Komerční banka je jednou z velkých akciových společností v České republice, o které stojí za to mluvit. Firma je oblíbená jak u investorů (především kvůli vyplácené dividendě), tak u zákazníků, o čemž svědčí i mnoho ocenění. Koneckonců i v roce 2022 získala Komerční banka cenu “Banka roku”. Prestižní titul si firma odnesla už po několikáté a není tak pochyb o tom, že dělá dobrou práci.

Před jakýmkoliv nákupem akciového titulu je důležité, abychom danou společnost znali a rozuměli jejímu podnikání. Měli bychom pochopit podnikatelský model, finanční situaci a další důležité aspekty firmy. V opačném případě naše rozhodnutí nebude dostatečně informované a bude se podobat spíše hazardu.

Pojďme se na Komerční banku podívat zblízka.

Historie společnosti – Z Česka do Francie

Kořeny Komerční banky sahají do roku 1990. Banka byla původně založena jako státní instituce, nicméně o dva roky později byla transformována do akciové společnosti. Rok 1993 se nesl v duchu zalistování na Burze cenných papírů Praha. Později se akcie dostaly i do nového RM-SYSTÉMu. Od roku 1995 působí KB i na slovenském trhu.
Dalším mezníkem byl vstup Société Générale. Tento francouzský kolos koupil 60% podíl Komerční banky. Skupina SG poskytuje služby svým zákazníkům v Evropě již přes 150 let. Pro KB to byl rozhodně krok kupředu, neboť výměnou dostala podporu ze základny silné mezinárodní společnosti, a mohla tak zaujmout vedoucí pozici v bankovním sektoru u nás.

Sídlo společnosti – Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Další rozvoj společnosti byl přirozeně vedený přes akvizice menších celků. Jedním ze známějších jmen byl v tomto smyslu nákup Modré pyramidy v roce 2006, která byla tehdy třetí největší stavební spořitelnou v ČR.

Od roku 2018 započal projekt KB Change, který má za cíl optimalizovat a zmodernizovat fungování celé společnosti. 

Komerční banka dnes a v budoucnu – Ve znamení udržitelnosti

Dnešní Komerční banka se stále drží svého zlatého standardu a nijak nepolevuje ve snaze vylepšovat a digitalizovat své služby. V roce 2020 založila společně s Českou spořitelnou a Československou obchodní bankou tzv. Bankovní identitu, která slouží jako nástroj pro ověření identity občana skrze otevřený bankovní účet.

Kromě jiného zaměřuje KB pozornost na udržitelné podnikání. Jejich cílem je vylepšování hodnocení ESG, které řeší dopad na životní prostředí, společnost a interní prostředí firmy. Tyto tři skupiny se dělí na několik podkategorií, mezi kterými jsou například spotřeba energie, emise, audit společnosti a dodavatelsko-odběratelské vztahy

Komerční banka přistupuje ke společnosti, zaměstnancům i životnímu prostředí s respektem a zodpovědně. Naše výsledky v indexu FTSE4Good a MSCI ESG jsou důkazem toho, že se nám daří naplňovat naši strategii KB Change 2025 v oblasti udržitelného podnikání. V rámci úvěrové činnosti financujeme také projekty související s bojem proti klimatickým změnám či projekty s jasně sociálním dopadem. Podporujeme cirkulární ekonomiku a kontinuálně a systematicky se věnujeme sociální i společenské oblasti,“ říká Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Úroveň společnosti z hlediska ESG měří několik indexů. Nutno podotknout, že KB dělá opravdu velké skoky. Podle MSCI ESG byla Komerční banka v roce 2021 na stupni BBB. V říjnu 2022 už se společnosti povedlo vyhoupnout na rating AA. Index FTSE Russell zvedl hodnocení z 3,3 na 3,6 (z pěti možných). Cílem společnosti je hodnota 4 do konce roku 2025.

Porovnání s jinými bankovními společnostmi

Komerční banka se jednoznačně snaží o vylepšení svého “zeleného skóre”. Jak je na tom v porovnání s konkurencí?

Erste Group je mezinárodní skupina, která u nás vlastní Českou spořitelnu. Jejich ESG hodnocení podle MSCI ESG indexu je od roku 2019 AA. Když se podíváme na jiná hodnocení např. v platformě Degiro, Komerční banka je na stupni B+. Erste Group má na druhou stranu A-, tedy o třídu lepší.

Moneta Money Bank získala od MSCI rating AA v roce 2021. N druhou stranu vcelku zaostává podle hodnocení z platformy Degiro, kde má rating B-.

Československou obchodní banku vlastní KBC Group. Jedná se o lídra v oblasti udržitelnosti, neboť ve spoustě hodnoceních získává jedny z nejlepších ratingů. MSCI udělila KBC Group rating AAA (to nejlepší možné), u ostatních ratingových agentur se pravidelně umisťuje do prvních 10 % a lépe.

Podnikání Komerční banky

Komerční banka je z pohledu nabízených služeb naprosto typickou bankovní institucí s relativně standardním repertoárem nabízených služeb. Vzhledem ke své velikosti se přirozeně soustředí na všechny okruhy zákazníků, tedy na retailovou klientelu, podniky, ale také na investiční bankovnictví. Z toho vycházejí i základní služby, které banka poskytuje:

 • Poskytování úvěrů a záruk v cizí měně
 • Přijímání a ukládání vkladů v cizí měně
 • Vedení běžných a termínovaných účtů v české a cizí měně
 • Poskytování bankovních služeb
 • Devizové operace na mezibankovním peněžním trhu
 • Bankovní služby zahraničnímu obchodu
 • Bankovní služby v oblasti kapitálových trhů

Skrze vlastněné společnosti zajišťuje KB i rozmanitou nabídku vedlejších služeb, mezi kterými můžeme najít např. penzijní připojištění, stavební spoření, leasing, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění.

Podívejme se teď postupně na nějaká čísla.

Zdroj: Pololetní zpráva KB 2022

Z tabulky výše můžeme vidět, že celkové klientské portfolio Skupiny KB vzrostlo o 0,5 %. Za tento drobný přírůstek může hlavně samotná Komerční banka. U ostatních vlastněných firem počet zákazníků klesl. 

Meziročně kleslo množství poboček o České republice o 25 za KB a o 6 za Modrou pyramidu. Na druhou stranu se zvýšil počet bankomatů o 17. Ohledně bankomatů udělala KB zásadní krok, neboť úspěšně uzavřela smlouvu s Monetou o jejich sdílení. To je skvělá zpráva především pro zákazníky z méně dostupných oblastí.

Tato čísla celkově podporují trend digitalizace a automatizace bankovních služeb. Podobný závěr se dá udělat z tabulky ukazující počty zaměstnanců.

Zdroj: Pololetní zpráva KB 2022

Je patrné, že meziročně počet zaměstnanců neustále ubývá, a to jak v oddělení administrativy a vnitřních systémů na centrále, tak v obchodní síti poboček Komerční banky. Všechny tyto škrty v počtu zaměstnanců a poboček naprosto určitě povedou ke snížení provozních nákladů.

Co se týče vzdělanosti personálu, zhruba 50 % veškerých zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 48 % středoškolské a 2 % jiné vzdělání.

Další tabulka ukazuje přírůstky vkladů a vydaných úvěrů.

Zdroj: Pololetní zpráva KB 2022

Meziročně se povedlo Skupině KB vydat klientům o 8,7 % více úvěrů a zvýšit tak celkovou sumu na 769 miliard korun. Absolutně největší podíl na tom měla znovu samotná KB, nicméně tentokrát se významně zvedl i podíl Modré pyramidy.

Nárůst zaznamenal i celkový objem klientských vkladů. Za skupinu KB se zvedl o 2,7 %. Proti proudu šla Modrá pyramida, u které se závazky vůči klientům snížily o 4,2 %.

Jednotlivé součásti Skupiny KB

Skupina KB je kolos, který pod svými křídly ukrývá mnoho přidružených společností. Samotnou Komerční banku jsme si již popsali. Stručně se teď podíváme i na zbytek vlastněných firem.

Modrá pyramida

Modrá pyramida se soustředí především na hypotéky. Funguje už od roku 1993. Za dobu svého působení stihla společnost obsloužit přes 400 000 klientů a v celkové výši půjčila přes 200 miliard korun. Dnes má 194 klientských center po celé České republice. Kromě své hlavní aktivity nabízí také spoření, pojištění a účty, které samozřejmě směřují na samotnou Komerční banku.

Essox

Společnost Essox poskytuje spotřebitelské financování a leasing. Založena byla v roce 1993. Akvizice Skupinou KB proběhla v roce 2003. Dnes je Essox na předních pozicích v oboru nebankovních půjček. Zajišťuje úvěry na automobily, spotřební zboží, neúčelové půjčky a kreditní karty. Druhým segmentem podnikání je pojištění – odpovědnosti, havarijní a další.

Essox je spíše menší složkou portfolia Skupiny KB. Meziročně klesl počet klientů o 7000 a stejně tak i objem vydaných úvěrů o 500 milionů korun. Společnost se drží zásad samotné KB z pohledu ESG udržitelnosti a je členem několika sdružení.

Factoring KB

Jak už může název napovídat, Factoring KB poskytuje služby faktoringu. Jeho podstatou je financování krátkodobých úvěrů, které jsou poskytované při objednávkách zboží a služeb. Za rok společnost zpracuje v průměru 600 tisíc faktur v celkové výši přes 50 miliard korun. 

Firma se soustředí na několik druhů faktoringu – tuzemský, exportní, importní, modifikovaný, odkup pohledávek, management pohledávek a financování dodavatelské řetězce.

Komerční banka v tuto chvíli vlastní 100 % společnosti. Faktoring KB je jednou z vedoucích firem na trhu. V roce 2014 měli 20% podíl na trhu. V průběhu let se postupně podíl zvyšoval a dosáhl na 29 % trhu v roce 2019. 

Z pohledu klientských vkladů a vydaných úvěru je společnost spíše v pomalém poklesu.

SGEF

Société Générale Equipment Finance je leaderem ve financování podnikatelských aktivit v České republice. Míří na investice do polygrafických, obráběcích, výrobních a stavebních strojů a na mnoho dalších oborů. Z konkrétních produktů poskytuje SGEF finanční leasing, operativní leasing a úvěry. K tomu pomáhá s vyjednáváním dotační podpory a operační podpory z Evropské investiční banky.

SGEF byla založena v roce 1996 pod značkou DB Leasing. O několik let později v roce 2011 odkoupila Komerční banka většinový podíl a o 9 let později dosáhla společnost na 21 % tržního podílu.

Celkově provozuje SGEF 9 poboček. V roce 2021 dosáhla společnost rekordního objemu obchodů – 14,9 miliard korun.

Bastion

BASTION je společnost zvláštního určení se sídlem v Belgii. Účel takové firmy je velmi specifický. BASTION byl zřízen z důvodu financování dlouhodobých transakcí s Evropskou unií. Cílem je zajištění investičních nástrojů s velice nízkým rizikovým profilem. Je financována samotnou Komerční bankou a dlouhodobými úvěry. 

KB Smart Solutions

KB SmartSolutions je dcera Komerční banky. Spojujeme to nejlepší z fintechů a tradiční banky s cílem postavit finanční služby budoucnosti. Věříme v „client first“, ale i v „money makes the world go round“.

Portfolio KB Smart:

 • Upvest – Investice do nemovitostí formou participace na dluhovém financování konkrétních developerských projektů, které prošly důkladnou analýzou a schválením investiční komisí
 • Platební instituce Roger – Roger spojuje díky unikátní investiční platformě licencované od ČNB investory se společnostmi, které trápí dlouhé splatnosti faktur.
 • Lemonero – Pomocí dat a umělé inteligenci dokáže zajistit rychlé a flexibilní provozní financování malým a středním e-shopům.
 • Finbricks – Technologická platforma agregující PSD2 služby (účty a platby) a poskytující partnerům zjednodušený přístup k bankovním datům.
 • Enviros – ENVIROS pomáhá zákazníkům při optimalizaci energetického hospodářství, s obnovitelnými energetickými zdroji, úsporami energie, minimalizací odpadu či oběhovým hospodářstvím. Působí také jako poradce pro financování energeticky úsporných projektů a obnovitelných zdrojů.
 • KB Advisory – Zpracování energetických podkladů a dokumentů, příprava a realizace výběrových řízení pro soukromé i veřejné subjekty, dotační poradenství (zpracování dotačních žádostí a následná administrace projektů)

Finanční výsledky Skupiny KB

Není pochyb o tom, že je Komerční bankou velice silnou společností. To můžeme jednoznačně vidět i na rostoucích číslech na výkazu zisku a ztrát.

Poslední kvartály byly z pohledu výnosů a zisku opravdu silné. Meziročně jsou provozní výnosy za Q3 9,8 miliard korun, tedy o 25 % větší než v roce 2021. Za 9 měsíců jsou tyto výnosy větší dokonce o 28 %.

V situaci, kdy úrokové sazby rostou, banky přicházejí o zdroje příjmů v podobě nově zakládaných hypotečních úvěrů. Na druhou se postupně zvedají výnosy z již existujících hypoték, neboť na spoustě z nich postupně končí fixace a zvedá se úroková sazba.

Zdroj: Pololetní zpráva KB 2022

Meziročně klesl počet nově založených úvěrů v Komerční bance o 60 % za 3 čtvrtletí celkově. Za Q3 roku 2022 byl pokles “pouze” 28,3 %.

Z dlouhodobějšího pohledu provozní výnosy rostou. V kombinaci s relativně stabilními provozními náklady je to skvělá kombinace a jednoznačně přináší pozitivní výhled do budoucnosti.

Akcie společnosti – Výkonnost, dividenda

Můžeme vidět, že akcie procházela vcelku velkou volatilitou. První z velkých zubů na grafu udělala krize v roce 2009.

Zdroj: PSE

Ta se ze Spojených států amerických rozšířila do celého světa, přičemž nejohroženější instituce byly právě banky. To, čeho si pak asi každý všimne napoprvé, je snížení ceny v roce 2016. V té době se akcie Komerční banky rozdělily 5 ku 1. Při tomto splitu dostal každý držitel 5 akcií za jednu. Cena se následně přirozeně upravila na jednu pětinu.

Zdroj: PSE

Po splitu akcií už vypadala cena a celkový průběh podstatně jinak. Začátek roku 2020 vnesl do světa hrozbu Covidu a pozastavení průmyslu na všech kontinentech. Na to trhy zareagovaly strachem a velkými propady. Po uklidnění situace se však cena vrátila na původní hodnoty. Tedy alespoň do té doby, než začal stále trvající konflikt na Ukrajině a další vlna nejistoty.

To Komerční banka uvádí i ve své výroční zprávě, kde přímo zmiňuje nemožnost odhadu budoucího vývoje právě z důvodu nejistého politického klimatu.

Akcionářská struktura

Akcionářská struktura společnosti je vcelku přímočará. 60,35 % společnosti je vlastněno francouzskou společností Société Générale. Tento podíl je stejný už od akvizice majoritního podílu. Další 3 instituce vlastní větší než 1% podíl a zbytek připadá na ostatní jednotlivé akcionáře s podílem pod 1 %. 

Zdroj: Pololetní zpráva KB 2022

91,3% podíl společnosti je v rukách právnických osob. Faktem, který jistě nepotěší spoustu investorů z České republiky, je to, že přes 89,5 % společnosti je vlastněno investory ze zahraničí. Pouhých 10 % společnosti je rozděleno mezi investory v ČR. 

Retail má očividně Komerční banku v oblibě, neboť podíl retailových investorů meziročně vzrostl o více než 0,5 %. To je skvělá zpráva. Obecně by České republice pomohlo, kdyby se více lidí zajímalo o akcie a bylo ochotno do nich investovat. Český akciový rybníček je malý a zatím bohužel neexistuje žádný větší tlak na jeho rozvoj.

Dividenda

Komerční banka je u investorů v České republice oblíbená především kvůli dividendě, která často dosahuje na vyšší jednotky procent. V průběhu let se různě pohybovala, nicméně postupně spíše roste.

Nezvyklým rokem je 2020, kdy banka žádnou dividendu nevyplatila. To bylo z důvodu omezení ze strany České národní banky. V roce 2021 byla výplata dividendy omezena. Ušetřený zisk byl následně vyplacený minulý rok v podobě mimořádné dividendy.

Pokud bychom se bavili o relativním vyjádření dividendy, tak se při dnešní ceně za akcii, která je kolem 750 Kč, bavíme o dividendě přes 13 % za rok 2022. Pokud bychom ale počítali s dividendou 55 Kč na akcii, která je pravděpodobnější, dostali bychom se na dividendový výnos 7,5 %.

Je si třeba uvědomit, že dividenda je velmi neefektivní způsob vracení zisku akcionářům. Je zdaněna u zdroje a není možné se odvodům nijak vyhnout. Mnohem efektivnější jsou investice zpět do firmy a odkupy akcií, které zvyšují jejich cenu. Investor v České republice si může tento “nový” zisk po třech letech vybrat tak, že prodá některé akcie, přičemž je osvobozen od daně 15 %.

Jak investovat do Komerční banky

Dost bylo teoretických řečí. Pokud se vám Komerční banka líbí a hodila by se do vašeho investičního portfolia, jistě čekáte na to, jak vlastně akcie Komerční banky koupit. Na procesu není nic složitého a zvládne ho každý. Nejzdlouhavější praktickou prací na celém nákupu akcií je zakládání účtu u brokerské společnosti. Zbytek už je hračka.

Degiro – Registrace a nákup akcií KB

Pokud už máte u Degiro účet, můžete tuto první část přeskočit. Jestli však budete teprve účet zakládat, pak je nutné projít celým procesem registrace a ověřením identity uživatele.

Registrace má naprosto standardní průběh. Systém po vás bude vyžadovat vaše osobní údaje jako rodné číslo, národnost, adresu bydliště atd. Jakmile všechny tyto informace vyplníte, bude čas na splnění pravidel KYC a proces ověření uživatele

KYC jsou legislativní pravidla, která musí každý broker dodržovat. Jejich smyslem je omezit praní špinavých peněz a financování teroristické činnosti. Obecně spočívají v tom, že uživatel nahraje na webovou stránku několik průkazů totožnosti. Degiro vyžaduje pouze jeden. V tomto případě si můžete vybrat mezi pasem a občanským průkazem.

Poslední krok je vyfocení selfie fotografie vašeho obličeje a vyplnění investičního dotazníku. Jakmile to provedete a systém vás ověří, můžete se vrhnout na obchodování.

O Degiro máme na našich stránkách celou recenzi. V té vám odpovíme na všechny otázky, které by vás jenom mohly zajímat.

Nákup akcií KB

Samotná obchodní platforma společnosti Degiro vypadá následovně.

Jak můžete vidět, platforma na své úvodní straně nabízí běžné nástroje. V levém horním rohu se nachází políčko pro vyhledávání. Systém přijímá názvy celých společností, ale můžete také vyhledávat pomocí ISINu produktu. Do políčka stačí zadat “komercni banka”. Uvidíte dvě akcie – jedna obchodovaná v korunách a druhá v eurech na francouzské burze. Vyberte akcii v CZK.

Na hlavní stránce produktu si můžete prohlédnout cenu, její celkový vývoj a relativně velkou škálu záložek. Najdete zde například analýzu, finanční výsledky atd. Vy ale akcie kupujete. Z toho důvodu se přesuňte na zelené políčko “Nákup”, které se nachází na pravé straně obrazovky.

Po rozkliknutí políčka vám systém ukáže následující okno. Podle svého přání zde můžete nastavit parametry příkazu. Z konkrétních typů je v nabídce Limit order, Market, Stop Loss a Stop-limit. Následně je třeba vyplnit všechna požadovaná pole. 

Jestliže s příkazy neumíte a chcete pouze nakupovat, pak vyberte typ příkazu “Market”. Zde stačí vyplnit množství nakupovaných akcií. Systém vám okamžitě nakoupí akcie za právě stanovenou cenu.

U jiných typů pak příkaz odešlete a počkejte na jeho vyplnění.

Prodej akcií KB

Pokud už nějaké akcie Komerční banky držíte, můžete je samozřejmě i prodat. Postup je v podstatě stejný jako při nákupu.

Hned vedle políčka “Nákup” je tlačítko “Prodej”. Po rozkliknutí vám systém zobrazí v podstatě stejné okno, jaké jsme již mohli vidět při nákupu akcií. Znovu si vyberte typ příkazu, vyplňte všechny potřebné údaje a příkaz odešlete.

Jakmile se příkaz vyplní, budou vaše akcie prodané a na váš účet se připíší všechny prostředky.

Závěr – Shrnutí Komerční banky

Komerční banka je jednou z nejsilnějších společností v našem malém rybníčku. Je druhou nejobchodovanější akcií na Burze cenných papírů Praha. To samo o sobě vypovídá o oblíbenosti této společnosti u investorů v České republice. 

Firma je jednoznačně moderní společností, která se snaží kormidlovat do směru digitalizace a automatizace svých procesů. Nejsou to ale pouze slova, nýbrž samotná Komerční banka postupně snižuje stavy zaměstnanců. Společně s tím klesá i počet poboček po celé České republice vcelku rychlým tempem a stoupá množství bankomatů.

Z pohledu financí se Komerční banka jeví jako silná společnost, jejíž pozice na trhu je potvrzena stále rostoucími provozními výnosy a ziskem. Ačkoliv se situace Komerční banky zdá stabilní, jako typická finanční instituce je i KB závislá na chování centrální banky a politickém prostředí. Vzhledem ke stále trvajícímu konfliktu na Ukrajině, vysoké inflaci a nejistotě je atmosféra velice nejistá a samotná Komerční banka není ochotná a schopná sdílet jakékoliv přesnější predikce.

Jednoznačně je třeba zmínit také dividendu. Ačkoliv to není úplně ideální způsob výběrů zisků z firmy, stále se jedná o ohromné lákadlo a určitým způsobem může pro investory představovat jistotu. Komerční banka platí dividendu již několik let v řadě (jediná přestávka byla v roce 2020, avšak ta byla způsobena přímým zákazem centrální banky). V tuto chvíli se dividenda pohybuje kolem úrovně 7 %. Oproti světoznámým dividendovým titulů (například Coca-Cola, 3M apod.) je tato hodnota podstatně vyšší.

Celkově je Komerční banka akciový titul, který si rozhodně pozornost zaslouží.

Avatar Autor
Martin Doležal

V osmnácti letech si místo parašutistického kurzu zvolil investici do akcií. Od té doby ho trhy školí každý den. Když v roce 2020 poznal kryptoměny, změnilo to jeho uvažování o celém světě. V tuto chvíli pracuje na projektu Banditize.

DeGiro - Broker

Kupte akci KB a vyzkoušejte brokera DeGiro

Hodnocení
Koupit akcii KB