Obsah:

 1. Co je Portu Gallery
 2. Kdo stojí za Portu Gallery
 3. Jak Portu Gallery funguje
 4. Jaké jsou u Portu Gallery možnosti
 5. Rozhraní platformy
 6. Výhody
 7. Nevýhody
 8. Celkové shrnutí a vlastní zkušenost
 9. Další projekty od Portu
 10. Registrace na Portu Gallery
 11. Jak investovat na Portu Gallery

Jedná se o velmi unikátní službu, která ještě do nedávna v České republice zcela chyběla. Tato služba pod záštitou WOOD & Company umožňuje retailovým investorům investovat do sběratelských předmětů jako jsou auta, hudební nástroje, sběratelské známky, alkohol a spoustu dalších.

Portu gallery - Proč investovat

Do těchto předmětů je možné investovat už od 1 Kč, a to bez vstupních či výstupních poplatků. Portu Gallery je služba, která umožňuje nákup či spoluvlastnictví raritních a sběratelských předmětů. Jediná podmínka, kterou je nutné splnit, aby bylo možné investici provést je úspěšné zainvestování celé částky daného sběratelského předmětu, která se pohybuje v řádech milionů českých korun. Do investování jednoho sběratelského předmětu se zpravidla zapojí stovky investorů s drobnějšími částkami. Není tedy nutné, aby jeden investor zainvestoval celý sběratelský předmět.

Mnozí z vás se pravděpodobně již setkali s investiční robo-advisory platformou Portu, na kterou i u nás na Fintree naleznete podrobnou recenzi. Platforma s názvem Gallery je v podstatě jedním z dalších produktů, které Portu nabízí. 

Za oběma investičními produkty stojí WOOD & Company, která se řadí ke špičce středoevropských investičních skupin. Tato společnost je zároveň největším obchodníkem na pražské burze a je pod dohledem ČNB. Mimo České republiky má své pobočky po celém světě, například v Londýně či New Yorku.

Portu Gallery - tým Portu

Zdroj: Portu.cz

Kromě provozování investičních platforem společnost nabízí firmám poradenské služby v oblasti obchodování cenných papírů. Retailovým investorům spravuje společnost majetek s hodnotou v řádech desítek miliard korun.

Na Portu Gallery můžete investovat do ojedinělých a velmi hodnotných sběratelských předmětů, jejichž hodnota se pohybuje v řádech milionů korun. Pro drobného investora se jedná o nepředstavitelnou částku, kterou by jen stěží mohl investovat sám. Proto přišlo Portu s vůbec první online investiční galerií, která umožnila investovat téměř každému.

1. Hromadné financování sběratelského předmětu

Portu Gallery je služba, která umožňuje nákup či spoluvlastnictví raritních a sběratelských předmětů. Jako investor tak můžete investovat už od 1 Kč. Jeden sběratelský předmět tedy financují zpravidla stovky drobných investorů. Pokud se podaří v předem stanovené lhůtě získat cílovou částku pro daný sběratelský předmět, každý investor se stane vlastníkem investičního certifikátu, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva.

Portu Gallery - hromadné financování

2. Realizace / nerealizace investice

Během několika pracovních dnů po ukončení emisní lhůty (lhůtě pro upisování) obdrží investoři emailem potvrzení o realizaci investice. Pokud by se v emisní lhůtě nepodařilo cílovou částku vybrat, mohou nastat dva scénáře.

 • Dojde k vydání investičních certifikátů pouze na vybranou částku s tím, že zbylou částku investuje Portu Gallery, čímž se také stane investorem spolu s ostatními.
 • Všechny investované prostředky, se vrátí investorům do jejich peněženky na platformě Portu Gallery, které mohou využít pro investování do jiného sběratelského předmětu.

3. Aktualizace hodnoty sběratelského předmětu a jeho údržba

Pokud dojde k realizaci investice, každý půlrok proběhne aktualizace hodnoty podkladového aktiva na základě znaleckého posudku a jiných odborných valuací. Investoři jsou zároveň po půlroce kontaktování ohledně provedení údržby daného předmětu a novinkách. Investiční horizont se velmi liší dle daného sběratelského předmětu. Zpravidla se však doba pohybuje od 3 do 8 let.

Portu Gallery - druhé hlasování

4. Prodej sběratelského předmětu a výplata investorů

Pravděpodobně se teď ptáte, kdy dochází k prodeji sběratelského předmětu. O prodeji musí investoři hlasovat. K hlasování dochází tehdy, pokud emitent (Portu Gallery) obdrží atraktivní a závaznou nabídku k odkupu daného aktiva. Dále může k hlasování dojít tehdy, pokud se objeví zajímavá aukce, kde by bylo možné daný předmět prodat se zajímavou hodnotou.

Portu Gallery - výsledky hlasování

K hlasování obdrží všichni investoři veškeré podklady emailem. Každý investor má takový počet hlasů, který odpovídá jeho finančnímu podílu v daném aktivu. Hlasování probíhá plně online a rozhodnutí se odvíjí od nadpoloviční většiny zúčastněných hlasů. Pokud tedy nadpoloviční většina hlasů bude pro odmítnutí nabídky, bude předmět nadále držen a bude vyčkávat na další nabídku. V případě, že budou investoři hlasovat pro, bude předmět odprodán.

Sběratelský předmět je prodán, a co bude s výplatou? Investoři obdrží dle počtu vlastněných investičních certifikátů výplatu na svoji peněženku v Portu Gallery. Z peněženky můžete své prostředky kdykoliv vybrat nebo je investovat do další investiční příležitosti.

Portu Gallery - Vývoj trhu sběratelských předmětů

Portu Gallery nabízí spoustu zajímavých možností pro investici. Skladba sběratelských předmětů je velmi různorodá. S investicí jsou spojena nízká rizika a navíc i nulové poplatky, což je zejména pro drobné investory velké plus.

Investiční sběratelské předměty

V současné době bylo na Portu Gallery realizováno už několik desítek úspěšných úpisů. Jednalo se o sběratelské předměty z různých oblastí od sudů whiskey, přes historické automobily, hudební nástroje až po sběratelské ceniny a obrazy. 

Portu Gallery - nabídka investic

V současné chvíli je otevřena příležitost do investičního alkoholu, a to konkrétně vína Giscours, Petit-Village, Troplong Mondot, 2020. Jeho cílová částka je 4 444 000 Kč V současné době je poskytnut objem 1 544 334 Kč, na kterém se podílí 291 investorů.

Portu Gallery - investiční alkohol

Další aktuální investiční příležitostí je Medaile Richard Dotzauer, 1880 s cílovou hodnotou 2 500 000 Kč.

Portu Gallery - investiční medaile

Co se týče výběru investičních příležitostí. Je fajn, že je portfolio velmi různorodé. Na druhou stranu se jistě najde spousta netrpělivých investorů, kterým aktuální investiční příležitosti nevyhovují a nebudou ochotni čekat na další, která by je zaujala.

Jak probíhá výběr investičních předmětů?

Výběrem aktiv, které se objevují na Portu Gallery je pověřena specializovaná investiční komise, která je složena z členů s bohatými zkušenostmi s investováním do sběratelských předmětů. Tato komise je také pověřená dohledem nad sběratelskými předměty, ale také samotným trhem sběratelských předmětů, kde hledají vhodné investiční příležitosti pro investory v Portu Gallery. Všechny členy komise můžete najít zde.

Portu Gallery - investiční komise

Rizika

S každou investicí a možností zisku je spojeno riziko. I na Portu Gallery tomu není jinak. Riziko ztráty prostředků sice není výrazné, ale přesto je nutné s ním počítat. Je však v podstatě nemožné přijít o veškeré investované prostředky. Všechny investiční předměty jsou pojištěné a pokud by došlo k jejich odcizení či znehodnocení, investorům bude dle vlastněných podílů rozděleno pojistné plnění.

Poplatky

Jak už jsem zmínil, investování přes Portu Gallery je odproštěno od poplatků. Nemusíte se tedy obávat poplatků za správu investičních certifikátů, založení a vedení účtu apod.

S poplatky se setkáte pouze ve chvíli, kdy chcete využít nadstandardních služeb, kdy si Portu Gallery účtuje 200 Kč za každých započatých 15 minut. Za převedení investičního certifikátu na jinou osobu je účtováno 500 Kč a v případě zaslání výpisu z účtu poštou v rámci ČR, což je služba na vyžádání, je účtováno 120 Kč. Tyto ceny jsou platné k datu 24.1.2022.

Rozhraní platformy

Co se týče uživatelského prostředí dalo by se popsat pár slovy – přehledné a intuitivní. Platforma je navíc kompletně v českém jazyce, což jistě mnoho investorů uvítá.

Velmi dobře zpracovaný je i registrační proces. Pokud už využíváte jiný produkt od Portu (investiční strategie nebo Opportunity), snadno se zaregistrujete i na Portu Gallery, kde stačí pro přihlášení zadat stejný e-mail i heslo a je hotovo. Nemusíte opětovně procházet registračním ani ověřovacím procesem.

Platforma jako taková je velmi přehledná. Veškeré nástroje máte na dosah ruky. Hned po přihlášení můžete nahoře vidět menu, kde naleznete možnosti: Souhrn, Investice, Transakce a peníze, možnost Vložit peníze, váš Účet s možností odhlášení a také hamburgerové menu s možnostmi zobrazení osobního profilu, bankovního účtu, všech jednotlivých dokumentů a dalších. 

Portu Gallery - Souhrn

Na stránce Souhrn naleznete celkovou hodnotu všech vašich investic včetně celkového výnosu. Vpravo pak naleznete možnost rychlého vložení finančních prostředků do své peněženky. 

Portu Gallery - investiční příležitosti

Peníze do své peněženky můžete vložit za pomoci online bankovního převodu. Pro převod můžete využít i QR kód. Peníze se v aplikaci objeví den poté, co se připíšou na bankovní účet Portu Gallery. Zpravidla se jedná o 1-3 pracovní dny. Naše osobní zkušenost s platbou z FIO banky je taková, že během cca 3 hodin byly prostředky připsány na peněženku.

Zde by jistě spousta investorů uvítala jednodušší a rychlejší proces dobití své peněženky. I přes to, že emisní lhůta je poměrně dlouhá, v dnešní zrychlené době i toto hraje roli, zda investor své finanční prostředky opravdu investuje. Platební brána s možností dobití peněženky přes platební kartu by jistě přišla vhod a věřím, že spousta investorů by ji využila i v případě malého poplatku pro karetní společnosti.

Na té samé stránce naleznete poslední investiční příležitosti s možností zobrazit veškeré příležitosti a také vaše investice (což je vlastně i další sekce v horním menu). V záložce Transakce a peníze naleznete veškeré informace o jednotlivých transakcích a disponibilním zůstatku. 

Portu Gallery - Moje investice

V Nabídce investic naleznete veškeré investiční příležitosti včetně detailnějšího popisu, cílové částky, aktuálním objemu pokynů, počtu zapojených investorů i konci emisní lhůty. 

Výhody

 • Ojedinělá možnost diverzifikace investičního portfolia
 • Různorodé investiční příležitosti
 • Přehledná a intuitivní platforma
 • Pojištění investičních předmětů
 • Profesionální uchovávání investičních předmětů
 • Absence poplatků za využívání služby
 • Investice od 1 koruny
 • Platforma v českém jazyce

Nevýhody

 • Malý výběr mezi aktuálními investičními příležitostmi
 • Absence dobití peněženky přes platební kartu
 • Odeslání pokynu pro investici nelze zrušit, což je ale samozřejmé k povaze investice

Celkové shrnutí a vlastní zkušenost

Portu Gallery je velmi zajímavá možnost, jak diverzifikovat své investiční portfolio, ale nejen to. Přináší drobným investorům možnost skvělého pocitu na alespoň částečném vlastnictví sběratelských předmětů v hodnotě milionů korun, ke kterým by se jen stěží dostali a právě to spoustu investorů ocení. Je to jakási forma investice s přesahem, která je nejen investičně zajímavá, ale zároveň potěší.

Platforma je velmi přehledná a intuitivní. Pojištění investičních předmětů a jejich profesionální uchování je samozřejmostí, avšak absence poplatků je něco extra. Investoři neplatí vůbec nic za založení ani provozování účtu. Portu Gallery obdrží odměnu za realizaci investiční příležitosti, která je rozepsaná v detailu každé investice, a která se přenáší na každého investora.

Malou výtku můžeme spatřit v malém výběru investičních příležitostí a tedy tím, že investor bude muset vyčkávat na příležitost, která ho skutečně zaujme. Drobnou nevýhodou mohou někteří investoři spatřovat v absenci možnosti dobití peněženky přes platební kartu.

Naše zkušenost s Portu Gallery je skvělá. Jedná se o velice příjemnou možnost diverzifikace portfolia, kdy jako menší investor nedosáhnu na nákup celého sudu whisky, vzácné bankovky nebo veterána, ale mohu se podílet na příběhu těchto jedinečných předmětů. Velkou výhodu osobně také vidím v tom, že jako laik bych nepoznal hodnotu předmětů ani zda se jedná o padělek, apod. Toto vše mi Portu Gallery nabízí v jednom balíčku a já tuto alternativní investici rád využívám k širší diverzifikaci svého portfolia.

Další projekty od Portu

Jak už z recenze vyplývá, portu nabízí i další možnost investování. Jedním z nich je Portu investiční strategie a druhým Portu opPORTUnity, která nabízí netradiční investorské příležitosti pro širší veřejnost.

opPORTUnity – tak trochu jiné investiční příležitosti 

Na platformě OpPORTUnity naleznete investiční příležitosti, které se vymykají nabídce tradičních produktů. Jedná se o příležitosti, které přináší přímo mateřská společnost Portu – WOOD & Company, a také se na nich velmi často sama investičně podílí. Každá opPORTUnita představuje specifický a zajímavý projekt, ve kterém můžete dlouhodobě zhodnocovat své prostředky. 

Mezi tyto možnosti patří například: 

 • Dluhopisy WOOD Prague Real Estate 
 • Akcie Pilulky 
 • Rumunské restituční bondy 
 • Dluhopisy Wood Biometan
Portu - opPORTUnity

Portu – investiční strategie

Jedná se o českou robo-advisory platformu, která umožňuje lidem, kteří o investování moc nevědí, ale i pokročilým investorům možnost, jak využít automatizovaného procesu investic. Na základě vyplněného dotazníku Portu odhalí vaše investiční cíle a navrhne složení vašeho portfolia. 

Vy už si jen nastavíte pravidelný trvalý příkaz a sledujete, jak platforma zhodnocuje vaše finanční prostředky, a to vše za přijatelný poplatek. Podrobnou recenzi této služby si můžete přečíst zde. Mezi další oblíbené a české robo-advisory platformy patří třeba Fondee a indigo

Portu - investiční strategie

Založení účtu vám zabere jen několik minut a je naprosto jednoduché. Celý proces zvládnete v několika krocích:

 1. Přejděte na stránky Portu Gallery.
 2. Vpravo klikněte na Registrace.
Portu Gallery - registrace
 1. Vyplňte svůj e-mail a heslo. (Pokud už máte účet u jiné Portu služby, stačí se přihlásit s vašimi běžnými údaji.)
Portu Gallery - email a heslo
 1. Nyní bude nutné ověřit vaši e-mailovou adresu kliknutím na odkaz v e-mailu, který vám Portu Gallery odeslalo. Po ověření klikněte na – Zpět na úvodní stránku a měl by se objevit dotazník.
Portu Gallery - Potvrzení v e-mailu
 1. Nyní vyplňte dotazník, díky kterému Portu lépe pochopí záměry vaší investice a investiční znalosti.
Portu Gallery - dotazník
 1. Dále vyplníte své údaje jako je jméno, příjmení, adresa, kontakt apod.
Portu Gallery - vyplnění údajů
 1. Následně musíte ověřit vaši totožnost. Budete potřebovat občanský průkaz a druhý identifikační doklad, kterým může být řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list nebo zbrojní průkaz.) Tyto dva dokumenty vyfoťte a odešlete.
Portu Gallery - overeni identity
 1. Jakmile proběhne ověření totožnosti, můžete dobít svoji peněženku. V pravé části kliknete na tlačítko Vložit peníze.
Portu Gallery - Souhrn
 1. Následně vyberete, zda chcete rovnou investovat do daného investičního předmětu nebo chcete jen vložit peníze do svojí peněženky.
Portu Gallery - vklad
 1. Objeví se informace o platbě, které zadáte ve vašem internetovém bankovnictví jako tuzemskou platbu. Případně můžete pro platbu využít QR kód.
Portu Gallery - Platební údaje
 1. Můžete začít investovat.

Provedení investice je velmi jednoduché. Zvládne to opravdu každý a samotná investice nezabere více než 3 minuty.

 1. V nabídce investičních příležitostí si zobrazíte detail daného sběratelského předmětu.
Portu Gallery - výběr investiční příležitosti
 1. Objeví se detailní popis předmětu včetně emisních podmínek, analýzy ceny a dalších. Tyto dokumenty můžete využít k analýze, zda se vám vyplatí do předmětu investovat.
Portu Gallery - data specifikace předmětu
 1. Pokud jste rozhodnutí investici provést, tak v horní části kliknete na tlačítko Koupit podíl. 
Portu Gallery - koupit podíl v předmětu
 1. Zadáte částku, kterou chcete investovat a stisknete tlačítko Pokračovat.
Portu Gallery - zakoupení podílu
 1. V posledním kroku už jen potvrdíte svůj pokyn tlačítkem Zadat závazný pokyn a je hotovo.
Portu Gallery - potvrzení pokynu
Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Portu Gallery

Investujte do sběratelských předmětů.

Hodnocení
Chci investovat