Crowdfunding je způsob financování, při kterém se větší počet lidí skládá po menších částkách na nějaký projekt. Česky se používá také pojem skupinové či davové financování. Samotné slovo crowdfunding poté vychází ze dvou anglických slov a to  “crowd“, což znamená dav a “funding“, což se dá přeložit jako financování.

Crowdfundingem lze takto financovat různé projekty, nové zajímavé produkty, vznik společností, ale také například politické kampaně. V současnosti dochází k financování těchto projektů přes různé internetové stránky, kde si můžete projekty procházet a vybírat ty, které se vám líbí. I samotné investování je poté velmi jednoduché a pomocí integrovaných platebních bran tak můžete zaplatit pohodlně kartou.

Mezi nejznámější platformy pro crowdfunding patří třeba Kickstarter, Patreon, nebo třeba český Fundlift. Tyto platformy nabízejí autorům prostor pro představení jejich projektu široké veřejnosti, kterou zároveň autoři takto žádají o finance na další rozvoj. Autoři tak mají možnost oslovit se svým nápadem lidi, se kterými by jinak nepřišli do styku a ke kterým by se projekt jen těžko dostával.

Jak funguje crowfunding

Zdroj: Hubbr.cz

Za přispění na určitý projekt poté získáte odměnu v různých formách. Podle toho jakou odměnu můžete získat, pak můžeme crowdfunding rozdělit na charitativní, odměnový, dluhový nebo podílový. Často se ale také používá zjednodušené rozdělení na:

  • odměnový – podnikatelé takto získávají peníze na svůj produkt nebo službu, které až následně vytvoří. Vyhnou se tak vzniku dluhu už před samotným začátkem podnikání a zjistí velikost poptávky.
  • investiční – podporovatel projektu získá podíl společnosti. Většinou se jedná o podporu v začátcích firem, které za předaný podíl získají finance, které můžou využít například na další rozvoj.

Crowdfunding je tak vlastně opak klasického přístupu k financování podnikání. Tradiční přístup spočívá v vytvoření business plánu, výzkumu trhu a následně obcházení bank, nebo dalších bohatých institucí, které mají spousty peněz. Crowdfunding ale umožňuje představit projekt široké skupině lidí, kteří mají prostředky omezené, ale jsou to přesně ti, kterým je často služba nebo produkt určen.

Avatar Autor
Lukáš Raška

Už nějakou dobu ponořen do světa FinTechu, dat, osobních financí a udržitelnosti. A chce vědět víc. Nadšený cestovatel do severských zemí.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou!

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi když nás na jeden pozvete.

Chci vás pozvat!