Podle studie zabývající se životním a zdravotním pojištěním zákazníci považují pojišťovny za důvěryhodné poradce, a to jak v oblasti zdraví fyzického, tak i finančního. Pojišťovny však pokulhávají v nabídce vysoce personalizovaných služeb zaměřených na prevenci a wellness a využívajících moderní technologie.

Faktorů, které stojí za rostoucím zájmem spotřebitelů o ochranu a zajištění svého zdraví – fyzického i finančního – je v současné době mnoho. Dopady onemocnění covid-19 a jeho variant na nemocnost, mimořádná situace související s opičími neštovicemi, nejisté globální ekonomické vyhlídky, demografické změny ve společnosti, prodlužující se průměrná délka života a vliv inflace na důchodové úspory a penzijní spoření.

Lidé se tak více a více zajímají o své fyzické i finanční zdraví. Podle studie publikované společnostmi Capgemini a Qorus se o zlepšení svého fyzického a finančního wellness zajímají více než dvě třetiny pojištěnců (69 % v případě fyzického zdraví, 67 % v případě finančního).

Pojišťovny musí nabídnout wellness jako službu

Jak ukazuje studie, pojišťovny jsou přitom na tomto poli výrazným hráčem. Jako nejlepšího potenciálního partnera v oblasti péče o fyzické zdraví je uvedlo 37 % pojištěnců (v tomto směru předčily dokonce i lékaře), v segmentu finančního zdraví se pojišťovny umístily hned za bankami na druhém místě – v roli poradce je preferuje 24 % dotazovaných účastníků studie.

Odpovědí na přání zákazníků je přístup nazývaný Wellness-as-a-service (WaaS), česky „wellness jako služba“. Jedná se o flexibilní model pro životní a zdravotní pojišťovny, které se snaží přizpůsobit své podnikání měnícím se požadavkům svých klientů.

Takový přístup má potenciál nabídnout pojišťovnám novou éru růstu. Aby však mohly pojišťovny podobné služby poskytovat, budou muset projít poměrně výraznými změnami. Studie Capgemini zmiňuje především vývoj adekvátních technologií zaměřených na práci s daty, které pojišťovnám poskytnou hlubší porozumění očekáváním a přáním zákazníků a umožní jim vytvořit skutečně personalizované služby. Ze studie však vyplývá, že potřebnými kapacitami a nabídkou zaměřenou na wellness služby disponuje v současné chvíli pouhých 8 % pojišťoven.

Avatar Autor
Lukáš Raška

Už nějakou dobu ponořen do světa FinTechu, dat, osobních financí a udržitelnosti. A chce vědět víc. Nadšený cestovatel do severských zemí.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!