Zdroj: Surreal

Investování do nemovitostí se ukazuje jako chytrý finanční krok. V současném globalizovaném světě je tak právě nákup investičního bytu v zahraničí stále populárnější. I když může mít nákup nemovitosti ve vlastní zemi své výhody, investice do zahraničního bytu poskytuje jedinečnou možnost obohatit vaše finanční portfolio a potenciálně generovat zajímavé výnosy.

„Koupit si nemovitost v zahraničí už dávno není jen záležitostí pro bohaté příslušníky vyšších společenských vrstev. Majiteli vilek u Jaderského moře nebo chaletů v Alpách se stále častěji stávají i Češi a z pořízení apartmánu v jiné zemi se stal běžný způsob, jak alokovat finanční prostředky a chránit je před inflací,“ říká  Tomáš Chrobák ze společnosti SUR REAL Investments, která se specializuje právě na prodej investičních apartmánů v Alpách. V tomto článku se proto budeme zabývat hlavními důvody, proč uvažovat o koupi investičního apartmánu v zahraničí.

1. Diverzifikace investičního portfolia:

Jedním z hlavních důvodů, proč koupit investiční byt v zahraničí, je diverzifikace, kterou poskytuje vašemu investičnímu portfoliu. Rozložením svých investic na mezinárodní realitní trhy snižujete možná rizika, která mohou vzniknout na jediném trhu. Různé země mají různé ekonomické cykly a trendy na trhu s nemovitostmi, což může pomoci zabezpečit vaše investice.

2. Potenciál vysokých výnosů:

Mnoho zemí nabízí silný potenciál vysokých výnosů z investičních bytů, které často překonávají místní realitní trhy. V oblíbených turistických destinacích nebo rychle se rozvíjejících městech může hodnota nemovitostí v průběhu času výrazně vzrůst, což vám zajistí značné kapitálové zisky.

Investice do nemovitosti na atraktivním místě může přinést zajímavý růst hodnoty v průběhu několika let. Zatímco průměrný roční růst cen nemovitostí v Chorvatsku činil posledních pár let 7 %, v roce 2022 dokonce v důsledku inflace skočily o 13,6 % (a to i po odečtení inflace, což znamená růst o 1,4 %). Tento růst hodnoty nemovitosti může být atraktivním investičním přínosem,“ potvrzuje Chrobák z SUR REAL Investments.

3. Příležitosti k příjmům z pronájmu:

Investiční byty v zahraničí mohou generovat lákavé příjmy z pronájmu, které pomáhají kompenzovat náklady na nemovitost a poskytují vám stabilní tok peněz. Příjmy z pronájmu bytu mohou pomoci pokrýt náklady na údržbu, poplatky za správu nemovitosti a dokonce i splátky hypotéky, což z něj činí soběstačnou investici.

4. Daňové výhody:

Některé země nabízejí zahraničním investorům daňové pobídky, což činí nákup investičního bytu finančně atraktivním. Tyto výhody mohou zahrnovat snížení daně z nemovitosti, osvobození od daně z kapitálových výnosů nebo odpočty výdajů spojených s nemovitostí. Je nezbytné prozkoumat konkrétní daňové výhody dostupné ve zvolené lokalitě.

5. Diverzifikace portfolia v jiné měně:

Investice do bytu v zahraničí vám umožní držet aktiva v cizí měně. To může být výhodné pro měnovou diverzifikaci, protože vaše investice není závislá pouze na výkonu měny vaší domovské země. To může fungovat jako zajištění proti výkyvům měny a zajistit stabilitu vašeho investičního portfolia.

6. Potenciál pasivního příjmu:

Vlastnictví investičního bytu v zahraničí může být zdrojem pasivního příjmu, zejména pokud si najmete správcovskou společnost, která se bude starat o pronájem a údržbu. To vám umožní využívat finanční výhody bez nutnosti aktivně se podílet na každodenní správě nemovitosti.

„Velkou výhodou například v Rakousku je fakt, že majitelé apartmánů nemají žádné starosti s provozem, údržbou, úklidem ani hledáním nájemníků, respektive ubytovaných hostů – o vše se stará provozní agentura, která majitelům vyplácí čistý výnos z pronájmu,“ popisuje Tomáš Chrobák.

7. Příležitost užívat si nemovitosti:

Investiční byt v zahraničí může sloužit také jako rekreační dům. Máte možnost flexibilně navštěvovat a užívat si nemovitost během dovolené a zároveň generovat příjem z pronájmu, když ji nevyužíváte. Tento dvouúčelový přístup může přinést jak finanční výhody, tak osobní požitek.

8. Kulturní zážitky a možnosti cestování:

Koupě investičního apartmánu v cizí zemi vám umožní ponořit se do různých kultur a prozkoumat nové destinace. Můžete se seznámit s místními tradicemi, kuchyní a aktivitami a zároveň si udržet domov daleko od domova.

9. Plánování důchodu:

Investice do bytu v zahraničí může být strategickým krokem při plánování důchodu. Vlastnictví nemovitosti v žádané lokalitě vám může nabídnout možnost odejít do důchodu v místě s nižšími životními náklady, lepším klimatem a vyšší kvalitou života.

10. Globální ekonomické trendy:

Zajištění informací o globálních ekonomických trendech vám může pomoci identifikovat nově vznikající realitní trhy se silným růstovým potenciálem. Investice do bytu v zahraničí vám umožní využít příležitostí v regionech, kde jsou realitní trhy na vzestupu.

Závěrem lze říci, že koupě investičního bytu v zahraničí nabízí řadu výhod, od diverzifikace vašeho investičního portfolia až po možnost vysokých výnosů a příjmů z pronájmu. Poskytuje také příležitost užívat si nemovitost v nové lokalitě, poznávat různé kultury a plánovat pohodlný důchod. Před přijetím investičního rozhodnutí je však nezbytné provést důkladný průzkum, vyhledat odbornou radu a porozumět právním a daňovým důsledkům investování na zahraničním trhu s nemovitostmi. Při pečlivém plánování a náležité péči může být koupě investičního bytu v zahraničí přínosným a ziskovým počinem.

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!