Na Money20/20 se scházejí nejodvážnější a nejchytřejší globální lídři a vyzyvatelé v oboru. Od technologických gigantů až po rychle rostoucí startupy. Konference spojuje různorodé odvětví fintechu, aby se připravilo na to, co bude v platebním ekosystému následovat. Letos se sešlo více než 8 000 účastníků z více než 90 zemí, aby získali přístup ke znalostem, trendům, odborným poznatkům a nápadům na budoucí inovace. S Fintree jsme byli u toho, a proto vám přinášíme přehled těch nejdůležitějších témat, která se na konferenci objevila včetně závěrů.

České fintech zastoupení na Money20/20

Na konferenci se díky aktivitám České fintechové asociace objevilo mnohem více tuzemských fintechů, než bylo dosud běžné. Díky aktivnímu působení asociace se na Money20/20 objevily úspěšné české startupy Dateio a Wultra. Nezávisle se konference účastnil i brněnský ThreatMark.

Celkem se na největší fintechové konferenci Money20/20 v Evropě objevilo okolo 40 českých zástupců, mezi které patřili i členové Asociace CTIT, Direct Fidoo, Lemonero, Comgate, Twisto, Deloitte, Fintree, Fintech Hub Europe a zmíněných startupů. Češi se objevili i v řadách řečníků, a to konkrétně Maria Staszkiewicz, prezidentka společnosti European Digital Finance Association.

Money20/20 Europe

“Money 20/20 je pro nás každoročně klíčovou událostí. Je to nejlepší konference v Evropě, která nám dává příležitost navázat kontakt s globální fintech komunitou a být její součástí. Podpora České fintech asociace nám umožnila mít na konferenci stánek, což výrazně posílilo prezentaci naší značky a mělo pozitivní obchodní dopad.” Ivan Dovica, Co-founder a COO Dateio

Wultra: “Díky účasti na konferenci Money20/20 jsme měli příležitost prezentovat naši společnost spolu s ostatními leadery z oboru bankovnictví a finančních technologií. Současně jsme získali celou řadu skvělých kontaktů na potenciální obchodní partnery.”

Umělá inteligence vládu nad odvětvím nepřevezme

Každá konference se točí okolo aktuální trendu. V letošním roce se nejvíce mluvilo o umělé inteligenci (AI), a zejména generativní AI od společností jako ChatGPT a podobných.

Nicméně i když proběhlo několik přednášek, které se o této technologii zmiňovaly, a také širší oborová diskuse, která se přenesla ze sítě LinkedIn a podobných online komunit, nezdá se, že by si platební odvětví nechalo touto technologií zamotat hlavu na takové úrovni, jaké dosáhly jiné minulé hype cykly.

Na konferenci Money20/20 Europe se neobjevily žádné hlavní platební společnosti, které by prezentovaly umělou inteligenci jako svůj hlavní nový předmět zájmu, a obchodní diskuse na konferenci byla obecně mnohem více zaměřena na témata s hmatatelným dopadem na hospodářské výsledky společností.

money20/20 2023

Vestavěným financím se nadále daří

V průběhu konference Money2020 bylo zřejmé, že vestavěné finance jsou stále aktuálním tématem. Platby se stávají méně transakčními a více zaměřenými na zákazníka. Stále více společností začleňuje finanční služby do svých stávajících platforem a poskytuje tak zákazníkům bezproblémové služby. Očekáváme ještě větší inovace v této oblasti, a to nejen v oblasti technologií, ale i souvisejících obchodních modelů.

Partnerství se stává základem platebního odvětví

Uprostřed konference Money20/20, která byla více zaměřena na obchod, se objevily také známky trendu, který v oblasti plateb pozorujeme stále častěji, a to zaměření na spolupráci bank a fintechů. Napříč celým odvětvím uzavírají partnerství společnosti, které by za jiných okolností mohly být rivaly, aby rozšířily své možnosti a lépe reagovaly na potřeby svých zákazníků.

To se týká i bank, které stále častěji navazují partnerství s fintechovými hráči, přestože jim tytéž společnosti v posledních několika letech přebíraly obchody. Částečně je to dáno vyspělostí odvětví. Mnohé fintechové firmy v oblasti platebního styku dozrály, jejich produkty se více prosadily a jejich modely se osvědčily. Díky tomu je pro banky méně riskantní s nimi spolupracovat, což zvyšuje jejich ochotu tak činit.

Finanční inkluze

Na Money20/20 nás potěšilo, že jsme viděli silný důraz na inkluzi a také na rozmanitost. Vlády, finanční instituce, neziskové organizace a mezinárodní organizace vyvíjejí velké úsilí na podporu finančního začleňování. Konečným cílem je vytvoření inkluzivnějšího a spravedlivějšího finančního systému, z něhož budou mít prospěch všichni členové společnosti. Několik řečníků a panelistů se zabývalo potřebou větší genderové rozmanitosti a celkově inkluzivního prostředí, kde se může dařit všem. Významným bodem jednání byla finanční gramotnost, ačkoli stále existují mezery ve znalostech.

money20/20

Kryptoměny a CBDC získávají na popularitě

Kryptoměny a digitální měny centrálních bank (CBDC) byly na konferenci Money20/20 Europe horkým tématem. Pozorovali jsme, že finanční instituce i vlády se stále více zajímají o zkoumání potenciálních přínosů digitálních měn pro spotřebitele i širší ekonomiku. Budoucnost peněz je nepochybně digitální a bude zajímavé sledovat, jak se tyto nové formy měny budou vyvíjet. V letošním roce se více diskutovalo o tom, jak budou spotřebitelé vnímat hodnotu CBDC, a co je velmi důležité, jak bude zachováno jejich soukromí.

Platební business reaguje na náročnější podmínky trhu

Snadno získatelný rizikový kapitál a růstový kapitál s vysokou hodnotou, který byl před několika lety běžný, se vyčerpal a podniky se snaží růst způsobem, který je finančně udržitelný. K tomu je motivují i měnící se požadavky investorů, kteří zůstali – i když jich na Money20/20 bylo o poznání méně než v předchozích letech. Chcete-li nyní získat nějaké peníze, musíte prokázat, že vaše podnikání je udržitelné.

Mezitím také poklesla vysoká valuace vedená akciovým trhem, která vyvrcholila koncem roku 2021 a začátkem roku 2022, a i když se část akciového trhu vrátila, ještě se plně nezotavila. To má za následek, že společnosti zaznamenávají nižší valuace, než které kdysi dosahovaly. Některé na to reagovaly úsporným provozem a pozdržením dalšího získávání finančních prostředků, ale pro jiné byla kola financování stále nezbytná, což znamená, že musely získat peníze při nižších oceněních.

Udržitelné financování a ESG na vzestupu

Environmentální, sociální a správní faktory (ESG) se staly pro investory a finanční instituce zásadními. Na konferenci se udržitelné financování objevilo jako opakující se téma, přičemž mnoho řečníků diskutovalo o úloze finančních služeb při podpoře zelenějšího a sociálně odpovědnějšího světa a zároveň se snažilo vyhnout greenwashingu. Na vzestupu jsou také společnosti typu B. Trend ESG a udržitelného rozvoje se bude dále rozvíjet. Klíčové bude tyto prvky zavést při zachování realistických výnosů pro investory.

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!