1. Jak to funguje?
 2. Jak se zaregistrovat?
 3. Jak investovat?
 4. Poplatky
 5. Výhody
 6. Nevýhody

Jedním z hlavních kritérií v rámci investičního rozhodování je riziko. Hrozba toho, že moje investované peníze se nezhodnotí nebo že se dokonce vrátí zpět jen část z nich. Jednou z bezpečnějších investic jsou investice do nemovitostí. Ovšem při dnešních cenách nemovitostí není taková investice pro každého. S řešením, jak investovat do nemovitostí i za předpokladu, že nemám na bankovním účtu právě volné miliony, přichází investiční crowdfundingová platforma Upvest.

Jak to funguje?

Upvest je investiční crowdfundingová platforma, která umožňuje investorům vkládat svoje finanční prostředky do nemovitostí. A jelikož nabízí investice už od 5.000 Kč, je tato platforma vhodná i pro drobné investory.

Upvest nabízí propojení retailových i větších investorů s developery, tedy spíše s jednotlivými developerskými projekty, které Upvest pomáhá zainvestovat. Zjednodušeně celý koncept nabízí developerům, aby oslovili Upvest s jejich plánem na realizaci například výstavby či rekonstrukci budovy za účelem získání půjčky. Následně proběhne posouzení z několika hledisek:

 • Technická prověrka – je vykonávána za účelem zhodnocení proveditelnosti projektu po stavebně-technické stránce.
 • Právní prověrka – prověří, zda developer vlastní vše, co tvrdí, že třeba nejsou na jeho majetky uvalena věcná břemena.
 • Komerční prověrka – prověrka od projekce peněžních toků projektu po kontrolu prodejních cen a nákladů projektu a jejich soulad s tržními hodnotami.

Upvest nabízí dva druhy investování. Jedná se o tzv. mezaninové a seniorní investování:

 1. Mezaninové investování 

V případě, že má developer zajištěné bankovní financování, poskytuje tzv. mezaninový úvěr. Obvykle je s ním spjatá vyšší úroková sazba z důvodu podřízenosti bankovnímu úvěru a s tím je spojena i nižší nebo žádná míra zajištění. Tento úvěr je splácen až po splacení bankovního (seniorního) úvěru, zároveň ale před výplatou jakýchkoliv zisků zpět developerovi.

2. Seniorní investování 

V případě, že Upvest poskytuje seniorní (nadřízený) úvěr, bude úrok zpravidla nižší z důvodu jeho vyššího zajištění nadřízeného postavení v kapitálové struktuře projektu. Takový úvěr je totiž tím prvním, který musí developer z výnosu projektu splatit a jeho rizikový profil je tak zpravidla nižší než v případě mezaninového (podřízeného) úvěru.

Jak se zaregistrovat?

Registraci si může vytvořit každá fyzická osoba, která má alespoň 18 let. V případě právnické osoby je třeba aby měla bankovní účet zřízený a vedený u české nebo slovenské finanční instituce nebo pobočky zahraniční finanční instituce v české nebo slovenské republice.

Samotná registrace na Upvest je velice snadná a rychlá. Na začátku stačí pouze vyplnit osobní údaje jako je jméno, emailová adresa, heslo atd. Poté ověříte svůj účet a vyplníte podrobnější informace o vás včetně bankovního spojení. 

V dalším kroku je třeba vložit fotografie přední a zadní strany občanského průkazu a přední stranu jiného dokladu např. řidičský průkaz nebo pas.

Pokud nemáte v počítači nebo v zařízení, ve kterém registraci provádíte fotografie svých dokladů, Upvest přišel s velice pohodlným řešením. Po vyplnění telefonního čísla vám dojde prostřednictvím SMS odkaz na stránky Upvest a za pomocí chytrého telefonu své doklady vyfotíte a rovnou nahrajete do jejich interního systému. Jedná se o velké usnadnění, pro někoho, kdo nemá permanentně uložené fotografie svých dokladů v počítači. 

Posledním krokem je odsouhlasení veškeré smluvní dokumentace rámcové smlouvy a podmínek. Následně obdržíte email s potvrzením o odsouhlasení smluvní dokumentace a podmínek a nedlouho poté email s informací o dokončení registrace a v případě, že nenastane problém s ověřením Vašich dokladů, tak také povolení k investování. 

Jak investovat?

Investovat můžete poté, co máte vytvořenou registraci a schválený investorský účet. Poté můžete odeslat na Upvest účet finanční prostředky z bankovního účtu. Na stránce ,,nabídka investic“ určené pro prezentaci dané investiční příležitosti rozkliknete tlačítko „Investovat“. Poté do příslušného pole zvolíte výši investice a stisknete tlačítko „Investovat“. Na vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci vám přijde potvrzovací SMS kód, který opíšete do příslušného pole. Poté stisknete tlačítko „Potvrdit“. Po tomto kroku vám přijde email potvrzující provedení investice. V tomto okamžiku také získáváte podmíněnou participaci.

Po provedení investice budou na vašem účtu zablokovány peněžní prostředky ve výši vámi zadané investice tak, aby s nimi nebylo možné disponovat po dobu období fundraisingu. V případě, že fundraising bude úspěšný, dojde vám potvrzující email a následně email o převedení finanční částky developerovi. 

upvest příklad projektu

Zdroj: upvest.cz

Poplatky

Výše poplatku za poskytování platebních služeb se odvíjí od konkrétní participace a je uvedena v projektovém sazebníku, který naleznete na stránce investiční příležitosti, ke které se daná participace vztahuje. Proto není možné přesně stanovit konkrétní poplatek. Většinou, dle dat ze starších investic se pohybuje poplatek v rozmezí 1,4 – 2,5 %. Je třeba zmínit, že CroFunGo pro investora nemá poplatek žádný. Poplatek je vždy účtován ročně (to neznamená, že je splatný ročně) a je vyjádřen v procentech výše investice, za kterou jste získali participaci.

Výhody

 • Investice již od 5.000 Kč
 • Investor si sám vybere, do jakého projektu chce investovat
 • Investor je průběžně informován o vývoj projektu
 • Prémiové sazby investic pro členy investičního klubu – investoři, kteří celkem zainvestovali více než 100 000 Kč

Nevýhody

 • Malý počet otevřených investic (v době psaní recenze žádná)
 • Jestliže se výstavba projektu protáhne, můžete své peníze obdržet později

Avatar Autor
Viktor Dvořák

Optimistický milovník skvělého vína, jehož dobrou náladu jen tak něco nezkazí. Nadšenec ve světě finančních technologí a především investic.

Líbí se vám recenze? Podpořte nás kávou.

Naše recenze píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!