Každý svět má své legendy. To platí i pro ten investiční. Neumíme si představit, že by existoval člověk, který by se zajímal o investice a zároveň by neznal Warrena Buffeta. Investiční kariéra tohoto člověka se zapsala i do několika knih, stejně jako jeho rady a zkušenosti. V tomto článku se nebudeme zabývat samotným Buffetem, nýbrž jeho miláčkem, který ho proslavil – společností Berkshire Hathaway. I když Buffet tuto firmu nezaložil, nic to nemění na tom, že se svým partnerem (Charlie Munger) dostal Berkshire na nejvyšší příčky amerického kapitálového trhu.

V článku se podíváme na historii společnosti a rozebereme si její současný business. Následně si ukážeme finanční stránku podniku, kterou srovnáme s konkurencí. Teoretickou část pak zakončíme informacemi o akciích jako takových. Poslední, co si pak ukážeme, bude praktický návod na nákup akcií Berkshire Hathaway a celý článek si shrneme do krátkého závěru.

Historie společnosti Berkshire Hathaway – Od textilu k pojišťovnám

Berkshire Hathaway je holdingová firma, která se soustředí zejména na pojišťovnictví. Rozhodně ale v tomto nezačínala. Své kořeny má totiž v úplně jiném oboru, který je na hony vzdálený tomu dnešnímu. Je jím textil.

Chace Oliver, zakladatel firmy, byl svým povoláním výrobce textilu. Po své praxi se rozhodl, že rozběhne svou vlastní továrnu. Ta první vznikla v roce 1806. O několik let později, v roce 1839, vznikla firma Valley Falls Company, která se za dalších 90 let spojila s Berkshire Cotton Manufacturing Company. Společnost v tomto duchu fungovala ještě dalších pár desítek let, než došlo na další fúzi se značkou Hathaway Manufacturing Company. 

První světová válka zanechala na firmě velké šrámy, které ještě podpořil útlum v textilním průmyslu. Po Velké hospodářské krizi se do společnosti dostalo nové vedení, které zvládlo business rozběhnout do takové míry, že roční výnosy překročily 120 milionů ročně. Na konci padesátých let ale přišly další problémy, sedm z patnácti výroben bylo zavřeno a společně s tím byl zásadně omezen i počet zaměstnanců.

Warren Buffet se do vedení dostal v roce 1962. Buffet viděl, že textilní business upadá, díky čemuž se chtěl svého podílu zbavit. Vše ale nabralo úplně jiný směr. “CEO” Seabury Stanton chtěl jeho akcie odkoupit, nicméně místo toho se pokusil o podraz. Buffet tento čin odsoudil, a dokonce od něj přebral jeho podíl na společnosti, čímž se stal majoritní akcionářem s právem rozhodovat.

Buffet se ještě textilního oboru nějakou dobu držel, avšak uznal, že tudy cesta nepovede. Postupně začal nakupovat pojišťovny, které plně nahradily textilní business v roce 1985.

Buffet by byl pravděpodobně slavným tak jako tak, nicméně značka Berkshire Hathaway se stala jeho vizitkou. Je vtipné, že sám Warren Buffet považuje BRK za svoji největší chybu. Podle jeho slov měl do pojišťovnictví investovat peníze napřímo. Tato chyba ho údajně připravila o několik stovek miliard ve složeném úročení.

Jak funguje Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway má dvě stránky své businessu.

V tom prvním případě jde o to, že Berkshire vybere společnost a koupí alespoň nadpoloviční podíl, ideálně však 100 % firmy. Díky tomu získá absolutní rozhodovací pravomoc, kterou následně využívá k řízení businessu těchto firem. Kromě toho také může vybírat CEO a vedoucí tým, který má následně značku na starost.

Druhá stránka BRK se prezentuje jako běžný investiční fond. BRK investuje svůj kapitál do veřejně obchodovaných společností, ve kterých ale drží jen malou část celkového podílu, což znamená, že nemají tak významný hlas v rozhodování. Tato pasivní forma podnikání je Buffetovi a Mungerovi jistě blízká a za dlouhé roky jim přinesla značné výnosy.

Ačkoliv je hlavním podnikáním pojišťovnictví, Berkshire se rozrostlo i do jiných oborů, ze kterých v tuto chvíli plynou výnosy v řádech miliard dolarů. Pojďme se na ně společně podívat.

Pojišťovnictví a služby zajištění

Hlavní složka podnikatelských aktivit Berkshire Hathaway. Celkově v této skupině pracuje 50 000 zaměstnanců. V minulých letech byly čisté výnosy v řádech stovek milionů dolarů. Pojišťovnictví se rozděluje ještě na dvě další skupiny – služby upisování a investice.

Upisování mělo pro Berkshire v minulých letech přínos v řádech stovek milionů dolarů, nicméně rok 2022 byl pro tuto skupinu ztrátový. Naopak skupina investic dosáhla v minulém roce na rekordní čisté výnosy, které se dostaly až na 6,5 miliardy dolarů.

Železnice

Železniční doprava je z pohledu výnosů jedním z největších segmentů podnikání Berkshire Hathaway. Vše je zprostředkované skrze firmu Burlington Northern Santa Fe, která je jedním z hlavních provozovatelů železniční přepravy s Severní Americe. Tato firma samotná má přes 36 000 zaměstnanců.

V roce 2023 bylo 38 % čistých výnosů z přepravy spotřebního zboží, 23 % z industriálních produktů, 23 % z zemědělských plodin a zbylé místo připadá na přepravu uhlí.

Služby a energie

Berkshire Hathaway Energy je pod přímou kontrolou mateřské společnosti Berkshire. Zajišťuje celý energetický segment, který se skládá z mnoha dalších dceřiných společností. Tou největší částí jsou čtyři firmy, které ve Spojených státech amerických zajišťují energie a služby pro zhruba 5,2 milionu zákazníků. V Berkshire Hathaway Energy je zaměstnaných kolem 24 000 lidí.

Počítají se sem i služby realitní kanceláře a agentů.

Segment výroby

BRK do svého portfolia zařadila i podniky zaměřené na výrobu. V celém segmentu pracuje přes 100 000 lidí a v roce 2022 přinesl čisté výnosy 12,5 miliardy dolarů. Dělí se na tři skupiny – průmyslové produkty, stavební materiály a spotřební zboží.

Mezi průmyslovými produkty lze najít díly pro letectví, zdroje elektřiny, chemikálie, pracovní nástroje apod. U stavebních materiálu jde o vše, co se týká rezidenčních nemovitostí, tedy zdivo, podlahové krytiny, izolace, střechy a mnoho dalšího. V poslední skupině spotřebního zboží jsou dopravní prostředky, baterie, obuv atd.

Služby pro retail

Ve službách pro retailovou klientelu lze najít rozvážkové systémy, tréninkové programy, programy pro sdílení letadel a distribuce elektronických součástek.

Zdroj: Berkshire Hethaway

Takto vypadá celkové rozložení výnosů mezi jednotlivé podnikatelské segmenty. Všechny jednotky jsou v milionech dolarů. Jak můžete vidět, investiční složka podnikání je tím největším hybatelem celkové sumy. Z provozní části jde pak největší výroba a retailové služby.

Jak si můžete všimnout, v roce 2020 měla BRK čisté výnosy 42 miliard dolarů. 2021 byl ve znamení zdvojnásobení těchto výnosů, a to především díky investiční aktivitě. To není nic divného, vzhledem k tomu, že se trhy dostávaly z propadů způsobených covidovou krizí. Rok 2022 se ale trend obrátil s tím, jak se celý finanční svět dostal pod tlak regulátorů a zvyšujících se úrokových sazeb.

Zdroj: Berkshire Hethaway

V tabulce výše můžete vidět všechny možné společnosti, které Berkshire Hathaway do určité míry vlastní. Na pravé straně je u každého segmentu také počet zaměstnanců, kteří jsou v dané skupině zaměstnání. Z tohoto pohledu je jednoznačně největší výrobní segment. Zde se asi není čemu divit, protože tento typ podnikání je velice náročný na pracovní sílu.

Finanční situace Berkshire Hathaway

Společnost může vypadat jakkoliv zajímavě, ale vždy jde nakonec o to, jestli čísla sedí. Pokud je finanční stránka společnosti špatná, nemá cenu do akcií investovat. Jak je na tom Berkshire Hathaway?

Než si ukážeme výsledovku, pojďme se nejprve zaměřit na rozvahu společnosti. Je pro nás zbytečné, abychom si rozmazávali každou položku. Měli bychom se ale podívat na celková aktiva. Necelý jeden bilion dolarů je suma, jakou se může chlubit jen málokterá společnost. Toto číslo si pamatujte, protože bude důležité později.

Zdroj: Berkshire Hethaway

Výnosy společnosti posledních několik let rostly. Od roku 2018 se zvýšily o skoro 10 miliard dolarů v absolutních hodnotách ze 43,5 miliardy na 52,1 miliardy dolarů.

Zdroj: Seeking Alpha

Pokles trhů o několik procent, snížení dividend atd. má na tento segment velký vliv, který se plně ukázal v roce 2022.

Abychom mohli jakoukoliv akcii hodnotit, musíme mít společnosti, proti kterým ji budeme porovnávat. U Berkshire Hathaway je to velice obtížný úkol, neboť jde fakticky o holdingovou společnost, která investuje do jiných firem. Nemá tedy vyloženě svůj vlastní sektor, na který by se dalo zaměřit. Do naší skupiny firem jsme přidali BlackRock (největší správce fondů na světě), Prudential Financial (holdingová firma poskytující pojištění, důchodové plánování apod.) a Allstate Corporation (pojišťovna z USA).

Zdroj: Seeking Alpha

Velikost firem v naší skupině je relativně rozmanitá. Z pohledu tržní kapitalizace je Berkshire největší, následuje BlackRock, PRU a ALL. Z grafu výše vidíte i vývoj ceny akcií za posledních několik měsíců. Nejlépe je na tom BlackRock, následně Berkshire, Allstate a Prudential.

Několik měsíců je velmi krátkodobý pohled, který se ale do investic nehodí. Mnohem důležitější je dlouhodobý horizont. Z toho lze vidět, jak společnost hospodaří a odfiltrují se tak krátkodobé vlivy, které ale nemusí mít dopad na dlouhodobý stav firmy.

Berkshire, BlackRock a Allstate jsou na desetiletém horizontu velice podobné. Celkový zisk na akciích, tedy včetně vyplacených dividend, se u skoro všech blíží na 200 %. Takové zhodnocení znamená průměrný roční složený výnos nad 11 %. Trochu výjimkou je firma Prudential, která si připsala pouze 80 %.

Zdroj: Seeking Alpha

Teď už na to podstatné. Při porovnávání většiny věcí nezáleží ani tak na absolutních částkách, jako spíš na relativních ukazatelích.

Podívejme se teď na růst jednotlivých položek výsledovky. Na pětiletém horizontu je růst výnosů nejlepší u firmy Allstate. Na druhém místě je naše Berkshire Hathaway, pak BlackRock a Prudential.

Zdroj: Seeking Alpha

S čistým ziskem na tříletém horizontu je to o něco složitější, neboť Berkshire Hathaway vykázala v roce 2022 ztrátu. Veličina proto nejde vypočítat. Stejně je to ale i u společnosti Allstate. Zde tedy vyhrává BlackRock, zatímco u Prudential vychází snížení zisků.

Ukazatele jako Rentabilita celkových aktiv či Rentabilita vlastního kapitálu hovoří o tom, jak efektivně dokáže management řídit zdroje společnost a vydělávat s nimi peníze. Jsou naprosto zásadní pro rozhodování o tom, jestli je vhodné do společnosti investovat či nikoliv.

Berkshire Hathaway má v tuto chvíli ukazatele minusové, neboť v posledním roce došla společnost do ztráty. 

Zdroj: Seeking Alpha

Rentabilita vlastního kapitálu je největší u investiční firmy BlackRock a Prudential. Allstate je v tuto chvíli ve ztrátě.

Podobný scénář, který má ale trochu jiné hodnoty, můžeme vidět i u rentability celkových aktiv. Jak tedy vypadala společnost Berkshire Hathaway v minulých letech?

Zdroj: Finbox

První tabulka ukazuje Rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). Berkshire měla ukazatel ROE stabilně na úrovni deseti procent. Skoro zrcadlový odraz pak ukazuje graf rentability celkových aktiv, který je jen o pár procent posunutý.

Zdroj: Finbox

Jak to tedy vypadá? Zdá se, že společnost roste a vydělává. Velké vidle do toho hází akciový trh, který ovlivňuje značnou část majetku společnosti a kapitál, jehož změna se následně promítá do výsledku hospodaření.

Akcie Berkshire Hathaway – Vývoj ceny, akcionářská struktura, dividenda

Akcie Berkshire Hathaway jsou miláčky v mnoha portfoliích. Takovou drobností je, že Berkshire Hathaway má dva typy akcií – Class A a Class B. Class A jsou akcie, jejichž cena v době psaní článku dosahuje 491 000 dolarů za kus. Akcie představuje úplně stejnou společnost a spíše se tak jedná o titul, který lze vnímat jako prémiový. Žádné bonusy ale nenabízí. Akcie Class B mají již cenu, jakou běžně známe z jiných titulů. V době psaní článku stály 323 dolarů za kus.

Akcie rostou průběžně s celým trhem. Na pětiletém horizontu můžete vidět krásně vidět rok Covidu (2020) a paniku, která způsobila relativně hluboký propad. Po této malé krizi přišel strmý růst, jenž vyvrcholil v roce 2022. Následoval další propad, který prozatím cena nevyrovnala.

Zdroj: Google

Akcionářská struktura

Akcionářská struktura společnosti je o něco složitější. Velmi do ní zasahuje samotný Warren Buffet, který sám za sebe vlastní kolem 30 % společnosti a volebních práv, přičemž většina jeho podílů je vyjádřena v akciích Class A. 

Mezi institucionálními investory jsou následně standardní jména jako Vanguard, BlackRock a ostatní.

Zdroj: CNN Money

Dividenda

Berkshire Hathaway bohužel v tomto ohledu zklame. I když je Warren Buffet velkým zastáncem dividendových společností, Berkshire dividendu nevyplácí.

Ve výsledku to není ani nic špatného, jelikož dividendy jsou velmi neefektivní forma rozdělování zisku mezi akcionáře. Každá výplata je totiž zdaněna přímo u zdroje, takže investoři přijdou o část svého zisku hned při výplatě. Kromě toho po výplatě dividendy cena akcií klesá o její výši, takže dividendy rozhodně nejsou peníze tvořené ze vzduchu.

Jak nakoupit akcie společnosti Berkshire Hathaway

Teoretickou stránku máme za sebou. Teď se můžeme konečně podívat na to, jak vlastně akcie Berkshire Hathaway nakoupit. Využijeme k tomu brokera Robomarkets, pomocí kterého lze obchodovat na amerických burzách. Brokera je možné využít i k obchodování investičních certifikátů a jiných produktů.

1. Otevřete si obchodní účet na platformě StocksTrader

Robomarkets má několik obchodních platforem. Každá z nich slouží k jiným věcem. Pro nás bude nejdůležitější především StocksTrader. Skrze tento systém jde obchodovat mnoho akcií z amerického trhu, mezi kterými je samozřejmě i Berkshire Hathaway, konkrétně Class B.

Takto bude vypadat prostředí, do kterého se dostanete po zpřístupnění obchodní platformy. V levém horním rohu můžete vidět vyhledávací okénko. Do toho napište zkratku akcie BRK. Systém vás následně přesune na profil této akcie.

2. Vyberte nákupní příkaz a nastavte podmínky

Když si celé prostředí prohlédnete, uvidíte několik grafů. Na pravé straně se také nachází funkce, mezi kterými najdete i zadávání obchodních příkazů. Jestliže chcete akcie nakoupit, klikněte na políčko “Koupit”. Otevře se vám vyskakovací okno, ve kterém nastavíte obchodní příkaz.

Hned na začátku budete mít na výběr ze tří druhů příkazů – Market, Limit a Stop. V případě, že chcete nakupovat na nějaké konkrétní cenové hladině, využijete příkaz Limit. Pro nás bude ale důležitý příkaz Market, který obchod vyplní za cenu ve chvíli odeslání příkazu.

Pak už jen stačí vyplnit množství akcií a celou transakci odeslat.

3. Počkejte na vyplnění příkazu

Instrukce jste zadali. Teď už jde jen o to počkat, než se příkaz vyplní. Když budete vše dělat v obchodních hodinách, mělo by to být v podstatě okamžitě. V opačném případě budete muset počkat na otevření trhu.

Své pozice v Berkshire Hathaway najdete v pod políčkem “Pozice” v menu, které se nachází uprostřed stránky pod grafy.

Závěr – Má cenu akcie Berkshire Hathaway kupovat?

Nemůžeme vám říct nic o tom, kam se bude ubírat cena akcií Berkshire Hathaway. Potřebovali bychom k tomu křišťálovou kouli, kterou bohužel nemáme. Rozhodně ale zvládneme zhodnotit to, jak si BRK stojí a jestli nám dává jejich podnikatelský model smysl.

Berkshire je jedna z nejlépe řízených holdingových společností na světě. Hlavním businessem je pojišťovnictví, které je jedním z nejstabilnějších oborů na světě. Kromě toho ale strká prsty do mnoha jiných sektorů skrze své investice. 

Myslet si, že BRK investuje své peníze jako běžný investor, by bylo bláhové. Cílem je často celé převzetí společnosti, které pak umožní její řízení a vybírání zaměstnanců do vedení. To společnosti dává mocné nástroje k tomu, aby nakoupený business řídila směrem, o kterém si myslí, že bude nejlepší. Pro teď je jen otázkou, jak si společnost povede poté, co Warren Buffet zemře.

Jak bychom to shrnuli? Podle nás rozhodně Berkshire Hathaway za pozornost stojí a s největší pravděpodobností s nimi chybu neuděláte.

Často kladené otázky (FAQ)

Jistě máte v hlavě spoustu otázek. Abychom vám vše ulehčili, vytvořili jsme pro vás toto FAQ, ve kterém si odpovíme na ty nejčastější dotazy.

Vyplácí Berkshire Hathaway dividendu?

Berkshire Hathaway bohužel dividendu nevyplácí.

Kolik stojí akcie BRK? Jaký mají zisk?

Cena akcií Berkshire Hathaway vzrostla za posledních pět let necelých 65 % v době psaní článku. Na jejich momentální cenu se můžete podívat na tomto odkaze.

V čem Berkshire Hathaway podniká?

Berkshire Hathaway je holdingová společnost, která se soustředí na několik oborů, mezi kterými najdete železniční dopravu, výrobu průmyslových strojů, rozvážku jídel a elektroniky apod. Hlavním podnikáním je ale pojišťovnictví.

Kdo je Warren Buffet?

Warren Buffet je legenda investičního světa. Jde o proponenta hodnotového investování. Dlouhodobý horizont je jeho hlavní mantrou, o které mluví snad v každém dopise akcionářům. Jedná se také o jednoho z nejbohatších lidí na planetě.

Společnost Berkshire Hathaway převzal v roce 1962. Původní textilní business předělal na pojišťovací služby a následně na holdingovou firmu.

Avatar Autor
Martin Doležal

V osmnácti letech si místo parašutistického kurzu zvolil investici do akcií. Od té doby ho trhy školí každý den. Když v roce 2020 poznal kryptoměny, změnilo to jeho uvažování o celém světě. V tuto chvíli pracuje na projektu Banditize.

Robomarkets

Broker pro nákup akcií Berkshire Hathaway

Hodnocení
Přečíst recenzi