S Mezinárodním dnem žen se společnost Mastercard zaměřila na to, co pro ženy v Česku znamená finanční samostatnost a nezávislost. Přestože více než polovina dotázaných popisuje „finanční samostatnost“ jako pocit úplné kontroly nad vlastními financemi, přetrvávají rozdíly v tom, jak se v tomto ohledu cítí ženy v soukromí a v zaměstnání. Pouze necelá čtvrtina se cítí ve své práci dostatečně ohodnocena. Mezi ženami existuje značný zájem o informace, které by jim umožnily zlepšit vlastní finanční situaci. Často však mají obavy z reakce okolí v případě, že by se o tomto tématu otevřeně bavily.

Téměř polovina dotazovaných finanční samostatnost definuje jako stav, kdy zůstatek na svém účtu nemusejí kontrolovat s obavami. Necelá čtvrtina respondentek pak uvedla, že pro ně finanční samostatnost znamená možnost poskytnout finanční pomoc přátelům nebo členům rodiny.

„V posledních letech se podařilo dosáhnout značného pokroku v oblasti rovnosti žen na pracovišti i jinde, ale stále je ještě co zlepšovat. Když se při letošním Mezinárodním dni žen zaměřuje pozornost na podporu žen, a přitom jen každá čtvrtá žena se cítí na pracovišti dostatečně ohodnocena, je to pro nás zcela zjevná pobídka, abychom pokračovali v našem úsilí o posílení postavení žen i ve finančních otázkách,” říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko. 

České ženy v průzkumu zmiňovaly nízkou míru důvěry v zaměstnavatele, když se jednalo o otázky finanční inkluze: jen 23 procent respondentek uvedlo, že jejich zaměstnavatelé uplatňují zásady rovných mezd či přístupu k přípravě na důchod.

Průzkum navíc odhalil i další překážky, které mohou ženám v České republice stát v cestě. Mnoho z nich se zdráhá probírat své finanční záležitosti, ať už důvodů ochrany soukromí nebo z obav z reakcí okolí. A to i přes to, že by skoro dvě třetiny že větší transparentnost v otázkách platů a financí obecně uvítaly.

Rozdíl v odměňování je pochopitelně další překážkou na cestě k finanční samostatnosti žen. Při současném tempu lze očekávat vyrovnání platů mužů a žen za stejnou práci zhruba v roce 2277. Přesvědčení, že nerovnost odměňování brání jejich finanční samostatnosti, vyjádřilo 29 procent dotázaných Češek. 

Správa osobních financí není zásadní problém

Na rozdíl od zaměstnání mají ženy v osobním životě daleko větší pocit kontroly nad svými financemi. I za současné nejisté ekonomické situace uváděly Češky v průzkumu, že jsou si ve vysoké míře jisté svými schopnostmi správy úspor i domácího rozpočtu. Podle výsledků výzkumu rovněž dobře rozumí fungování hypoték.

Téměř čtvrtina dotazovaných Češek uvedla, že se vzdělávají prostřednictvím videí a příspěvků na sociálních sítích YouTube, Instagram nebo TikTok. Jen pět procent českých respondentek využívají podle svých slov finanční poradenství prostřednictvím umělé inteligence (AI), ale 13 procent dotázaných žen si jich jsou vědomy a chtěly by se je naučit více používat.

„Ve společnosti Mastercard usilujeme o to, aby se situace zlepšovala pro ženy nejen na našich pracovištích, ale i v širší společnosti. Vedle zajištění rovných odměn, rozšiřování příležitostí pro zaměstnankyně či podpory majitelek malých firem a start-upů to obnáší i propagaci kariér v oblastech přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky mezi dívkami. Díky tomu budou mít příští generace žen lepší výchozí pozici a silnější postavení ve společnosti,“ dodala Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko. 

Rovnost mezi pohlavími je základní součástí organizační DNA společnosti Mastercard. Celosvětově si ženy ve společnosti Mastercard vydělají přesně tolik, kolik jejich mužští kolegové za stejnou práci na stejné úrovni.

Kromě toho společnost Mastercard od roku 2020 poskytla 27 milionům podnikatelek řešení, která jim pomáhají rozvíjet jejich podnikání. Překonala tak svůj původní cíl 25 milionů podpořených podnikatelek do roku 2025. A prostřednictvím své platformy Girls4Tech inspirovala na šest milionů děvčat po celém světě, aby se vydaly na dráhu v přírodních vědách, technologiích, inženýrství či matematice. Mastercard tak výrazným způsobem přispívá ke zlepšení postavení budoucích generací dívek a žen. Program už byl realizován v 63 zemích, z toho 23 zemí je v Evropě. 

O diverzitě a inkluzi ve společnosti Mastercard se můžete dočíst více zde.

O společnosti Mastercard

Mastercard je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb. Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům, finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Se společností Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž se všem nabízejí možnosti k nezaplacení.

Avatar Autor
Redakce

Autorem je redakce fintech magazínu Fintree.