Testovat a recenzovat fintechové služby, aplikace i platformy, to je něco na co jsou čtenáři Fintree zvyklí. Dnes to bude ale trochu jiný příběh. Otestovali jsme výběrové řízení nových uchazečů v KBC Global Services. Ve spolupráci s jejich marketingovým oddělením jsme připravili dokonalou predispozici uchazeče o práci a poslali ji HR oddělení. Jak probíhal pohovor, jak jsem se připravoval a byl jsem přijat? To vše na vás čeká v následujících odstavcích.

Na začátek musím uznat, že procházet výběrovým řízením v KBC Global Services není procházka růžovým sadem. I přes to, že za mnou stál jejich marketingový tým, se kterým jsme tuto zkoušku na náboráře připravili a konzultovali každé náborové kolo, nebylo to nic snadného.

Už na začátku mi bylo jasné, že hledají něco víc než jen technické dovednosti nebo impozantní životopis. Chtěli poznat celou mou osobnost, moje motivace, hodnoty a to, jak se tyto aspekty shodují s jejich firemní kulturou. Já jsem se snažil ukázat nejen své profesní zkušenosti, ale také to, jaký jsem člověk. V průběhu pohovoru jsem zdůraznil své zkušenosti s týmovou prací a adaptabilitou, což jsou klíčové charakteristiky, kterých si KBC Global Services vysoce cení.

Jak probíhalo výběrové řízení v KBC Global Services

Výběrový proces v KBC byl systematický a vícefázový. První milník byl ale jasný, dostat se k osobnímu pohovoru. Připravili jsme tedy dokonalý životopis a motivační dopis a odeslali ho. Pak jsme trpělivě vyčkávali, než náboráři udělají prvotní kolo selekce. V podstatě bylo hodnoceno, jestli moje dosavadní profesní dráha odpovídá požadavkům pozice.

Po pár dnech jsem se dočkal, a zazvonil telefon. Náborářka Vanda na druhé straně zjišťovala, proč jsem se na pozici přihlásil a proč jsem si vybral zrovna KBC. Nic složitého. Při pozvání na osobní pohovor jsem měl možnost vybrat si z prezenční formy, ale také formy online. Bylo mi sděleno, že už prvního pohovoru se může účastnit i seniorní člen týmu, a proto přišla pečlivá příprava

Jak jsem se připravil na pohovor

Věděl jsem, že se musím důkladně připravit. Před pohovorem jsem si prostudoval informace o společnosti KBC Global Services a jejich nedávných aktivitách.  Hodně mi pomohly jejich sociální sítě, abych navnímal jaký život v KBC vlastně je. To mi pomohlo nejen lépe porozumět pozici, o kterou jsem se ucházel, ale také mi to umožnilo formulovat přesné a relevantní otázky, které jsem mohl položit během pohovoru. Rovněž jsem přezkoumal své předchozí zkušenosti a připravil si příklady, jak jsem úspěšně řešil problémy a vedl týmy, což byly klíčové dovednosti pro danou pozici.

První kolo pohovorů

První kolo pohovorů se zaměřilo na mé profesní dovednosti a osobní přístup. Byl jsem připraven s příklady z mé minulé praxe, kterými jsem chtěl dokázat své schopnosti řešit problémy a pracovat v týmu. Prvního kola se nakonec účastnila pouze náborářka. Hned na začátku jsem dostal možnost projít si celé kanceláře.

Seniorní členové týmu se nemohli dostavit, a tak pro mě bylo mnohem jednodušší toto kolo absolvovat. Protože se v KBC komunikuje s partnery v Belgii nebo Bulharsku, je nevyhnutelné, aby uchazeč uměl anglicky. Proto jsme s náborářkou chvíli „spíkovali“, abych dokázal, že s dennodenní komunikací v angličtině nebude problém.

Jedna z mých otázek, kterou jsem na pohovoru položil bylo, jakého člověka přesně hledají, abych sám mohl posoudit, zda jsem pro pozici vhodným kandidátem. Odpověď mě mile překvapila. Moje dosavadní zkušenost s korporátem byla velmi striktní, co se týče plnění KPI. Většinou se jednalo o přímočarou práci, která jde tvrdě za výsledkem předem vymezenými cestami.

Z odpovědi náborářky mi ale vyplynulo, že přímočarost je sice důležitá, zároveň ale hledají člověka, který je otevřený a ochotný zkoumat nové nápady, metody, přístupy, umí se vcítit do potřeb, je flexibilní a umí se přizpůsobit změnám. Tímto byl pohovor ukončen a já se těšil na výsledek.

Myslím, že příprava za to ale stála. Podařilo se mi dostat do druhého kola, které už mělo být intenzivnější. Zahrnovalo řešení case study a diskuse se seniorními členy týmu.

Druhé kolo pohovorů

Během pohovoru bylo zřejmé, že KBC používá promyšlené metody k hodnocení. Zažil jsem jak behaviorální otázky, které měly odhalit, jak jsem v minulosti řešil různé pracovní situace, tak i technické testy relevantní pro danou pozici. Určitě ale nečekejte klasické otázky typu „Jaké jsou vaše slabé stránky.“

Bylo znát, že technologické dovednosti hrají v KBC Global Services klíčovou roli v hodnocení kandidátů pro pozice ve fintechu. Vzhledem k tomu, že finanční technologie jsou založeny na inovativních řešeních, bylo nezbytné, abych jako kandidát měl silné dovednosti v oblasti programování, datové analytiky, kybernetické bezpečnosti a dalších relevantních technologických oblastech.

Proběhlo také online testování, ve kterém bylo 7 okruhů. Prověřovalo se analytické myšlení, numerické myšlení, práce ve spěchu, přesnost, angličtina a taktéž jsem absolvoval dva osobnostní dotazníky.

Pořád jsem ale myslel na to, že nehledají pouze technologicky zdatné kandidáty, ale jak už bylo zmíněno, i osobnostní fit. Musím uznat, že tento důkladný přístup k hodnocení ukazuje jistotu, že KBC Global Services skutečně hledá kandidáty, kteří nejlépe vyhovují jejich potřebám.

Jak to celé dopadlo? Vzali mě do KBC Global Services?

Nebudu vás napínat. Na pozici mě nepřijali. Náborářka upřednostnila jiného kandidáta, který měl o několik let zkušeností navíc. I když jsem nakonec pozici nezískal, určitě to nebyla ztráta času. Náborářka mi nabídla konzultaci zpětné vazby, nebo i podobné pozice, které by mi možná více sedly.

Možnosti kariérního postupu

Během všech kol pohovoru jsem se dozvěděl, že společnost má v současné době téměř 1500 zaměstnanců, a proto je možnost kariérního postupu v práci velmi vítaná. Nabízí širokou škálu školení v oblasti hard i soft skills, které zaměstnancům otevírají nové možnosti, ať už v rámci jejich týmu, oddělení nebo celé společnosti.

Firma také nabízí velkorysý rozpočet všem zaměstnancům, který mohou využít k účasti na externích konferencích, workshopech a jiných profesních událostech, které pomohou rozšířit a zdokonalit jejich stávající znalosti a dovednosti. Každý zaměstnanec má také pravidelná setkání se svým přímým nadřízeným, na kterých si nastavují profesní plán a mohou probrat i možnosti rozvoje do vyšších pozic v rámci organizace.

Jaké benefity jsem měl příležitost získat

Bylo mi nabídnuto 25 dnů placené dovolené, ke kterým náleží další 3 dny volna navíc. Ty je možné využít na jakékoliv volnočasové aktivity. Každý zaměstnanec má nárok na placené stravné ve výši 170 Kč za pracovní den, společností placenou MultiSport kartu, a také zvýhodněné bankovní a pojišťovací produkty od lokální entity, ČSOB.

Ovšem za nejdůležitější „benefit“ považuji kulturu společnosti, která se soustředí na vyvážený poměr mezi prací a osobním životem, tzv. „work-life balance“. Bylo mi řečeno, že taková praktika zde není pouze náborovým tahákem, ale realitou a součástí práce v KBC Global Services.

Závěr a shrnutí

Zkušenost s výběrovým procesem v KBC Global Services byla pro mě nesmírně poučná. Učil jsem se nejen o očekáváních společnosti, ale také o sobě a o tom, jak mohu své dovednosti a zkušenosti nejlépe prezentovat. Všem budoucím kandidátům bych doporučil, aby byli upřímní, autentiční a dobře připravení. KBC Global Services hledá osobnosti, které nejen vyhovují technickým požadavkům, ale které se také mohou stát cennými členy jejich týmu. Pokud se můžete prezentovat jako jedinec který má chuť se neustále zlepšovat, pracovat jak v týmu tak na individuálních projektech, nebojí se výzev, je spolehlivý, flexibilní a týmově orientovaný, jste na dobré cestě k úspěšnému pohovoru.

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Práce v KBC Global Services

Prozkoumejte možnosti a otevřené pozice v KBC Global Services!

Prozkoumat