1. Co je crowdfunding?
  2. Fundlift v číslech
  3. Možnosti investování
  4. Proč investovat na Fundliftu?
  5. Jak investovat na Fundliftu?
  6. Jak vytvořit na Fundliftu projekt?
  7. Financování a poplatky

Fundlift je česká investiční crowdfundingová platforma. V roce 2015 ji jako zkušební projekt založili investiční skupiny Roklen a Rockaway. Dnes je jediným společníkem pouze Roklen Holding a.s. Fundlift nabízí investice do různých projektů. Propojuje tak drobnější i větší investory s projekty, kterým Fundlift umožňuje se prezentovat a poptávat kapitál. 

Co je crowdfunding? 

V českém překladu se jedná o skupinové či davové financování. Crowdfunding umožňuje investovat většímu počtu investorů (i menšími částkami), do nejrůznějších projektů, produktů, firem nebo i politických kampaní. Mezi nejznámější firmy, o kterých jste určitě slyšeli patří Crowdcube nebo Seedrs. Podle druhu odměny, kterou investor za své vložené prostředky dostane můžeme crowdfunding rozdělit na: charitativní, dluhový, odměnový nebo podílový. 

Jak funguje crowfunding

Zdroj: Hubbr.cz

Fundlift propaguje a umožňuje investice především do mladších, menších a inovativních projektů, které mají silný růstový potenciál. Investoři tak mají možnost se podílet na vývoji a úspěchu každého z projektů. 

Fundlift v číslech

Do konce roku 2020 bylo přes platformu úspěšně zainvestováno 70 projektů v celkové hodnotě více než 422 milionů korun. Průměrná investice se pohybuje ve výši téměř 37 tisíc korun. Oblíbenost crowdfundingu potvrzuje i úspěšnost kampaní, která činí celých 85 %. 

Výsledky investování na Fundliftu do roku 2020

Zdroj: Fundlift

Jak už bylo zmíněno, za Fundliftem stojí desítky úspěšných projektů. Ten nejúspěšnější je projekt známé společnosti NWT ze Zlína. V rámci tohoto projektu se podařilo vybrat 250 % původní požadované částky, celkem 25 milionů korun. Za zmínku stojí také financování projektu B&Bartoni, pro který se podařilo vybrat 200 % požadované částky a samozřejmě StartupYard, který byl úspěšný na 160 %. 

Možnosti investování

Fundlift nabízí tři možnosti investic – formou minibondu, podílem na základním kapitálu nebo formou konvertibilních investičních certifikátů. Všechny tyto finanční instrumenty mají své výhody i nevýhody:

  1. Minibond, první z investičních nástrojů vyplácí investorům pouze průběžný úrokový výnos bez nárokování si podílu v dané společnosti. Tato forma je vhodnější pro společnosti s již delší časovou působností na trhu a delší historií. Není příliš vhodná pro mladé a začínající společnosti. 
  1. Naopak pro nově vznikající firmy je výhodnější investovat přes certifikáty, případně podíly na základním kapitálu, což je druhá možnost investování, kterou Fundlift nabízí. To ovšem není dluhový instrument, investorovi se tak nevyplácí úrokové výnosy.
  1. Třetí, již výše zmíněnou možností je investice formou konvertibilních investičních certifikátů. Jedná se o dluhový instrument u něhož má dojít ke splacení včetně úrokových výnosů, případně ke konverzi do základního kapitálu ve společnosti, a to za předem stanovených podmínek. Investiční certifikáty Fundliftu nabízejí fixní roční úrokový výnos ve výši 10 %. V tomto případě nedochází k pravidelným výplatám. Investor obdrží investovanou částku včetně úroků po splatnosti. 
Ukázka projektu Maappi

Zdroj: Fundlift

Proč investovat na Fundliftu?

Velkou výhodou je, že se jako investor můžete dostat k zajímavým projektům a podílet se na jejich budoucím vývoji. Moderní a přehledná vizualizace webových stránek nabízí možnost jednoduše vybrat vhodný projekt a investovat do něj prostředky. Nespornou výhodou je investice do konkrétních firem a na základě předem uvedené prezentace víte, jak bude s finančními prostředky nakládáno. 

Investování je možné už od 5000 Kč a to z důvodu, že Fundlift je zde jak pro profesionální investory, tak pro širokou veřejnost. Navíc, vzhledem k výši minimální požadované částky je možné diverzifikovat portfolio a investovat do více projektů. 

Jak investovat na Fundliftu? 

Stejně jako všude jinde, je potřeba se zaregistrovat. Poté si můžete zobrazit detailní informace o všech projektech, do kterých je v dané době možné investovat. Výhodou je také možnost spojit se online přímo se zakladatelem projektu a ještě před investicí vyšší částky si přesněji ověřit, kam projekt směřuje a jak by se mohl do budoucna vyvíjet. 

Jak investovat na Fundliftu?

Zdroj: Fundlift

Před samotnou investicí na Fundliftu je nutné – kvůli zákonu o praní špinavých peněz, nechat si systémem ověřit identitu. Nezapomeňte si připravit dva doklady (např. občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz), jejichž fotografie z přední i zadní strany budete muset nahrát do systému. Dále počítejte s vyplněním krátkého dotazníku a předchozích zkušenostech s investováním, který je součástí ověření identity. Možnost investování zaštiťuje sesterská firma Roklen360, se kterou také bude uzavřena Vaše investorská smlouva. 

Poslední nutnost před samotnou investicí do projektu je přeposlání finančních prostředků z bankovního účtu na účet investorský. Prostředky poté budou drženy na zákaznickém bankovním účtu prostřednictvím Roklen360. 

Nyní už je možné investovat finanční prostředky do vybraného jednoho či více otevřených projektů. Možnost investování do každého z projektů je časově omezeno. Čas je vždy u každého projektu uveden. Všechny investice do projektů jsou zdarma. Více o poplatcích se dozvíte na konci článku. Pokud projekt nebude úspěšný, tzn. nevybere se za stanovený čas předem určená částka, peníze se vrátí zpět na investorský účet. Investor je pak může využít pro jiný projekt, případně si je může převést zpět na své bankovní konto. 

Jak vytvořit na Fundliftu projekt?

Vytvoření projektu je snadné a přístupné komukoliv, kdo má firmu s nápaditým projektem. Každý projekt však musí být schválen investiční komisí Roklen360. Stejně jako v případě investora je třeba vytvořit účet, tentokrát však pro firmu. Zde je nutné uvést a popsat produkt, kterým se firma zabývá. Dále je nutný detailní popis situace, ve které si firma aktuálně nachází, business plán, finanční ukazatele apod. Samozřejmostí je také uvedení částky, potřebnou pro projekt. 

Projekt bude posouzen analytiky a schválen. Případně budete vyzváni ke konzultaci, či upřesnění nebo doplnění informací. Následně postoupí investiční komisi, která projekt posoudí a v případě schválení bude možné podepsat smlouvu s Fundliftem a Roklen360 a.s.

Jak vytvořit na Fundliftu projekt

Zdroj: Fundlift

Následně bude projekt vystaven na internetových stránkách Fundlift.cz a také doplněn o video prezentaci a popis projektu. Během doby co bude projekt vystaven, marketingové oddělení spustí propagační kampaň.

Po uplynutí této doby jsou dvě možnosti. Jestli je úspěšný a podaří se získat celou, předem stanovenou částku nebo i více, dojde k vydání cenných papírů, jejich zaevidování a převodu na investory. Poté obdržíte vybranou částku a projekt bude možné realizovat. Jestliže se nepodaří částku získat celou, prostředky, které chtěli investoři do projektu se jim vrátí.

Financování a poplatky

Za uveřejnění projektu je nutné uhradit poplatky za právní dokumentaci a propagační video, a to i v případě neúspěšné kampaně. Pomoc s hledáním investorů Vás bude stát 5 % z vybrané částky, to však pouze v případě, že projekt bude úspěšný a bude vybrána celá částka. 

Avatar Autor
Viktor Dvořák

Optimistický milovník skvělého vína, jehož dobrou náladu jen tak něco nezkazí. Nadšenec ve světě finančních technologí a především investic.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!