Evropské nařízení o crowdfundingu

Investování prostřednictvím crowdfundingových platforem je v Evropské unii, zejména ve srovnání s USA, stále málo rozvinuté, nicméně licence přibývají. Jednou z největších překážek, s nimiž se po mnoho let potýkaly evropské crowdfundingové platformy byl nedostatek společných pravidel a rozdílné požadavky na udělování licencí v rámci Evropské unie.

I z tohoto důvodu bylo přijato jednotné celoevropské nařízení o crowdfundingu (nařízení
(EU) č. 2020/1503), které vstoupilo v platnost v listopadu 2021. Toto nařízení nahradilo do té doby roztříštěná národní pravidla pro crowdfunding harmonizovanými a přímo použitelnými pravidly. Tím vznikl jednotný evropský trh pro investování a financování projektů širokou veřejností touto formou.

Nařízení rozlišuje dvě kategorie – tzv. investiční a úvěrový crowdfunding.

Investiční crowdfunding stojí na principu párování zájmů investorů a vlastníků projektů, kdy investor může získat přímý podíl na vlastníkovi projektu (např. v podobě akcie nebo jiného účastnického cenného papíru). V ČR je tento typ platformy vzácný. Dle dostupných informací o licenci k provozování investičního crowdfundingu ČNB dosud nikdo nežádal.

Naopak v rámci úvěrového crowdfundingu investor poskytuje vlastníkovi projektu úvěr, který je vlastník projektu povinen po určité době vrátit nebo vracet ve splátkách. V Česku jsou v této oblasti obzvláště oblíbené platformy pro investice do nemovitostí. První takovou licenci získala v ČR společnost Investown.

Proces získání licence

Všem evropským poskytovatelům crowdfundingových služeb uložilo nařízení povinnost projít licenčním řízením, získat licenci a podřídit se tak dohledu místního regulátora. Pro  poskytovatele působící ke dni platnosti nařízení bylo stanoveno přechodné období do listopadu 2023. Po jeho uplynutí již crowdfundingové služby bez licence nemohou poskytovat. Na oplátku je tato lokální licence snadno přenositelná do ostatních členských států EU. To umožňuje crowdfundingovým platformám rychle růst a poskytovat své služby ve všech členských státech EU. 

V České republice evropská úprava přispěla též k tomu, že vyřešila některé nejasnosti týkající se možného výkonu skupinového financování bez příslušného povolení ČNB. A to zejména v tom směru, že odpadla hrozba kvalifikace této činnosti jako podvodného kolektivního investování nebo poskytování platebních služeb, má-li subjekt crowdfundingovou licenci. Nařízení použití vnitrostátní úpravy pro skupinové financování vylučuje a zakazuje členským státům stanovit další podmínky či omezení pro provádění crowdfundingu, pokud tato činnost spadá do režimu nařízení.

Aktuální stav crowdfundingových providerů v EU

V Evropské unii existovalo v polovině listopadu kolem 70 držitelů licence pro poskytování služeb crowdfundingu. Většina z těchto subjektů (přibližně 50) je oprávněna poskytovat investiční crowdfunding. Více než 40 poskytovatelů má potom licenci k úvěrovému financování. Z pohledu České republiky je tato statistika zajímavá, neboť zde dosud existují pouze subjekty oprávněné poskytovat úvěrový crowdfunding (Investown, Roier a Fingood).

Nejvíce povolení bylo uděleno ve Španělsku, v Nizozemí a Litvě. Nejvíce poskytovatelů oprávněných poskytovat úvěrový crowdfunding má však Francie. Existuje více než desítka členských zemí EU, jejichž orgány dohledu doposud žádnou crowdfundingovou licenci neudělily. Možná překvapivě mezi ně patří Polsko, Portugalsko nebo Lucembursko. Bližší informace o statistice poskytovatelů služeb v oblasti crowdfundingu přineseme v následujících dnech na našich internetových stránkách finreg.cz. (Zdroj údajů: ESMA).

Autorem právního okénka je AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar, AK FINREG PARTNERS

Jan Šovar je advokátem a  jedním z předních expertů v oblasti práva finančního trhu a poradenství pro fintechy. Prostřednictvím kanceláře FINREG PARTNERS, kterou spoluzakládal,  pomáhá klientům s komplexními právními otázkami ohledně práva finančního sektoru.

AK FINREG PARTNERS

FINREF PARTNERS je advokátní kancelář. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Klientům poskytujete široké spektrum právních služeb v oblasti finančního trhu, včetně externího výkonu compliance a interního auditu. Soustředí se rovněž na problematiku občanského a obchodního práva zejména v souvislosti s přípravou smluv, obchodních podmínek a jiných dokumentů, které klienti potřebují při své činnosti.

Finreg
Avatar Autor
AK FINREG PARTNERS

FINREG PARTNERS je advokátní kancelář zaměřená na fintech a finanční trhy. Její právní a regulatorní poradenství přesahuje hranice tradičního výkonu advokacie. Mezi její klienty patří nejvýznamnější jména české fintechové scény. Pomáhá jim s komplexními právními problémy, včetně licencí u ČNB, venture kapitálovými investicemi a dalšími tématy, které se jich jako startupů týkají.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!