Ve světě finančních technologií, kde inovace představují klíč k úspěchu, se objevuje mnoho rozhovorů o spolupráci, vizi a transformaci. Jeden z těchto rozhovoru nám poskytla i společnost Five Crafts, inovativní hráč na českém fintech trhu. V rozhovoru se Marián Vandas a Petr Macalík, spoluzakladatelé společnosti, dělí o cestu, která je přivedla k založení Five Crafts, o významu business analýzy a agilních metodik ve vývoji produktů, a o tom, jak společnost přistupuje k řízení rizik a compliance v dynamicky se vyvíjejícím finančním sektoru.

Jaký je váš background a jak vás přivedl k založení společnosti Five Crafts?

Marián Vandas (Co-founder & Head of Compliance)

Všichni zakladatelé společnosti Five Crafts se před více než deseti lety setkali na projektu Mobito – první aplikace pro placení mobilním telefonem na českém trhu. Projekt byl  zastřešen pěti největšími českými bankami a všemi mobilními operátory. Postupně se naše  cesty rozběhly po trhu, ale stále jsme se všichni pohybovali v oblasti platebních řešení,  bankingu a technologií.  

V roce 2022 jsme se jako tým znovu setkali na projektu návrhu a vývoje fintech aplikace. V rámci této spolupráce jsme si uvědomili, že jednotlivé oblasti, které každý z členů týmu  zastřešuje, tvoří komplexní balík služeb, se kterým můžeme klientům pomoci od prvotní  myšlenky až ke spuštění projektu. A hlavně, že nás práce spolu naplňuje a baví.

Proč se společnost Five Crafts rozhodla vstoupit do asociace v letošním roce?

Marián Vandas: 

Vzhledem k tomu, že se věnujeme projektům zejména v oblasti finančních technologií,  spousta našich klientů a obchodních partnerů již členem asociace je, zdálo se to jako logický  krok. Dalším zásadním argumentem pro vstup byla naše potřeba sdílet know-how, pomáhat  posouvat a rozvíjet fintech trh v České republice, ale také za její hranice. 

Jaký přínos vidíte v business analýze pro úspěch vašich projektů?

Petr Macalík (Co-founder & Head of Analysis): 

Jednoznačně úspora prostředků na vývoj. Každá koruna investovaná do efektivní  analýzy pomůže ušetřit násobky hodin vývoje. Business analýza musí kráčet vždy  alespoň pár kroků před vývojem, rychleji a levněji hledat a prošlapávat cestu. My  

pomáháme klientům vydefinovat jejich MVP, proveditelnost, klíčové milníky a úzká  místa. V rámci našich odborností řešíme architekturu, právní prostředí, finanční  implikace i schopnost takový produkt reálně provozovat. Zároveň hledáme na trhu, zda  něco takového, co se chystáme vyvíjet, již třeba neexistuje a nelze pořídit levněji a  rychleji. Přejímáme a pomáháme rozvíjet vizi klienta, tak aby byl umožněn dlouhodobý  rozvoj produktu.  

Vhledem k tomu, že většina společností dnes nakupuje vývoj externě, jsme to často my,  kdo za stranu klienta stanovuje na tento vývoj měřitelné požadavky a kontroluje kvalitu  dodaného díla. V neposlední řadě jsme fanoušci vizuální komunikace mezi produktem  a vývojem – ověřili jsme si opakovaně klišé “jeden obrázek za tisíc slov”. 

Jaký význam přikládáte rizikovým analýzám a dodržování compliance, zejména v oblasti AML/CFT regulací?

Marián Vandas: 

Řízení rizik a soulad s platnými právními předpisy považujeme za klíčovou oblast a nezřídka  je o tom nutné přesvědčit i naše klienty. Tento přístup nejenže posiluje důvěru jejich klientů  a investorů, ale zejména je chrání před vysokými finančními ztrátami a reputačními riziky.  Zvláště v oblasti AML/CFT regulací, které upravují boj proti praní špinavých peněz a  financování terorismu, je dodržování přísných standardů nezbytné, opak může vést až ke  ztrátě licence, zákazu činnosti, ale i trestní odpovědnosti členů statutárních orgánů  společnosti. 

Je to rozdílné v ČR a zahraničí? 

Z pohledu našeho přístupu to rozdílné není, naše snaha o vysokou úroveň compliance a ochrany před riziky je vždy konzistentní. Česká regulace má, oproti té evropské, svá  specifika, a není zrovna nejpřívětivější, ale právě s tím umíme našim klientům dobře pomoci  a najít user-friendly a přitom compliant řešení. 

Jakým způsobem využíváte agilní přístup ve vašem procesu tvorby produktů a  jaké jsou jeho hlavní výhody? 

Petr Macalík: 

Slovo “agile” je dnes trochu nadužívané, sami ale agilní principy využíváme denně a to  nejen v kontextu vývoje. Opět, jde o úsporu na straně klienta. Větší vize rozložíme do  inkrementálních částí tak, abychom ve spolupráci s vývojem co nejdříve dosáhli testovatelných částí produktu. To nám umožňuje včasné odhalení problémů a rychlou  úpravu strategie produktu nebo jeho vývoje, v čemž vidíme naši hlavní přidanou  hodnotu. 

Jakou roli hraje vaše spolupráce s vývojovými týmy od analýzy až po uvedení produktu na trh a jaké jsou klíčové prvky této spolupráce? 

Petr Macalík: 

Našim cílem je klienta doprovázet od vize k její realizaci, což v kontextu fintechu má  mnoho podob. Kromě té již zmiňované business analytické práce po boku vývoje, bych  dodal, že dokážeme pomáhat s finančním plánováním a fundingem. Také klientům pomáháme hledat správné partnery, domlouvat s nimi spolupráci jak technicky, tak  finančně i právně. Díky celoevropské síti kontaktů a zkušenosti v týmu dokážeme  pomoci i s expanzí na zahraniční trhy. 

Z hlediska životního cyklu produktu klientům nabízíme spolupráci i po uvedení na trh.  Vzhledem ke zkušenostem části našeho týmu s provozem jsme zvyklí připravovat  procesy tak, aby splňovali nejpřísnější požadavky regulátora, přitom byly proveditelné v  co nejužším týmu a snadno škálovatelné. Takový tým pak klientům pomáháme najít,  zaškolit a dočasně řídit, pokud je to třeba.

Mezi referencemi vidíme například fintech InvestBay nebo banku Trinity. Co jste dělali pro tyto partnery? 

Petr Macalík: 

Pro banku Trinity pomáháme připravit kompletní business a IT zadání nové platební  karty VISA a spolupracujeme i na dalších projektech banky. Naše spolupráce s Trinity je  důkazem, že se neomezujeme jen na fintech. Věříme ve vzájemné obohacení bankovního a fintech světa. 

Z pohledu portfolia našich služeb je InvestBay příkladem klienta, pro kterého  zastřešujeme takřka kompletní sadu našich služeb – od analýzy, přes risk management,  AML compliance, nastavení finančních procesů až po zastřešení projektu s karetní  asociací Mastercard a dalšími partnery.

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.