Zdroj: Marvin Meyer na Unsplash.com

Podle aktuálních pravidel zbývá provozovatelům crowdfundingu v celé Evropské unii jen něco málo přes tři měsíce, aby získali licenci a mohli poskytovat své crowdfundingové služby. Evropská komise ale nyní předložila návrh na prodloužení přechodného období, kdy mohou crowdfundingové firmy podnikat i bez licence, o jeden rok. Formální schválení se očekává do konce září. Podle experta na právo v oblasti fintechu a startupů Filipa Murára z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr to může české platformy doslova zachránit.

Český zákon byl přijat až v dubnu a včasné získání licencí tak bylo ohroženo. Pozice českých platforem tak mohly obsadit zahraniční firmy – díky takzvanému jednotnému evropskému pasu stačí jediné povolení pro působení ve všech státech EU. Komplexní regulaci stále oblíbenějšího typu financování zavedlo nařízení EU, které musely všechny členské země implementovat do svých zákonů – v Česku se tak ale stalo až letos v dubnu.

Filip Murár k tomu říká: „Reálně hrozilo, že se povolení nestihnou udělit. Klasická licenční řízení často trvají i rok a zde by zbývalo jen pár měsíců, přitom podle několik týdnů starých dat o licenci ještě nikdo ani nezažádal. Českým crowdfundingovým platformám tak hrozilo, že se do tohoto podnikání v Česku pustí některý ze zahraničních subjektů, který vzniklé situace využije. Sice odklad ještě není schválen, ale měla by to být skutečně jen formalita. Předpokládám, že do konce tohoto čtvrtletí to schválené bude.“

Crowdfunding pod novou regulací

Nutnost získání povolení ČNB (v případě českých platforem) se tak s nejvyšší pravděpodobností posune o rok do 10. listopadu 2023. Příslušný zákon implementující nařízení EU v dubnu schválil Parlament a podepsal prezident. Na provozovatele tohoto typu financování jsou nově kladené podobné regulatorní požadavky jako například na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb. Zároveň ale nová zákonná regulace zásadně usnadní českým crowdfundingovým platformám vstup na zahraniční trhy a zároveň umožní českým investorům snadnou participaci na mezinárodních projektech.

Zajímavé je, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy navrhoval roční odklad jen pro ty, kteří podají žádost v původním termínu a doba prodloužení přechodného období měla být jen polštářem pro regulatorní orgány, aby měly dostatek času na vydání licencí. Komise chce ale odklad pro všechny, na podání žádosti o licenci je tak mnohem více času,“ doplňuje Murár.

Crowdfunding, neboli skupinové financování, je propojování velkých skupin drobných investorů s podnikateli, kteří usilují o alternativní financování. Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje úvěrový crowdfunding, kde investor poskytne peněžní prostředky financovanému podniku se závazkem jejich vrácení a zaplacení úroku, a investiční crowdfunding, kde investor zakoupí převoditelné cenné papíry vydané financovaným podnikem, typicky akcie nebo dluhopisy, nebo zakoupí podíly na financovaném podniku. Naopak např. oblíbený charitativní crowdfunding novému nařízení nepodléhá.

Mezi nejznámější platformy pro crowdfunding patří třeba KickstarterPatreon, nebo třeba český Fundlift či Fingood. Tyto platformy nabízejí autorům prostor pro představení jejich projektu široké veřejnosti, kterou zároveň autoři takto žádají o finance na další rozvoj. Autoři tak mají možnost oslovit se svým nápadem lidi, se kterými by jinak nepřišli do styku a ke kterým by se projekt jen těžko dostával.

Crowdfunding je tak vlastně opak klasického přístupu k financování podnikání. Tradiční přístup spočívá ve vytvoření business plánu, výzkumu trhu a následně obcházení bank, nebo dalších bohatých institucí, které mají spousty peněz. Crowdfunding ale umožňuje představit projekt široké skupině lidí, kteří mají prostředky omezené, ale jsou to přesně ti, kterým je často služba nebo produkt určen. V poslední době si tak získává řadu příznivců.

Avatar Autor
Lukáš Raška

Už nějakou dobu ponořen do světa FinTechu, dat, osobních financí a udržitelnosti. A chce vědět víc. Nadšený cestovatel do severských zemí.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!