Společnost Mastercard oznámila spuštění svého programu Strive Czechia. Tato tříletá iniciativa umožní čtvrt milionu českých mikro a malých podniků prosperovat v digitální ekonomice. Jedná se o součást celosvětového programu Strive realizovaného s podporou Centra pro inkluzivní růst společnosti Mastercard (Mastercard Center for Inclusive Growth).

„Pandemie zcela zřetelně ukázala zranitelnost malých podniků, a zejména těch, které vlastní ženy. Stejně jasně ukázala i význam digitalizace. Když malým podnikům v ČR digitalizaci usnadníme, můžeme významně přispět k tomu, aby podnikatelé na okraji zájmu – a především pak podnikatelky měli přístup k finančním službám nezbytným pro jejich růst. Nepochybujeme, že vytvořením ekosystému podpory podnikání v ČR, který se bude podílet na tvorbě programů a nástrojů odpovídajících potřebám malých českých podniků, dokážeme přispět k tomu, aby se drobné podnikání v ČR vrátilo k růstu,” uvedla Payal Dalal, seniorní viceprezidentka pro společenské dopady na mezinárodních trzích z Centra pro inkluzivní růst společnosti Mastercard.

Mikro a malé podniky jsou páteří české ekonomiky: do této kategorie se řadí 19 z 20 firem v ČR. Tyto podniky navíc zaměstnávají téměř polovinu pracující populace. V ekonomice, která je stále více digitální, má využívání moderních technologií pro úspěch podnikání zásadní význam. Avšak ve snaze o digitalizaci se mikro a malé podniky velmi často potýkají se značnými překážkami, jako jsou vysoké náklady nebo nejistota, které technologie jsou pro ně nejvhodnější.

Nedávno uskutečněná studie Strive Czechia Barometer, realizovaná společností 60 Decibels za podpory Hospodářské komory ČR a společnosti Mastercard, zjistila, že podniky vedené ženami se musejí potýkat s větším množstvím překážek než podniky vedené muži. Téměř polovina respondentek studie nedoceňovala význam digitalizace pro budoucí úspěch svého podnikání. Kromě toho se podnikům vedeným ženami v posledním roce dařilo o něco hůře a podnikatelky se také dívají do budoucna s menším optimismem.

„Ženy podnikatelky pociťují větší potřebu služeb v oblasti osobního rozvoje a znalostí, jako jsou školení digitálních a manažerských dovedností. K dosažení větší míry odolnosti jejich podnikání a posílení růstu vyjadřují větší potřebu v oblasti finanční a všeobecné podpory. Jednou z cest, jak celému segmentu mikro a malých podnikatelů nabídku těchto služeb systematicky doručit, je právě iniciativa Strive Czechia. Těším se na výsledky naší společné práce,“ komentoval výsledky studie viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Mezi největší překážky, které českým podnikatelům brání ve výraznější digitalizaci, patří náklady, nejistota ohledně reálných přínosů moderních technologií, a obavy, že digitální řešení nejsou pro malé podniky vhodná. V souvislosti s digitalizací uvedly téměř dvě třetiny (64 procent) dotazovaných, že by ocenily rady od jiných podnikatelů v segmentu. Stejné množství respondentů uvedlo, že by uvítali jednotnou platformu, která by jim umožňovala zjistit, které z moderních technologií nejlépe odpovídají potřebám jejich podnikání.

Mastercard Strive Czechia

Program Strive Czechia podnikatelům v segmentu mikro a malých podniků pomůže získat potřebné rady a informace o moderních technologiích, které nejlépe odpovídají jejich podnikatelským a finančním potřebám.

„Malé podniky se stále ještě zcela nevzpamatovaly z dopadů pandemie a už se musejí vyrovnávat s novou vlnou potíží,“ uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko, a dodal: „Namísto toho, aby se malí čeští podnikatelé soustředili jen na přežívání, je chceme podpořit v dlouhodobé prosperitě. A já věřím, že společně s našimi partnery dokážeme zajistit, aby měl program Strive Czechia skutečně pozitivní přínos pro jednotlivce i komunity, ve kterých fungují a které podporují.“

Mezi hlavní cíle programu Strive Czechia patří:

  • Rozvoj financování drobného podnikání: programStrive Czechia spojí síly s poskytovateli finančních služeb s cílem pomáhat jim navrhovat konkrétní finanční produkty odpovídající potřebám mikro a malých podnikatelů.
  • Podpora využívání digitálních nástrojů:programStrive Czechia pomůže malým podnikům s přístupem k centralizovaným zdrojům podpory digitalizace, což jim umožní ve stále více digitální ekonomice dlouhodobě prosperovat.
  • Rozvoj sítí a znalostí:programStrive Czechia posílí ekosystém organizací podpory drobného podnikání a podpoří rozvoj programů mentoringu a školení pro podnikatele, kteří tak zdarma získají přístup k poradenství na míru jejich potřebám.

Program Strive Czechia bude věnovat zvláštní pozornost podnikům vlastněným či vedeným ženami a bude rovněž podporovat podniky vlastněné či provozované podnikateli, kteří byli vlivem válečného konfliktu donuceni k odchodu z Ukrajiny a rádi by restartovali své podnikání v České republice.

Strive Czechia vzniká pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. „Digitalizace českých malých a středních podniků je jednou z hlavních priorit české vlády a součástí jejích klíčových strategií, včetně Národního plánu obnovy. Aby Ministerstvo průmyslu a obchodu úspěšně dosáhlo svých cílů v oblasti podpory růstu sektoru malých a středních podniků prostřednictvím digitalizace, vítá iniciativy ze soukromého sektoru a poskytlo proto programu Strive Czechia oficiální podporu. Program Strive Czechia má výrazně posílit sektor malých a středních podniků, včetně mikropodniků, a ministerstvo se těší na spolupráci se společností Mastercard při dosahování těchto společných cílů, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Hlavním partnerem programu Strive Czechia je organizace CARE Česká republika, součást mezinárodní konfederace organizací CARE. Jedná se o přední humanitární organizaci bojující s globální chudobou. Zvláštní pozornost věnuje práci se ženami a dívkami ve snaze dosáhnout pro ně společenské spravedlnosti prostřednictvím vytváření nových ekonomických příležitostí a posilování jejich postavení. Katarína Klamková, národní ředitelka CARE Česká republika, uvedla: „I v dnešním světě zůstává pohlaví jedním z nejvýznamnějších zdrojů nerovnosti. Je známo, že ženy nemají v podnikání stejné příležitosti jako muži. Prostřednictvím programu Strive Czechia to chceme změnit. Organizace CARE stojí v čele úsilí o finanční inkluzi žen a jejich podporu v samostatném podnikání již více než 30 let. Jsme nadšení, že máme možnost ve spolupráci s místními partnery pomáhat podnikům v této zemi k dlouhodobé prosperitě.“

Mezi další významné partnery programu Strive Czechia patří Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR, organizace Czechitas či Opero a jeho program mentoringu Do Toho.

Kompletní výsledky průzkumu Strive Czechia Barometer jsou k dispozici ke stažení zde. Více o iniciativě Strive Czechia najdete zde.

Zdroj: TZ Mastercard

Další články:

Mastercard otevírá Laboratoř udržitelných investic

Mastercard přináší bankám možnost obchodování s kryptoměnami

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!