Opravdu povinný zápis skutečného majitele společností do veřejné evidence je starý jen jeden rok. Spousta společností jej po administrativních obtížích provedla a zapsala skutečné majitele dle těchto pravidel. Evropská komise ale zjistila, že pravidla v českém zákoně jsou v rozporu s evropskou směrnicí. Český zákon tak musel být novelizován a změny jsou účinné již od 1. října. Jak upozorňují experti mezinárodní advokátní kanceláře Noerr, mnoho společností tak nyní čeká obdobný registrační proces jako v loňském roce – spojený s hodinami práce, které by mohly věnovat svému podnikání. Na zapsání případných změn mají přesně půl roku.

„Zákon bylo třeba změnit především proto, že určení toho, kdo je skutečným majitelem a rozsah výjimek, na koho se zákon nevztahuje, neodpovídaly evropským předpisům. Můžeme spekulovat, čí je to chyba, ale v každém případě je to zbytečná zátěž pro společnosti, které musí nyní prověřit, zda se na ně změny vztahují. Zejména musí provést identifikaci svých skutečných majitelů dle nových pravidel a případně řešit stejnou agendu spojenou s příslušným zápisem znovu,“ říká advokát Petr Hrnčíř, partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. „V konečném důsledku se ale jedná o změny pozitivní a smysluplné – rozšiřují se totiž například i možnosti dálkového přístupu do evidence, což usnadní administrativu třeba při žádostech o dotace.“

Změny se týkají zejména zrušení rozdělení skutečných majitelů na koncové příjemce a osoby s koncovým vlivem. Novela již počítá pouze s jednotným pojmem „skutečný majitel“, ale zároveň rozšiřuje kategorie osob, které budou muset být do evidence zapsány. Skutečnými majiteli budou bez výjimky všechny fyzické osoby, které mají více než 25% podíl ve společnosti nebo na hlasovacích právech ve společnosti nebo které mají nárok na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 % a osoby s rozhodujícím vlivem.

„Důraz je nyní kladen na pouhou možnost ovládání společnosti – tedy na osoby, které mají možnost uplatňovat rozhodující vliv ve společnosti. Tento vliv nemusí být přitom založený vlastnictvím určité výše podílu v dané společnosti. Může se jednat například o situaci, kdy daná fyzická osoba může na základě vlastního uvážení přímo či nepřímo dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu společnosti odpovídá její vůli, nebo kdy může prosadit nebo provést změnu členů statutárních orgánů ve společnosti. Dále se jedná o situaci, kdy je fyzická osoba ovládající osobou,“ vysvětluje advokátka Lenka Sklenářová z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Co novela znamená pro společnosti, které již mají skutečné majitele zapsané?

V případě, že se jedná o společnost s velmi jednoduchou vlastnickou strukturou, zejména ty s jediným společníkem fyzickou osobou, tak pro ně se obecně nic nemění. V jejich zápisu pouze dojde k automatické úpravě terminologie. Automaticky mají být změněny i další údaje vyplývající přímo ze zákona.

„Ostatním společnostem pak ale nelze než doporučit provedení kontroly, zda není nutné jejich zápis skutečných majitelů doplnit či upravit. Nutnost zapsat další skutečné majitele může existovat zejména u společností, které zapisovaly pouze ovládající osobu, a přitom mají další společníky – právnické osoby s podílem nad 25 %,“ říká advokátka Lenka Sklenářová.

Příklady

Příklad 1 – Společnost se třemi společníky – fyzickými osobami, přičemž každý vlastní podíly ve výši 26 %/30 %/44 % (uvedená procenta odpovídají jejich podílu na hlasovacích právech i na zisku)

Dle původního znění zákona:

Všichni společníci jsou zapsáni jako skuteční majitelé.

Dle novelizovaného znění zákona:

Všichni společníci jsou nadále skutečnými majiteli bez ohledu na to, zda jim přísluší podíl na zisku nebo hlasovacích právech nebo zda naplňují podmínku ovládání. Aktualizace terminologie proběhne automaticky, společnost nemusí sama činit žádné kroky.

Příklad 2 – Společník A (právnická osoba) má podíl 26 % a dva společníky (fyzické osoby) – A1 (60 % na A) a A2 (40 % na A), společník B (fyzická osoba) má podíl 30 %, společník C (fyzická osoba) má podíl 44 % (uvedená procenta odpovídají jejich podílu na hlasovacích právech i na zisku)

Dle původního znění zákona:

V evidenci jsou zapsáni pouze společníci B a C.

Dle novelizovaného znění zákona

Společníci B a C zůstávají zapsáni jako skuteční majitelé, pouze proběhne automatická aktualizace terminologie. Společnost však musí dozapsat jako skutečného majitele i A1, a to dle novelizovaného ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci skutečných majitelů („uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %).

„Doporučujeme, aby společnosti znovu nechali prověřit své vlastnické struktury v souladu s novelizovanou úpravou, zejména v případě větších změn a složitějších vlastnických struktur. Od účinnosti novely mají pouze šest měsíců na to, aby uvedly zápis svých skutečných majitelů do souladu s novými pravidly. I pokud dojdou k závěru, že žádné změny nejsou nutné či mají proběhnout automaticky, doporučujeme si správnost zápisu zkontrolovat, evidence v minulosti ne vždy fungovala zcela bez chyb,“ uzavírá advokátka Lenka Sklenářová.

O advokátní kanceláři Noerr

Mezinárodní advokátní kancelář Noerr je jednou z nejdéle působících mezinárodních advokátních kanceláří v Česku. Nabízí své služby předním mezinárodním, regionálním i českým společnostem. Noerr má silné postavení nejenom v Německu, ale také v regionu střední a východní Evropy, kde kancelář zastupuje více než 100 právních a daňových poradců. Pražská kancelář byla založena již v roce 1990 a přes 30 let radí zahraničním i lokálním klientům v souvislosti s jejich činností v České republice. Zaměřuje se především na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, korporátního práva, bankovnictví a financí, restrukturalizace a insolvence, soudních sporů, nemovitostí a pracovního práva. Více informací naleznete na noerr.com

Další články:

Foto: Vlastní nebo Shutterstock.com

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!