Zdroj: Index investiční gramotnosti

Investiční platforma Portu vypracovala společně s agenturou IPSOS průzkum ve kterém zkoumá úroveň vědomostí české populace v oblasti investic, spoření, rizika a akciových trhů. Index investiční gramotnosti tak odhalil, že máme nízké sebevědomí v oblasti investic a spoření. Většina české populace si svými znalostmi na tomto poli není jistá.

Průzkum ukázal, že nejvyšší hodnotou Indexu investiční gramotnosti se prezentují lidé na území hlavního města Prahy, nejhůře své znalosti v této oblasti vidí lidé ze Středočeského kraje. Nejvíce si věří mladí lidé ve věku 18–26 let, nejméně naopak ti ve věku 54–65 let. Více sebevědomí jsou také muži než ženy. Za nezkušené investory se považuje pětina investorů mužů, naopak investorek si nevěří 38 %.

Jak ale udává Radim Krejčí, zakladatel Portu, sebevědomí příliš neodpovídá realitě. „Češi nemají velkou sebedůvěru při investování. Ve svých investičních schopnostech si obecně více věří mladší skupina lidí. Nicméně jejich vědomosti s tím nekorespondují. Ve světě jsou na tom většinou mladší generace lépe a výsledky jsou opačné.“

Vyšší sebejistota mladších ročníků je tak neopodstatněná, jelikož jejich znalosti jsou paradoxně nejnižší. Mladí lidé dosáhli na téměř stejný výsledek jako lidé, kteří se považují v oblasti investic za zcela nezkušené.

Nejlepší znalosti naopak prokázali starší respondenti (54–65 let). U pohlaví ale zase vědomosti sebedůvěře odpovídají. Index investiční gramotnosti žen je výrazně nižší než u mužů (79,9 oproti 116,6). Také se potvrdil předpoklad, že lidé s vyšším vzděláním budou mít větší znalosti. Nejlépe dopadli respondenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

index-podle-veku

Zdroj: Portu

Většina české populace zná rozdíl mezi investováním a spořením a vztah mezi výší výnosu a rizikem. Sedm z deseti Čechů správně označilo, že se spořením se pojí nižší výnos a riziko, než je tomu u investic. Jak dodává Domink Stroukal, jeden z garantů projektu, investování je dnes jednodušší než kdy dříve. „Věnovat se investování je dnes důležitější než kdy dřív. Zaprvé je přirozeně dostupnější díky technologii a aplikacím, které dnes nosíme doslova v kapse. Zadruhé nás k tomu nutí výnosy uměle sražené k nule a rostoucí inflace. Jinými slovy, investovat dnes musí úplně každý, kdo je schopen vytvořit alespoň nějaké úspory.“

Naopak třeba princip složeného úročení je pro velkou část populace složitý na uchopení. Podle průzkumu mu rozumí pouze cca 40 % respondentů. Obdobně lidi trápí i práce s procenty. Například pokles a opětovný nárůst investice o stejné procento si mylně vykládají jako návrat na původní hodnotu. Jen přibližně třetina si uvědomuje, že modelový 30% pokles a následný 30% růst vyústí v nižší hodnotu investice.

index-podle-znalosti

Zdroj: Portu

Světový den spoření a Index investiční gramotnosti

Neděle 31. října připadá na světový Den spoření. Portu chce na něj navázat v listopadu měsícem investiční gramotnosti.

Na adrese www.rozumiminvesticim.cz chystáme vzdělávací webináře a články pro širokou veřejnost. Každý si také může ověřit, jaké má znalosti v oblasti investic a spoření a současně si zasoutěžit o zajímavé ceny,“ uzavírá Radim Krejčí.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou. ☕

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

Avatar Autor
Lukáš Raška

Už nějakou dobu ponořen do světa FinTechu, dat, osobních financí a udržitelnosti. A chce vědět víc. Nadšený cestovatel do severských zemí.

Portu

Investujte pravidelně do ETF!

Hodnocení
Založit účet