Banky působící v České republice

Banky působící v České republice

Na tuzemském bankovním trhu působí několik desítek bank. I to je jeden z důvodů proč na Fintree přináší seznam bank, které u nás působí. Finanční instituce (banky) mají oprávnění podnikat na základě zákona č. 21/1992 Sb. a následných novelizací. Dohled na...
Satoshi Nakamoto a Bitcoin

Satoshi Nakamoto a Bitcoin

Satoshi Nakamoto je jméno osoby nebo skupiny osob, které vytvořily bitcoin. Satoshi Nakamoto je pseudonym člověka, který se podílel na vývoji prvního softwaru bitcoinu a v roce 2008 v článku představil světu koncept kryptoměny. Satoshi Nakamoto se aktivně podílel na...
Co je Dollar-Cost Averaging (DCA)?

Co je Dollar-Cost Averaging (DCA)?

Průměrování dolarových nákladů (DCA) je investiční strategie, která zahrnuje investování fixního množství peněz v pravidelných intervalech po určitou dobu. Průměrování dolarových nákladů zahrnuje pravidelné investování stejného množství peněz do cílového cenného...