Crowdfunding pohledem ČNB

Crowdfunding pohledem ČNB

V posledních měsících se širší odborné veřejnosti dostává většího přísunu informací o novém nařízení o crowdfundingu. Ti zasvěcenější již vědí, že se jedná o nařízení EP a Rady č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky....