Miroslav Lukeš, předseda představenstva České fintechové asociace, Zdroj obrázku: Mastercard

Česká fintechová asociace pod vedením Miroslava Lukeše a Nadačního fondu Podpořit se zaměřili na finanční gramotnost mladých lidí v České republice. Pro její podporu spustili vánoční dobročinnou sbírku, která má za cíl získat finanční prostředky pro realizaci výuky finančních dovedností na školách. Iniciativa vznikla jako odpověď na stále se zvyšující potřebu vzdělávání a podpory v oblasti finančního rozhodování mladé generace.

„Stojím za názorem, že finanční gramotnost je klíčovým aspektem pro životy jednotlivců, ale i společnosti jako celku. Finanční technologie se rychle vyvíjejí a komplexnost moderního finančního prostředí nám nedává na výběr. Mladé generaci musíme poskytnout nástroje a znalosti, které jim umožní správně a odpovědně nakládat s penězi”, říká Radim Oulehla, předseda správní rady Nadačního fondu Podpořit.

Miroslav Lukeš, Předseda představenstva České fintechové asociace, k tomu řekl: „Tato iniciativa je významným krokem pro podporu finanční gramotnosti v naší společnosti. Zapojením fintechů, jejich partnerů a jednotlivců do této akce nejen šíříme povědomí o důležitosti finančního vzdělání, ale také přímo přispíváme k zavedení těchto programů ve spolupráci s Institutem ekonomického vzdělávání – INEV a Nadačním fondem Podpořit. Je to skvělá příležitost ukázat, jak může fintech komunita přispět k lepší budoucnosti.”

Podpora finanční gramotnosti mladých lidí je investicí do budoucnosti. Tato dobročinná sbírka má za cíl vytvořit možnost, kde mladí lidé získají nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti potřebné k efektivnímu řízení svých osobních financí.

Jak podpořit sbírku na finanční gramotnost

Všichni, kteří chtějí přispět k této důležité věci, mohou tak učinit prostřednictvím oficiálního webového portálu sbírky. Finanční prostředky získané touto sbírkou budou použity na realizaci programů a projektů zaměřených na finanční gramotnost mladých lidí v České republice.

Avatar Autor
Redakce

Autorem je redakce fintech magazínu Fintree.