Photo by Luke Chesser on Unsplash

Pre podnikateľov nie je už žiadnym prekvapením, že bežné formy financovania rastu mladých firiem so sebou väčšinou prinášajú určitý „zádrheľ“, s ktorým sa zvyčajne nedá robiť nič iné, ako sa s ním skrátka zmieriť: v prípade VC (Venture Capital) sa podnikateľ musí vzdať určitej časti vlastníctva podniku a schopnosti robiť vlastné rozhodnutia, zatiaľ čo pri požičiavaní od banky sa musí pripraviť na potenciálnu stratu osobného majetku, ak by sa firme prestalo dariť. A to sme stále nespomenuli dlhé hodiny, dni, či niekedy dokonca aj mesiace príprav, ktoré vás oberajú o energiu a vzácny čas.

Počuli ste však už o spôsobe financovania, ktorý je úplne bez dilúcie, osobného ručenia a jeho splátkový systém umožňuje podnikom splácať dlh len do takej miery, do akej mu to dovoľujú jeho reálne tržby?

Revenue-Based Finance (RBF) a flexibilný splátkový systém

Revenue-Based Finance, Revenue Sharing či Royalty-Based Financing sú všetko pojmy označujúce inovatívnu formu financovania podnikov, pri ktorej investor poskytuje rastový kapitál výmenou za fixné percento dosiahnutých tržieb firmy v danom mesiaci. 

A práve jeho unikátny flexibilný splátkový systém je to, čo z RBF robí čoraz obľúbenejšiu formu financovania po celom svete. Ako to teda funguje v praxi?

Keďže mesačné splátky predstavujú určité percento z mesačných tržieb podniku, v jednoduchosti to znamená, že ak sa tržby podniku znížia, úmerne k tomu sa zníži aj výška danej splátky – a to je, samozrejme, veľkou výhodou, najmä ak podnik postihnú horšie časy.

Teraz sa pozrime, ako by to bolo v prípade, že by sa podniku náramne darilo a jeho tržby by boli oveľa vyššie, ako sa očakávalo. Vzhľadom k tomu, že výška splátok sa odvíja od výšky tržieb, znamenalo by to, že podnik by musel mesačne splácať oveľa vyššiu sumu. V prípade RBF to však nie je nič zlé – práve naopak. Vyššie splátky znamenajú rýchlejšie splatenie dlhu a ukončenie akýchkoľvek ďalších povinností voči poskytovateľovi financovania. 

Zdá sa to byť príliš dobré, aby to bola pravda? To ešte nie je všetko – poďme sa pozrieť na všetky benefity.

Revenue

Zdroj: threshold.capital

Výhody Revenue-Based Finance

Medzi najväčšie výhody RBF oproti iným typom financovania rastúcich podnikov patria nasledujúce:

Úplná kontrola nad firmou: Vzťah medzi zakladateľom firmy a poskytovateľom financovania je v prípade RBF založený na vzájomnej dôvere, pričom sa investor spolieha, že manažment vie najlepšie, čo je pre jeho podnik dobré. Keďže investor nie je akcionárom, na strategickom rozhodovaní firmy sa nepodieľa.

Flexibilita: Je úplne prirodzené, že každá firma si časom prejde vrcholmi a pádmi, ktoré sa často nedajú predvídať. A práve v tých ťažkých časoch je pre firmu dôležitá flexibilita splátok, ktorá im umožňuje splácať menej.

Rýchla dostupnosť kapitálu: S RBF zabudnete na dlhé mesiace čakania na financie, keďže kapitál môžete očakávať na vašom účte už v priebehu niekoľkých týždňov. 

Jednoduchosť a transparentnosť: Splátkovému systému je veľmi ľahké porozumieť a nemusíte mať obavy zo skrytých poplatkov či iných nepríjemných „prekvapení“.Väčšia dostupnosť financovania: Kritériá iných poskytovateľov kapitálu môžu byť pre mladé firmy príliš vysoké. Aj napriek tomu, že vás ostatní odmietli, pri RBF máte vyššiu šancu, že splníte kritériá na financovanie.

Pre aké firmy je Revenue-Based Finance vhodné?

Aby ste boli vhodnými kandidátmi pre RBF financovanie, váš podnik by mal vo všeobecnosti spĺňať štyri základné kritériá, ktorými sú:

  • Ročné tržby v určitej hodnote, zvyčajne od 200-tisíc € za posledných 12 mesiacov;
  • Potenciál na rast;
  • Ziskovosť spoločnosti;
  • Generovanie tržieb aspoň 2 roky.

No aj napriek tomu, že spĺňate vyššie uvedené kritériá, pri RBF je rozhodujúci taktiež účel, na ktorý chcete kapitál použiť. Keďže ide o rastový kapitál, znamená to, že poskytnuté financie by mali byť použité na rast podniku – expandovanie do zahraničia, rozšírenie portfólia, vývoj nového produktu či najatie nových zamestnancov sú všetko výborné príklady aktivít, na ktoré je možné RBF použiť.

Revenue-Based Finance čaká žiarivá budúcnosť

O tom, že RBF je už dnes prevratným hráčom na finančnom trhu, nie je vôbec pochýb – flexibilné splátky, úplná kontrola nad podnikom či rýchlosť získania kapitálu sú len niektoré z mnohých dôvodov, ktoré z neho robia čoraz obľúbenejšiu alternatívu financovania rastu podnikov po celom svete. A hoci už v súčasnosti pribúda na trhu stále viac poskytovateľov, skutočný “boom” v RBF nás ešte len čaká. Treba mať však na pamäti, že na získanie rastového kapitálu potrebujete spĺňať určité podmienky, na ktorých je vhodné – v prípade záujmu – začať pracovať čo najskôr.

Avatar Autor
Martin Bodocký

Je fascinovaný hledáním řešení pro financování ambiciózních společností. Zakladatel Threshold Capital fondu, který poskytuje růstový kapitál inovativní formou. Jinak se rád věnuje přátelům a rodině.

Líbí se vám článek? Podpořte Fintree kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!