Naše další recenze se věnuje platformě Fingood, která se zaměřuje na P2B (peer-to-business) investiční crowdfunding. Umožňuje klientům investovat do firemních úvěrů, a to už od 1 000 Kč. Jako investor tedy zhodnocujete své peníze se zdravou dávkou rizika a zároveň podporujete drobné a střední podnikatele v Česku.

Základní informace

Odhadovaný výnos8 – 12 % p.a. (průměrně 10,7 %)
Minimální investice1 000 Kč
Maximální investiceNení omezená
Poplatek z výnosů9 %

Co je Fingood a co umí

Fingood je P2B crowdfundingová platforma, která propojuje klienty se zájmem o investování s firmami, které peníze chtějí získat pro rozvoj svého podnikání. Oběma stranám platforma nabídne výhodnější podmínky, než které by dostaly třeba v bance a umožní jim se vzájemně propojit. 

Všechny investiční příležitosti, které Fingood nabídne svým klientům k investici prochází průzkumem bonity dané společnosti, a to za pomoci různých metod. Fingood nenabízí investici do startupů nebo vysoce rizikových podniků. Svým investorům dává k dispozici pouze takové investiční příležitosti, které nesou přiměřenou dávku rizika.

Investiční příležitost dosahuje celkové částky v řádu milionů až desítek milionů korun. Na tuto cílovou částku se skládá několik desítek až stovek různých investorů. Pokud se nepodaří celý úvěr zafinancovat, investice vůbec neproběhne. Pokud ano, obdrží investoři na měsíční bázi předem stanovený úrok. Za celý tento proces si Fingood ponechá 9 % z výnosu, který na platformě získáte. Zhodnocení investované částky se v tuto chvíli pohybuje okolo 8-12 %. Průměrně pak okolo 10,7 p.a.

Souhrnné informace

Název společnostiFingood s.r.o.
Vznik2019
Sídlo společnostiBudova Impact Hub
Drtinova 557/10 150 00
Praha 5 — Smíchov
Telefonní kontakt+420 725 997 116
E-mail[email protected]
Webové stránkyhttps://fingood.cz/
Podpora češtiny
Dohled ČNB
Člen České fintechové asociace
Odhadovaný výnos8 – 12 % p.a.
Minimální investice1 000 Kč
Poplatek9 % z investičního výnosu
Investiční horizont6 – 36 měsíců
Počet aktuálních investičních příležitostí1-3
Předčasné ukončení investice
MěnaCZK
Možnost vkladuBankovní účet
Možnost výběruBankovní účet

Kdo za Fingood stojí

Platforma funguje od roku 2019 a vlastní ji Fingood s.r.o. Jednatelem je Vít Endler, který je zároveň aktuálním CEO platformy. S Vítkem jsme si už popovídali v jednom z našich rozhovorů. Druhým jednatelem společnosti je Tomáš Pešek, který ve společnosti zastává i pozici CLO.

Vít Endler je spolumajitelem firmy Virtooal. Ta se zabývá rozšířenou realitou, je to small size investor, business consultant v oblasti implementace úspěšné strategie do firem. Ještě před svým působením ve Fingoodu Vít zastával pozici generálního ředitele e-shopu MALL. V roce 2012 se začal věnovat investicím a nyní stojí v čele úspěšné investiční platformy Fingood.

Tomáš Pešek je advokát a bývalý partner mezinárodní advokátní kanceláře. Dlouhodobě se zaměřuje na oblast M&A, korporátní a finanční právo. Po dobu tří let zastupoval skupinu Generali/PPF v akvizicích a divesticích na ruském a CIS trhu. Kromě toho zastupoval i Českou exportní banku při restrukturalizaci jejích projektů na území Ruska. Působil také v několika společnostech na pozicích krizového manažera.

fingood - tým

Zdroj: Fingood

Jak probíhá zhodnocení prostředků?

Celý systém funguje na v podstatě jednoduchém principu. Platforma propojuje investory, kteří mají přebytek peněz s firmami, které je potřebují získat úvěr ke svému rozvoji. Za poskytnuté prostředky obdrží investoři předem stanovený úrok. 

Investorovo zhodnocení se tedy nachází v úroku, které mu firmy zaplatí za to, že jim peníze poskytnul. Investici je možné provést už od 1 000 Kč. Maximální výše investice není zastropována.

fingood - jak to funguje

Není nutné posílat peníze předem

Velkou výhodu oproti jiným platformám vidím v tom, že si nemusíte předem posílat peníze na svůj uživatelský účet k tomu, abyste mohli investici provést. Když se rozhodnete investovat do dané investiční příležitosti, jen zvolíte částku, kterou chcete investovat a vaši volbu potvrdíte. 

Peníze v tuto chvíli ještě neodesíláte. Namísto toho proběhne tzv. závazný příslib, který vám dává povinnost uhradit peníze do 3 dnů po tom, co Fingood oznámí, že daná investiční příležitost dosáhla cílové částky a bude tedy zafinancována.

Je nutné myslet na to, že dle obchodních podmínek platformy nedodržením termínu nebo neproplacením přislíbené částky, porušuje daný investor smluvní ujednání a může mu za to být udělena sankce. Tato sankce je vcelku logická, jelikož všichni další investoři, kteří investici provedli i samotná firma nyní čekají na to, až doplatí poslední investor.

Výplata zisku

Následně firma začne posílat měsíční splátky i se stanoveným úrokem. Zisk je pak investorům vyplácen dle výše jejich investice, a to na měsíční bázi po celou dobu trvání investice. Výplata probíhá na bankovní účet uživatele, který zadal při registraci. Peníze jsou investorům vypláceny dvěma různými formami, a to buď anuitními splátkami nebo balonově. 

Peníze není možné vyplatit předčasně. Pokud investici provedete, peníze se budou vyplácet průběžně a nemůžete tedy celou investovanou částku získat zpět ještě před jejím ukončením.

Co je anuitní splátka

Při anuitně spláceném úvěru společnost vyplácí investorům jistinu včetně úroku v pravidelných měsíčních splátkách. Úroková míra zůstává po celou dobu úvěrového období na stejné úrovni, ale klesá jistina. To zapříčiní snižování výnosové části splátky, kterou investor získá.

Co je to balonová splátka

Splácení balonově se od anuitního splácení liší, a to tak že společnost splácí v průběhu úvěrového období pouze úrok, který je rozdělen do pravidelných měsíčních splátek. To znamená, že v průběhu času jistina neklesá a je splacena až jednorázově při poslední splátce. Z toho vyplývá, že jako investor můžete při balonovém splácení získat větší výnos, než při splácení anuitní formou viz příklad níže.

Dejme tomu, že investujete 20 000 Kč, při úrokové sazbě 12 % a délce investice 36 měsíců. Při anuitním splácení obdržíte zpět 23 914 Kč, takže na úrocích získáte 3 914 Kč. Při balonové splátce získáte zpět celkem 27 200 Kč, takže váš výnos činí 7 200 Kč.

Forma splátkyAnuitněBalonově
Obdržíte zpět23 914 Kč27 200 Kč
Výnos z úroku činí3 914 Kč7 200 Kč

Jakého výnosu je možné dosáhnout?

Výnos, který investor obdrží, se liší dle investiční příležitosti, do které investoval. Zpravidla se výše úroku pohybuje okolo 8-12 %. Zisk, který investor obdrží je očištěný o poplatek pro platformu.

fingood - statistiky

Poplatky

S investováním na Fingood je spojen poplatek, který činí 9 % z vašich výnosů. Díky poplatku je možné Fingood dále rozvíjet, pracovat na úpravách a zlepšovat uživatelskou zkušenost. Pro představu naleznete níže tabulku, která znázorňuje výši poplatku při různých výškách investice.

Forma splátkyAnuitněBalonově
Investovaná částka20 000 Kč20 000 Kč
Úroková sazba12 %12 %
Doba splácení3 roky3 roky
Výnos z úroku3 914 Kč7 200 Kč
Výše poplatku352,26 Kč648 Kč
Zisk před zdaněním3 561, 74 Kč6 552 Kč

Fingood a daně

Platforma zasílá svým investorům celý výnos, který podléhá 15% zdanění podle § 8 Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na začátku roku investoři obdrží přehled svých investic. V přehledu je zdanitelná částka vypočítaná a slouží jako podklad pro vaši účetní. 

Veškeré přehledy naleznete i ve svém investorském profilu pod záložkou Dokumenty a Roční výpis. Výpis je možné jednoduše stáhnout a vytisknout. Výpis předložíte své účetní nebo daňovému poradci. Dokument je plně připraven pro zdanění a je možné ho uplatnit u českých rezidentů v případě, že se nejedná o podnikání.

Speciální odměny za investice 

U některých investičních příležitostí je možné najít i malou odměnu pro každého investora. Tato odměna je spíše občasným příjemným bonusem než pravidlem, u některých příležitostí se s nimi ale setkat můžete. Například Kolovna s.r.o. nabídla svým investorům slevu 20–25 % na své vlastní cyklistické vybavení.

fingood - kolovna

Jak probíhá výběr firem / investičních příležitostí

Fingood pečlivě vybírá, kterým firmám financování poskytne a kterým ne. Každá žádost o financování je podrobena analýze, čímž se k investorům dostanou prověřené finančně zdravé společnosti se stabilní a minimálně jednoletou historií. Na Fingoodu tedy nenaleznete možnost investovat do startupů. Pokud hledáte přesně toto, mohlo by vás zajímat např. Crowdcube.

Společnost, která na Fingoodu žádá o financování, musí úspěšně projít dvěma koly, které se skládají z analýzy ve veřejných i neveřejných rejstřících a následně hodnocením rizik dle finančních a dalších výkazů.

Během prvního kola prochází žádost o financování analýzou dokumentů z rejstříků jako je obchodní a živnostenský rejstřík, ISIR, Úpadce, VZP, plátci DPH, centrální evidence exekucí, katastr nemovitostí, soudní spory a desítky dalších.

Pokud žádost projde prvním kolem, dostává se do druhého, kde se přechází k analýze výkazů, které musí firma žádající o financování doložit. Jedná se např. o výkaz zisku, ztráty, rozvahu, daňová přiznání, pohledávky, závazky z obchodního styku, existující úvěry, nedoplatky, business plán apod.

Výstupy z této analýzy Fingood sumarizuje do teaserů, kterým představí danou investiční příležitost svým investorům. Tam investoři najdou všechny podstatné informace, které mohou při investování zvažovat.

Jsou peníze na Fingood v bezpečí?

Jak vyplývá z odstavců výše, Fingood si velmi zakládá na výběru firem, kterým financování poskytne. Rizikovost jednotlivých investic není vysoká, řadí se spíš mezi ty méně rizikové. I tak je ale nutné myslet na to, že by investoři měli investovat jen takovou částku, o kterou si mohou dovolit přijít.

Úvěry jsou zajištěné, a to nemovitostmi s velmi přijatelným LTV (poměr výše úvěru vůči hodnotě zastavené nemovitosti), ale i nemovitým či movitým majetkem nebo papírovou zástavou v podobě avalu nebo směnky. V případě, že by došlo k neschopnosti firmy zafinancovaný úvěr splácet, bude k vykrytí sloužit zastavená hodnota nemovitosti, která činí okolo 70 až 80 % výše úvěru. LTV naleznete u každé takové investiční příležitosti v přiloženém dokumentu.

Navíc dochází při anuitním splácení k průběžnému umazávání dluhu, ale zástava zůstává stále stejná. Může tedy nastat situace, kdy zbývá posledních 20-30 % jistiny doplatit, ale v případě nesplácení může být zpeněžena celá zástava.

U investičních příležitostí, které nejsou zajištěné nemovitostmi se v případě neschopnosti firmy splácet úvěr může přejít až k vymáhání peněz soudem. Tento proces zajišťuje Fingood na své vlastní náklady a výdaje se tak nerozpočítávají mezi investory.

Jaké nabízí Fingood investiční příležitosti

V jednu chvíli je k dispozici několik jednotek investičních příležitostí, což v danou chvíli investorům nedává moc prostoru k výběru. Fingood pracuje na tom, aby se na jejich platformě objevovalo co největší množství prověřených investičních příležitostí a investoři tak měli z čeho vybírat. 

Většina projektů je zafinancovaných poměrně rychle a hned potom se objevují nové. Investoři tedy mohou portfolio nabídek sledovat v průběhu času a investovat skutečně jen do těch, které se jim zamlouvají. Fingood investory o nových příležitostech předem informuje, a to jak o výnosu, času zveřejnění investiční příležitosti, tak i dalších parametrech.

fingood - nabídka investic

Každá investiční příležitost zahrnuje všechny potřebné informace, které byste k rozhodnutí o provedení investice potřebovali znát. Hned v přehledu investic uvidíte:

 • název daného projektu / firmy,
 • výnos v % p.a.,
 • způsob splácení (anuitně, balonově),
 • splatnost úvěru,
 • dobu, po kterou je příležitost otevřena k investici,
 • počet investorů, kteří do daného projektu investovali,
 • průměrnou výši investice.

V detailu investiční příležitosti naleznete podrobnější informace včetně výsledků analýz a znaleckého posudku, které jsou dostupné ke stažení registrovaným investorům. K dispozici je i příběh, který slouží jako stručné představení a záměry dané společnosti.

Ukončené investiční příležitosti

Fingood již profinancoval více než 180 investičních příležitostí. Mezi ně patřila i spousta známých firem. Investice do takových firem může být pro mnohé mimo krásného zhodnocení i srdeční záležitostí.

Na Fingood bylo možné investovat třeba do úvěru těchto společností:

 • Bagind company s.r.o.,
 • Kolovna.cz,
 • Tomáš Arsov,
 • Remoska,
 • Český ráj outdoor s.r.o.,
 • Jarošovský pivovar a.s.,
 • hodinky PRIM,
 • Amici Pizza & Burgers,
 • a další..
fingood - úspěšné investice

Investiční platforma a její prostředí

Fingood je možné používat jak ve webové verzi, tak i mobilní aplikaci. Obě rozhraní si postupně projdeme. Ukážeme vám, jak vypadají, jak s nimi pracovat a co v nich naleznete.

Webové rozhraní

U webové verze je výhoda vzdušnějšího prostředí. Přeci jen, větší obrazovka znamená více prostoru a větší přehlednost jednotlivých prvků. Hned po přihlášení je k dispozici homepage, která se nijak neliší od té, která je k dispozici bez přihlášení. Co se ale změnilo je horní menu, kde nyní naleznete záložky: Moje investice, Nabídka investic a Můj účet.

fingood - home page

Záložka moje investice přináší kompletní přehled o prostředcích, které jste již investovali, i které teprve čekají na své využití. V přehledu naleznete veškeré informace, které by vás mohly zajímat. Kromě aktuálních investic zde naleznete i úspěšně ukončené investice, neuskutečněné investice, problematické investice v řešení a uzavřené problematické investice.

fingood - moje investice

Pod záložkou Nabídka investic naleznete aktuální investiční příležitosti. Ty se nějak nemění od těch, které jsme si již ukázali.

fingood - nabídka investičních příležitostí

Pod kartou Můj účet naleznete další možnosti jako Dokumenty, kde je k náhledu komisionářská smlouva a případně další dokumenty, které byste mohli potřebovat. Následuje možnost Změnit své údaje, Změnit heslo a odhlásit se.

fingood - můj účet

Mobilní aplikace

Aplikace Fingood je velmi jednoduchá. V podstatě tam naleznete jen to nejdůležitější, co potřebujete k investování a ke sledování vývoje investic. Na úvodní obrazovce uvidíte aktuální investiční příležitosti. Pod druhou záložkou naleznete přehled svých investic, který jsem popsal o pár řádků výše. Poslední ikona skrývá informace o vašem účtu.

fingood - mobilní aplikace

Jak se zaregistrovat do Fingood

 1. Ze všeho nejdřív vás čeká registrace. Přejděte tedy na stránku Fingood a vpravo klikněte na tlačítko „Začít investovat”.
fingood - registrace 1
 1. Následně zvolte, zda chcete založit profil pro investora nebo pro firmu. My chceme investovat, takže volíme možnost investora / investorky.
fingood - registrace 2
 1. Nyní přejdeme k vyplnění registračního formuláře. Vyplňte tedy, zda jste fyzická nebo právnická osoba, zadejte přihlašovací jméno, heslo a potvrzení hesla. Nakonec odsouhlaste podmínky a stiskněte tlačítko „Registrovat se”.
fingood - registrace 3
 1. V tuto chvíli přecházíme k doplnění osobních údajů. V první části naleznete výpis všech informací, které budete k dokončení registrace potřebovat.
fingood - registrace 4

V druhé části pak vyplníte vaše jméno, příjmení, datum narození a telefonní číslo.

fingood - registrace 5

Ve třetí části pak vaši celou adresu – ulice a číslo popisné, město a PSČ. To vše potvrdíte stisknutím tlačítka „Pokračovat”. 

fingood registrace - 6
 1. Pátým krokem je ověření vaší e-mailové adresy. Na e-mail vám dorazil odkaz, na který je nutné kliknout, aby se adresa potvrdila. Otevřete si tedy váš e-mail a ve zprávě klikněte na tlačítko „Potvrdit e-mail”.
fingood - registrace 7
fingood registrace - 8
 1. Po stisknutí tlačítka se vám ukáže potvrzení, že byl e-mail ověřen a nyní se můžete přihlásit pod e-mailovou adresou a heslem, které jste při registraci zadali.
fingood registrace - 9
 1. V tuto chvíli budete potřebovat váš občanský a řidičský průkaz (případně pas) pro ověření totožnosti. Tento krok je nutný z důvodu AML (ověření proti praní špinavých peněz). Jakmile dokumenty nahrajete, stiskněte tlačítko „Uložit”. 
fingood registrace - 10
 1. Následně zadejte číslo vašeho bankovního účtu, ze kterého budete provádět platby.
fingood registrace - 11
 1. Nyní je nutné váš bankovní účet ověřit. Na účet platformy Fingood proto odešlete 1 Kč z vašeho bankovního účtu. Veškeré údaje k platbě naleznete na dané stránce. Pro urychlení můžete využít i QR kód. Pokud v tuto chvíli nechcete nebo nemáte čas platbu odeslat, nebojte se, veškeré informace k platbě vám Fingood odeslal i na e-mail. Ověření bankovního účtu tedy můžete provést až později.
fingood registrace - 12
 1. Jakmile platbu odešlete stisknete tlačítko „Pokračovat”, budete muset chvíli vydržet, než se peníze připíší na účet Fingoodu a než bude zkontrolována vaše identita. Tento proces zabere zhruba 1-2 pracovní dny.
fingood registrace - 13
 1. Jakmile bude váš bankovní účet a identita ověřena, přijde vám na e-mail upozornění.
fingood registrace - 14
 1. Fingood vám zároveň na e-mail pošle ještě návod, jak provést vaši první investici.
fingood registrace - 15

Jak investovat do českých firem přes Fingood

 1. Investování na Fingoodu už je relativně jednoduchou záležitostí. V prvním kroku si z aktuálních investičních příležitostí zvolíte tu, do které chcete investovat. Zadáte investovanou částku a stisknete tlačítko „Investovat”.
fingood registrace - 16
 1. Po odeslání investice vám přijde na e-mail potvrzení.
fingood - investice 3
 1. Pokud je zainvestována alespoň minimální částka, kterou je úvěrovaný subjekt ochoten přijmout nebo bude vybrána cílová částka, budete informování na e-mail s údaji pro odeslání platby. Zároveň vám přijde i QR kód pro urychlení platby. Odešlete tedy platbu a vyčkejte, než ji Fingood přijme na účet.
fingood investice 4
 1. Následně vám už jen přijde potvrzení, že Fingood přijal vaši investovanou částku na svůj bankovní účet. Každý měsíc dostanete od Fingood pravidelný výnos ze svých investic. 
fingood investice 5

Výhody

 • Pravidelná platba úroku a jistiny na účet + pevně stanovený výnos, který se v čase nemění
 • Podpora zavedených českých firem
 • Podrobné analýzy firem
 • Celkem 70 % úvěrů je zajištěno nemovitostmi, 20 % movitým majetkem a 10 % papírově
 • Možnost speciálních výhod pro investory
 • Možnost investice už od 1 000 Kč
 • Odladěná webová platforma a mobilní aplikace (iOS a Android)
 • Transparentní poplatky (9 % z výnosu investic, žádné paušální nebo fixní poplatky)
 • Česká platforma s českou podporou
 • Dohledatelná struktura vlastníků společnosti
 • Ověřená společnost, která je i členem České fintechové asociace
 • Rychlý proces ověření účtu (1-2 dny)
 • Připravené podklady pro daňové přiznání
 • Nízké % firem, které se dostanou do platební neschopnosti. Míra defaultu je 2,87 %

Nevýhody

 • Investici není možné ukončit předčasně
 • Menší výběr investičních příležitostí
 • Pokud se nenaplní alespoň minimální částka, kterou je úvěrovaný subjekt ochoten přijmout nebo vybraná cílová částka, k investici nemusí dojít, což se ale stalo za celou historii Fingoodu pouze jednou
 • Riziko ztráty investovaných prostředků. Riziko je sníženo zástavami, které jsou u každého úvěru

Celkové hodnocení

Fingood je ideální platforma pro drobné investory, kteří chtějí investovat do českých firem, nést snesitelnou míru rizika a dostat za ni poměrně slušný výnos v podobě 8-12 % p.a. Minimální částka pro investici je 1 000 Kč, což je pro investory zcela vyhovující. Díky této minimální částce může na Fingood investovat opravdu každý. Poplatek 9 % je odpovídající tomu, co investoři od Fingood získají.

Extrémně se mi líbí proces, kterým musí projít každá společnost, která chce od investorů na Fingood získat úvěr. Analýza je opravdu důkladná a některé z výstupů jsou investorům zdarma k nahlédnutí v teaseru. Možná i to je důvod, proč má Fingood relativně nízký počet firem, které se dostanou do platební neschopnosti. 

Trochu horší je to s počtem aktuálních investičních příležitostí. Na platformě je k dispozici jen pár investičních příležitostí, které jsou okamžite po zveřejnění pryč, protože jsou zainvestovány v řádu minut. Většinou se počet pohybuje od 1 do 3 za týden, což může být pro mnohé investory nedostačující. Příležitosti se ale často mění a neustále se zveřejňují nové, takže si jistě vyberete.

Co se týče platformy jako takové, tak tady odvádí skvělou práci. Prostředí jak webového rozhraní, tak i aplikace je přehledné, čisté a moderní. Nic zde zbytečně nepřebývá ani nechybí. Vše máte na dosah maximálně dvou kliknutí. Proces registrace je velmi rychlý a to včetně ověření totožnosti, což je u mnohých platforem problém.

Také se mi líbí, že na Fingood dohlíží Česká národní banka a že je zároveň členem České fintechové asociace. Platforma rychle roste, přibývá počet investičních příležitostí, splacených úvěrů i počet spokojených investorů. Je vidět, že to Fingood se svým působením myslí skutečně vážně.

Výhod přináší Fingood rozhodně víc než nevýhod. Nabízí zajímavé investiční příležitosti se zdravou dávkou rizika a za poměrně slušný výnos. Poplatek není vysoký. Platforma je skvěle zpracovaná a tak mi nezbývá nic jiného, než recenzi uzavřít v pozitivním duchu – Fingood mohu jen a jen doporučit.

Často kladené otázky

Co je to balonová splátka?

Co je to anuitní splátka?

Co je to AML?

Jakého dosáhnu na Fingood výnosu?

Co se stane, když firma přestane splácet?

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Investiční platforma Fingood

Vyzkoušejte investiční platformu Fingood a vydělávejte na českých firmách

👉🏻 Vyzkoušet Fingood