Pod zkratkou ESG neboli Environmental, social and corporate governance se skrývá soubor faktorů, dle kterého se vybírají společensky odpovědnější podniky vhodné pro investice. Tento trend posledních let je velice rychle na vzestupu, a to z velké části mezi mladšími investory. Jak je to ale s tíženou finanční výnosností a opravdu etickou stránkou si stručně vysvětlíme.

  • Enviromental – Investoři mají zohledňovat, jak si firma počíná na poli ekologické udržitelnosti, z jakých zdrojů čerpá a podporuje-li obnovitelné hospodaření. Důležité je i nakládání s odpady či se zvířaty. Dopad klimatických změn je v mnoha odvětvích znatelný a jediná společnost může dokázat mnoho. Jen pro představu, Ethereum blockchain, o kterém si můžete přečíst v našem článku, má elektrickou spotřebu větší než stát Srbsko.
  • Social – Jaký sociální přístup má firma ke svým zaměstnancům? Dále se sleduje vystupování směrem k partnerům a zákazníkům. Nedochází-li k neférovému jednání např. na základě politické příslušnosti, k finančnímu podhodnocování řadových pracovníků a také jestli je firma aktivní i v dobročinné sféře.
  • Governance – Klade se důraz převážně na transparentnost, fungování vnitřní hierarchie managementu, který se má chovat v zájmu akcionářů. Nedochází-li ke střetu zájmů nebo k politickému lobování.

ESG a ETF

Růst kapitálu ETF fondů s ESG tématikou postupuje mílovými kroky a jen mezi roky 2018 a 2019 byl příliv peněz v Evropě s vloženými 120 miliardami eur dvojnásobný. Podobný trend se dá sledovat i v USA. Mezi nejznámější firmy s touto politikou patří třeba Unilever, Vodafone, Wells Fargo, JPMorgan.

Nejsou to však jen mladí lidé. Tímto směrem se vydávají velká jména jako Ray Dalio, zakladatel světově největšího hedge fondu Bridgewater Associetes operující se 140 miliardy $. Dalio se vyjádřil o nutnosti rozvíjení udržitelné společnosti a mimochodem i o narůstajícím třídním napětí či možné revoluci v Americe. Etické investování se objevuje jak u Norských státních fondů, tak v portfoliu České národní banky a uvažuje o tom i Evropská centrální banka. Přehled ETF s ESG tematikou naleznete zde.

Přes všechen nynější boom bychom si měli udržet kritický náhled. Díky těmto kritériím investorovi klesá nabídka možných zajímavých nákupů. I na papíře „zlé“ společnosti si totiž mohou na trhu vést velice dobře. Je k zamyšlení, jak moc jsou tyto hodnoty doopravdy praktikovány a neslouží pouze jako metoda umlčení kritiky. Na nálepku ESG a etických hodnot si správci prosadí i větší poplatky a možné ztráty.

Snažit se o dlouhodobou udržitelnost a napachtění se jen za nejvyššími zisky je určitě správná věc. Existuje i mnoho přímějších cest, jak podpořit takovéto firmy a zavádět podobné hodnoty do každodenního života. Tempo ESG investování zatím však dál roste neustupujíc ani přes nynější krizi, a to bez předpokladu většího zpomalení.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou. ☕

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Kde investovat do ESG?

Zaujala vás tematika ESG investic? Možnost nákupu ESG investic umožńuje tuzemská roboadvisory platforma Portu!

Vyzkoužet Portu!