Hostem dnešního rozhovoru je Karel Wagner, který je investičním poradcem ve společnosti Golden Gate. Zápal pro investice se v něm probudil již na vysoké škole a roky byl zastáncem zaměření čistě na akcie. Postupem času jej období vysoké inflace nasměrovaly i k investičním kotvám, jako jsou právě drahé kovy. Věří, že Česko je malý rybník a finance jsou o důvěře.

Pro čtenáře, kteří náhodou neznají Golden Gate, vysvětlil byste prosím v několika větách pro úvod, čím se vaše společnost zabývá? 

Velice rád. Poslání Golden Gate (GG) v podstatě vystihuje samotná příčina založení společnosti, jako reakce za bouřlivé dění na finančních trzích po hypoteční krizi v roce 2008. Na stole byla otázka, zda může svět financí pokračovat ve stávající podobě, jaká se přijmou opatření na jeho nápravu. Hlavním nástrojem se stalo tzv. QE, tedy masivní expanze nových peněz do systému. Ničím nekrytých peněz. Základní ekonomická poučka říká, že extrémní nabídka čehokoli snižuje jeho hodnotu. A nedávná vysoká inflace ukázala, jak může být bohatství držené v tzv. fiat penězích pomíjivé. Společnost GG přišla s jednoduchým, a přitom geniálním řešením, jak uchovat hodnotu majetku napříč ekonomickými krizemi. Rozložením majetku do něčeho, co je vyzkoušené po tisíciletí, známé a uznávané po celém světě, zlato a stříbro, platina. A to v jeho fyzické podobě. Portfolio rozšířila o nejsilnější zástupce crypto světa, tedy Bitcoin a Ethereum.

A tím to nekončí. V brzké době rozšíří portfolio o investiční fondy.

V podstatě jde za hranice běžné nabídky možností investování. Řeší skutečnou diverzifikaci majetku.

Lidé věnují hodně času vydělávání peněz, ale už méně udržení a zvýšení jejich hodnoty… proto je tu Golden Gate.

Pro své klienty nabízíte svým způsobem FinTechové řešení, kdy v rámci klientské zóny mohou investovat do drahých kovů postupně a průměrovat si tak cenu. Jak tento způsob investování funguje?

V jednoduchosti je síla a tím se řídí i myšlenkový model klientské zóny. Klientovi založíme komoditní účet (popř. i bitcoinový účet), který jak z názvu vyplývá je určen na investici přímo do komodity-zlata, stříbra (popř. do BTC, ETH). Každý přísun peněz na tento účet je ihned použit na nákup fyzického kovu, odrážející aktuální cenu na trhu. Velikost vkladu si určuje sám klient. Nejčastěji si nastaví pravidelný trvalý příkaz a k tomu nahodilé vklady o libovolné velikosti, když v rozpočtu něco „zbyde“. Klient je ve svém přístupu naprosto svobodný. Nejsou žádné sankce za nepravidelnost, vynechání vkladu apod. Každý zkušený investor ví, že trefit dno při nákupu je prakticky nemožné, proto nákupy rozkládá do více časových intervalů, a tedy různých nákupních cen a tím si cenu výhodně průměruje. Tato investiční strategie, nazývaná DCA (Dollar Cost Averaging) v sobě skrývá řadu výhod. Není potřeba např. neustále sledovat trh, zda už nastala ta správná chvíle pro nákup za nejnižší cenu, odbourává s tím spojené nadměrné emoce a časovou náročnost, nevyžaduje ani vysoké počáteční investice. Výzkumy potvrzují její jednoduchost a, možná nečekaně, rovněž efektivitu.

Klientská zóna ovšem umožnuje mnohem více. Klient může kdykoliv změnit volbu, zda půjde nákup do zlata nebo stříbra, může měnit jejich poměr, stejně tak může kdykoliv nakoupený kov odprodat za zvýhodněnou cenu. Moje role je v podstatě jen coby dlouhodobého průvodce, parťáka optimálního nastavení jeho zlatého padáku pro budoucnost.

Dalo by se říci, že jde o moderní formu spoření. Spoření do něčeho, co dává dlouhodobě smysl.

Jakou roli mají podle vás drahé kovy v portfoliu? Jedná se spíše o jeho doplněk, nebo by měly tvořit vysoký podíl a proč?

Asi jako ve všem funguje rozumná forma harmonie, i zde platí princip vyváženosti. Na jedné straně není vhodné drahé kovy démonizovat, neboť běžné náklady je nutno platit fiat penězi, na druhé straně je potřeba připomenout a vzít si zkušenost z historie. Drahé kovy by neměly chybět v žádném portfoliu pro své jedinečné vlastnosti, které v jiných formách aktiv prostě nejsou. Jestli si někdo vybere anonymitu, neboť držení zlaté, stříbrné cihly není nikde evidováno, preferuje daňové výhody, líbí se mu ochrana proti rizikům ekonomické nerovnováhy v důsledku růstu dluhů, nadměrného tisku peněz a související inflace, či spoření pro děti, bezpečné zajištění na důchod … hodně ovlivní i rozhodnutí o výši zastoupení drahých kovů v jeho portfoliu.  A při zohlednění možnosti i drobného spoření do zlata a stříbra se jeho množství dá nenásilně navyšovat. Kritériem je třeba i dlouhodobá strategie a náhled, v čem vidí klient uchování hodnoty majetku v delším časovém horizontu, jakou hodnotu bude mít zlato/fiat za 10, 20 či 50 let.

Jako rozumné se jeví rovnoměrné rozložení aktiv mezi fiat, akcie a dluhopisy, nemovitosti, drahé kovy, tedy po 25 %. A něco BTC, ETH, dle jeho vztahu ke krypto světu Při porovnání s okolními zeměmi, jsou např. naši západní sousedé asi v trojnásobném předstihu v objemu fyzického zlata na hlavu. Zřejmě vědí, proč to dělají. Stejně jako centrální banky.

Začal bych co je spojuje. Obě komodity historicky plní roli zachování hodnoty a platidla. Byly i doby, kdy stříbro bylo hodnotově na úrovni zlata. To se již dostáváme do cenového poměru mezi nimi (Gold/Silver Ratio), který se pohyboval dlouhodobě kolem 16:1. Aktuálně je číslo výrazně vychýleno nahoru (za jednu unci zlata lze pořídit již více než 85 uncí stříbra). Ekonomické cykly mají ovšem tendenci se vyrovnávat. Lze si to představit jako kyvadlo, které osciluje kolem nějaké středové hodnoty. A že by zlato kleslo, aby se poměr vyrovnal? Těžko lze očekávat, že by cena zlata klesla o desítky procent.

Významným faktorem stříbra je jeho postavení jako průmyslového kovu s opravdu mnohočetným využitím. Jako nejlepší elektrický vodič má v dnešním světě plném elektroniky, elektromobility, fotovoltaiky atd. extrémní poptávku. Je v každém počítači, mobilu, ba i v prádle, neboť má mj. antimikrobiální účinky a likviduje pachový efekt potu. Jeho zastoupení v produktech je mnohdy stopové a recyklace obtížná či prakticky vyloučená. Zbývá tedy jen přísun z těžby, z nalezišť. Dostáváme se na časové termíny vytěžitelnosti (odhady pro vytěžení dvou největších nalezišť jsou roky 2026 a 2032) a nákladů na těžbu i náklady na lidskou sílu a těžební stroje podléhají inflaci. A pravidla ekonomie hovoří jasně. Kam bude směřovat cena při růstu poptávky a poklesu nabídky …?

A pokud se vrátíme k úvodnímu porovnání se zlatem, tak zlato i stříbro mají nadprůměrné zhodnocení, když se ekonomice tzv. nedaří, je v útlumu, v krizi. Vždy byly synonymem pro udržení hodnoty. Stříbro má ovšem, jako průmyslový kov, potenciál i v dobách, kdy se ekonomice daří.

A jak vtipně poznamenal jeden ekonom, se zlatem se utíká, na stříbře se vydělává.

Ukázka drahých kovů

Kromě fyzického zlata nabízíte možnost investování i do zlata digitálního – Bitcoinu. Jak to funguje? Lze si snadno převést bitcoiny na vlastní peněženku?

Ano, naši klienti mohou investovat do Bitcoinu a Etherea. Jde o nejznámější zástupce krypto světa. V porovnání s drahými kovy je to velmi mladá disciplína, nicméně poslední vývoj v kontextu se schválenými ETF prakticky legalizuje toto aktivum i pro ty největší hráče, institucionální investory. A poptávka z jejich strany je řádově úplně jinde než ze strany retailu. Ale slovy Járy Cimrmana, my nesmíme ani naznačovat.

Bitcoinový účet u Golden Gate je opět zcela proklientský. Běžně se stává, že je zamýšlený měsíční objem investice rozložen na větší počet trvalých příkazů, mnohdy až na denní bázi, což je dáno reakcí na větší volatilitu coinu a průměrování nákupní ceny tak více kopíruje realitu. BTC i ETH jsou bezpečně uloženy na účtu u Golden Gate, a to tak dlouho, než se klient rozhodne si je převést na vlastní peněženku.

Jak je to vlastně s daněním u investicí do zlata a souvisí s tím případně nějaké další “papírování”?

Jedna z krásných vlastností investice do fyzického zlata je její daňová neutralita. Je osvobozeno od zdanění výnosů i DPH. Jediný papír je zřejmě jen předávací protokol o převzetí kovu v kanceláři Golden Gate a dále snad jen případný písemný záznam souřadnic o místě, kde je poklad zakopán.

Jak vypadá váš typický investor z hlediska demografie? Evidujete zájem i mladších ročníků, kteří často preferují plně digitální řešení?

Demografické členění není u naší klientely zásadní, na druhou stranu zlato není pro každého. Je potřeba se zmínit, že mnohdy uváděné obavy z nedostatku finanční gramotnosti ve společnosti nejsou zcela na místě. Mladší ročníky se velice dobře orientují ve světě financí, jsou průměrně dobře vzdělaní a vidí rostoucí rizika, která před sebou sune monetární systém. Investice není pro ně sprosté slovo. Na technologiích vyrůstají a díky tomu je digitální zlato, jak se někdy Bitcoinu přezdívá, pro ně přirozenější doplnění rozloženého portfolia ke zlatu fyzickému. Tzv. „sexy“ jsou obě aktiva. Ovšem pokud se zástupce (nejen) mladších ročníků chce „blýsknout“ originálním dárkem, lesku v očích dodá i uncová stříbrná mince.

Hledisko demografie hraje více roli v objemu investice, které bývá úměrné věku a získanému profesnímu postavení investora.

Když to vezmu od konce, tak žádnou historku o vtipném vloupání na pobočku nemáme. Naštěstí tedy ani o jakékoliv jiném.

Našimi klienty jsou obvykle obyčejní, ale zajímaví lidé, kde má smysl pro humor své místo. Vtipné momentky jsou leckdy osobní a nejsou vždy vhodné ke zveřejnění, ale vybavuji si zajímavou schůzku s klientem, který na první pohled působil skromně, velmi skromně, přičemž následně se vyjádřil, že investice, které nemají alespoň šest, lépe sedm nul ho nezajímají.

A možná ještě perlička na závěr o představě, jakou váhu zlato v portfoliu představuje: jedna tuna zlata se vejde do krychle o rozměru 36 cm. Těžká váha, to se v ringu pozná.

Avatar Autor
Ondřej Mikulčík

Věnuje se trendu digitální ekonomiky. Zvyšuje povědomí o FinTechu, kryptoměnách a blockchainu. Živí se jako FinTech projektový manažer v Asociaci CTIT.