KB SmartSolutions (KBSS) se stává členem České fintechové asociace (ČFA). V podpoře a rozvoji tuzemského FinTech ekosystému je teprve druhou bankou, která společně s Českou Spořitelnou podporuje aktivity ČFA.

KBSS je dceřiná společnost Komerční banky, která se zaměřuje na spolupráci s FinTechy a do banky přináší produktové a technologické inovace. O zapojení KBSS si popovídáme s Patrikem Novým, ředitelem KBSS.

Začněme rychlým přestavením KBSS. Patriku, proč Komerční Banka zřídila KBSS?

KB SmartSolutions je dceřinou společností Komerční banky, která realizuje investice do moderních technologií a hodnotových nabídek v oblasti finančních služeb a přispívá tak k proměně tradiční bankovní instituce v inovativní a technologicky silnou banku nové generace. KB SmartSolutions pomáhá bance dostat se za hranice běžných bankovních služeb a stát se lídrem ve spolupráci s inovativními fintechy a start-upy. Je nástrojem k naplnění jedné z hlavních vizí Komerční banky a tou je nabízet klientům jednoduché, pohodlné, digitální produkty a služby.

Zaměřuje se tedy hlavně na FinTechové společnosti? Například Seed Starter České Spořitelny investuje i mimo FinTech odvětví.

My zejména hledáme společnosti s „chytrým řešením“, ať už se jedná o fintech, nebo jinou firmu. Sami také zakládáme firmy, kde například KB Advisory spadá mimo kategorii fintechů. Náš hledáček také není zaměřen pouze na společnosti nově vzniklé. Snažíme se a chceme rozvíjet spolupráce i se společnostmi, které již mají pevné místo na českém trhu nebo v zahraničí. Např. rozvíjíme spolupráci se společností ČEZ ESCO, a to teda na trhu není žádný nováček. S dalšími fintechy, startupy a firmami tvoříme businessová partnerství, jde např. O iÚčto, Fakturoid a další.

Kolik společností dnes spadá pod KBSS? Jaké podíly KBSS drží a jak to ovlivňuje zásahy do vedení?

Aktuálně pod KBSS spadá 5 společností, o kterých s radostí mluvíme jako o našich HVĚZDÁCH. V podstatě jsou to naše majetkové vstupy. Jedná se o společnosti Upvest, Roger a Lemonero, do kterých jsme majetkově vstoupili a případně i majetkový podíl navyšovali.

Upvest byl naší historicky první akvizicí a před nedávnem jsme díky úspěšné spolupráci navýšili náš podíl až na 96%. Ve společnosti Roger vlastníme 24,9% a ve společnosti Lemonero po nedávném navýšení rovněž 24,9%. Pod naše křídla patří i společnosti Finbricks a KB Advisory, které původně vznikly jako interní projekty. Jelikož se jim na trhu daří, tak jsme do první z nich investovali vyšší částku na její další rozvoj a expanzi.

Ve spojitosti s KB Advisory jsme nabyli majoritní podíl ve společnosti Enviros, lídra na trhu v oblasti energetického a environmentálního poradenství, abychom společně tuto oblast ještě více rozvinuli. Další partnerství, kde nemáme v daných firmách podíl, je cca dalších 10. 

To jakým způsobem a v jakém rozsahu zasahujeme do vedení jednotlivých společností závisí na vzájemné dohodě. My však zejména věříme jejich řešení a myšlence a chceme být jejich partnery a oporou v dalším růstu.

Je cílem začlenit všechny zainvestované FinTechy do struktur Komerční Banky?

Rozhodně ne. Ve vztahu k některým partnerům sice jsme exit partnerem, v řadě případů ale jsme a zůstaneme minoritním akcionářem. Někde nejsme podílníkem vůbec.  Vždy to záleží na vzájemné dohodě mezi oběma stranami a na tom, co dává businessový smysl.

Proč se rozhodla KBSS vstoupit do České fintechové asociace? Jedná se o podporu tuzemského ekosystému? Hledání nových Fintech společností pro investice? Nebo je v tom něco jiného?

Důvodů je vlastně vícero najednou, ale vzájemně na sebe navazují. Na jedné straně bychom rádi podpořili tuzemský fintechový / start-upový ekosystém a vrátili tak do ekosystému na oplátku něco, čeho se nám dostalo.

Také bychom se rádi za pomoci České fintechové asociace dozvěděli o nových zajímavých projektech, které tady vznikají. Na straně druhé bychom chtěli do prostředí uvést a představit naše fintechy a spolupráce, na kterých pracujeme a ve které věříme. Na co logicky navazuje i naše účast na aktivitách pořádaných ČFA. 

České fintechová asociace má více než 40 členů, budete do toho ekosystému postupně začleňovat i zainvestované fintechy? Například Platební instituce Roger již členem je.

My za KBSS samozřejmě vidíme v členství ČFA jasný smysl a uděláme maximum proto, aby to tak viděli i naše fintechy a zapojovali se do dění kolem ČFA, případně aby se stali minimálně aktivními a plnohodnotnými účastníky.

Plánujete společně aktivity s Českou fintech asociací? Například pravidelné FinTech Mixéry, konference jako FinTech Roadmap nebo propagaci tuzemského fintechu v zahraničí – Nordic Fintech Week, kde je ČFA aktivní?

Jedním z důvodu, proč se stáváme členem ČFA jsou právě zajímavé aktivity, akce a meet-upy z dílny ČFA. Jednoznačně plánujeme se těchto aktivně účastnit a zapojovat do nich i fintechy, které s námi spolupracují, nebo které spoluvlastníme. A také naopak k akcím, které budeme pořádat my, bychom rádi ČFA přizvali, ale to bude překvapení.

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!