Na jaké právní novinky se můžeme těšit? Například cookies ovlivní všechny uživatele internetu. Dále se dotkneme témat, jako jsou digitální trhy nebo mezinárodní databáze fintechové regulace. Podrobnější informace obsahuje toto právní okénko.

Cookies 

Od 1. 1. 2022 se v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona upravujícího elektronické komunikace významným způsobem mění právní režim využívání cookies. Cookies jsou data, podle kterých může internetová stránka identifikovat jednotlivé uživatele.

Doposud k užití cookies (mimo cookies nutných pro technické zajištění chodu stránek) postačovalo, že uživatel měl možnost užití cookies odmítnout a neučinil tak. Dle nové právní úpravy nejen že je nutný explicitní souhlas uživatele s užitím cookies, ale musí mu být rovněž poskytnuta možnost udělit souhlas pouze pro určité druhy.

Digitální trhy 

Evropský parlament schválil finální znění návrhu i nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (o schválené verzi návrhu teď bude jednat evropská rada). Cílem tohoto nařízení je regulovat činnosti tzv. strážců (v anglické verzi výstižněji gatekeepers). Za strážce v režimu tohoto nařízení jsou považovány společnosti, které provozují vybrané služby (například online vyhledávače či online zprostředkovatelské služby), působí ve více než dvou zemích EU a mají tržní kapitalizaci přesahující 65 miliard EUR.

Strážci dle návrhu nařízení v současné době zneužívají svého fakticky monopolního postavení především těmito praktikami:

  • Zvýhodňování vlastních služeb a produktů vůči produktům třetích stran nabízených na jejich platformě (např. znevýhodňování aplikací třetích stran v Apple Storu)
  • Kladení překážek spotřebitelům při propojování s jinými podniky mimo platformu „strážce“
  • Omezování uživatelů při odstraňování předinstalovaného softwaru a aplikací

Tyto praktiky budou v režimu nového nařízení zakázány. Kromě toho nařízení ukládá „strážcům“ řadu povinností, především:

  • umožňovat interoperabilitu aplikací třetích stran s vlastními službami,
  • umožnit uživatelům z řad podniků přístup k údajům, které při používání platformy „strážce“ generují,
  • umožnit svým uživatelům z řad podniků propagovat jejich nabídku a uzavírat smlouvy se zákazníky i mimo platformu „strážce“.

Dohled nad dodržováním tohoto nařízení by měl dle současné verze návrhu připadat evropské komisi. Členské státy by se na tomto dohledu měly účastnit prostřednictvím jejich databází.

Mezinárodní databáze fintechové regulace

Zatímco fintech je ze své podstaty globální fenomén, jeho regulace je napříč jednotlivými zeměmi dosti odlišná. V praxi tak vzniká poměrně velký problém určit, jaké náležitosti by fintechový projekt měl pro fungování v daném státě splnit, neboť najít v cizím právním řádu právní přepisy dopadající specificky na fintechový sektor může být obtížné.

Tento problém se rozhodla Světová banka adresovat za pomoci mezinárodní fintech databáze, která obsahuje jak přehled relevantních regulatorních předpisů v jednotlivých zemích, tak nástroje pro snadné srovnávání regulace v jednotlivých zemích.  

Databázi je možné najít zde.

Právní okénko – další díly:

Autorem právního okénka je AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar, AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar je advokátem a  jedním z předních expertů v oblasti práva finančního trhu a poradenství pro fintechy. Prostřednictvím kanceláře FINREG PARTNERS, kterou spoluzakládal,  pomáhá klientům s komplexními právními otázkami ohledně práva finančního sektoru.

AK FINREG PARTNERS

FINREF PARTNERS je advokátní kancelář. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Klientům poskytujete široké spektrum právních služeb v oblasti finančního trhu, včetně externího výkonu compliance a interního auditu. Soustředí se rovněž na problematiku občanského a obchodního práva zejména v souvislosti s přípravou smluv, obchodních podmínek a jiných dokumentů, které klienti potřebují při své činnosti.

Finreg
Avatar Autor
AK FINREG PARTNERS

FINREG PARTNERS je advokátní kancelář zaměřená na fintech a finanční trhy. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Mezi její klienty patří nejvýznamnější jména české fintechové scény. Pomáhá jim s komplexními právními problémy, včetně licencí u ČNB, venture kapitálovými investicemi a dalšími tématy, které se jich jako startupů týkají.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!