Do dalšího rozhovoru jsme si pozvali Olenu Gryniuk, která propojuje SME bankéře a fintechy v regionu střední a východní Evropy v rámci projektu nazvaného SME Banking Club. Letos se jejich výroční konference, na které se sejdou odborníci z celého regionu střední a východní Evropy, uskuteční v krásných prostorách paláce Žofín v Praze.

Řekněte nám více o SME Banking Clubu a o vaší každodenní činnosti.

V SME Banking Clubu působíme ve dvou směrech. První je průzkum trhu, děláme bankovní studie o různých produktech, které banky nabízejí klientům z řad malých a středních podniků, zejména prostřednictvím digitálních kanálů. Druhým jsou aktivity zaměřené na výměnu poznatků mezi bankéři malých a středních podniků, fintechy a third-party poskytovateli. Dále také rozšiřování sítě kontaktů prostřednictvím fyzických akcí a webinářů. Každoročně pořádáme konferenci CEE SME Banking Conference, během níž se schází celý region.

Co je hlavním cílem SME Banking Clubu?

Především: výměna znalostí a zkušeností, které jsou potřeba k tomu, abychom byli na trhu konkurenceschopnější. V současné době se požadavky klientů z řad malých a středních podniků mění mnohem rychleji než kdykoli předtím. Při zpracování našich studií, si začínám všímat, že podnikatelská klientela očekává od bank poskytování všech základních služeb digitálně. Zákazníci, kteří se ptají: „U které banky si mám založit účet?“, nyní očekávají mnohem více.

Nesmíme zapomínat, že firemní zákazníci jsou také individuálními zákazníky. Inovace probíhající v oblasti individuálního bankovnictví zvyšují jejich očekávání jako firemních zákazníků. Podnikatel přemýšlí: „Proč jako individuální zákazník mohu provést převod po telefonu, ale ne z podnikatelského účtu?“. Bohužel legislativa v různých zemích ne vždy umožňuje digitalizaci některých bankovních procesů. Proto je důraz SME Banking Clubu pro bankovnictví malých a středních podniků kladen na výměnu znalostí.

Jaké možnosti vidíte ve spolupráci bank a fintechů?

Vidím jich spoustu! Fintechy a startupy obecně mají technickou výhodu a obvykle disponují mezerovitými řešeními. Banky jsou obvykle univerzální organizace, které obsluhují všechny segmenty zákazníků. Takže velká zákaznická základna je hlavní výhodou bank. Díky spolupráci mohou banky rychleji uvádět na trh nové produkty a služby, a získat tak ještě více zákazníků, zatímco fintech může svá pokročilá řešení rychle nabídnout velkému počtu zákazníků.

V tom spočívá síla spolupráce. Věřím ve spolupráci a domnívám se, že spoluprací lze vždy získat více a nedělat vše na vlastní pěst, ale pomaleji a pravděpodobně méně efektivně. Každý by se měl soustředit na to, aby ta část práce, kterou dělá, byla co nejlepší a efektivnější.

V regionu máme několik velmi dobrých příkladů: Dateio z České republiky spolupracuje s mnoha bankami v regionu a pomáhá jim obohacovat data. Komerční banka ve své struktuře před třemi lety vytvořila KB SmartSolutions, jejímž hlavním cílem je spolupráce s fintechy, a má poměrně úspěšné výsledky s Lemonero, Upvestem a Rogerem. Český fintech Twisto spolupracuje s polskou ING Bank na řešení BNPL pro e-commerce.

Maďarská banka OTP byla jednou z prvních v regionu, která zahájila spolupráci s CharlieIndia na vytvoření ekosystémů elektronické fakturace a účetnictví. V Polsku je ve spolupráci se startupy a fintechy velmi aktivní BNP Paribas Bank Polska, která neustále organizuje Office Hours, během nichž mohou startupy představit svá řešení bance. A doufám, že v budoucnu uvidíme další a další příklady.

Všechny vaše předchozí konference se konaly v Polsku. Proč jste se letos rozhodli uspořádat ji v České republice?

Polský bankovní & fintech sektor je nejrozvinutější ve smyslu digitalizace odvětví a polské banky jsou připraveny podělit se o své zkušenosti. Nyní vidíme, že český bankovní a FinTech sektor se impozantně rozvíjí. ČR je druhým trhem v regionu podle počtu samotných klientů z řad malých a středních podniků, a proto jsme se rozhodli další ročník uspořádat v Praze.

Jaká jsou hlavní témata letošního ročníku a čím bude nadcházející konference výjimečná?

Jedním z hlavních témat bude spolupráce bank a fintechů. Nebudeme se soustředit na diskusi, jestli se vyplatí spolupracovat, samozřejmě že ano! Ale na efektivní modely takové spolupráce. Dalším důležitým tématem bude financování malých a středních podniků. To je naše stálé téma, protože malé a střední podniky jsou v této oblasti stále silně podvyživené. Budeme diskutovat o tom, jak učinit digitální cestu pro firemní zákazníky hladkou a zároveň bezpečnou.

A nakonec proběhne ocenění za nejlepší digitální řešení pro malé a střední klienty v regionu střední a východní Evropy! Slavnostní předávání cen a celá konference se bude konat v nádherných prostorách paláce Žofín v samém srdci Prahy, takže zážitek bude letos opravdu jedinečný. Zvu všechny zájemce, aby se připojili!

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

SME Banking Conference 2022

Registrujte se na událost, kterou pořádá SME Banking Club.

👉🏻 Registrace