Evropská digitální identita je iniciativa Evropské unie, která by mohla mít zásadní vliv na fintech sektor. Podle naší redakce může tato digitální identita přinést významné výhody pro fintechové společnosti i pro spotřebitele.

Jednou z hlavních výhod, kterou digitální identita nabízí, je zlepšení zabezpečení. Identita bude ověřovat totožnost uživatele pomocí biometrických údajů, jako jsou otisky prstů, obličej nebo hlas, což znamená, že uživatelé nemusí sdílet své citlivé údaje s každou jednotlivou službou. To pomůže snížit riziko krádeže identity a zneužívání dat.

Další výhodou digitální identity je rychlost a pohodlí, které přináší. Uživatelé budou moci použít svou digitální identitu k ověření totožnosti při využívání různých služeb, jako jsou bankovní účty, pojištění nebo online nákupy. To znamená, že nebudou muset znovu a znovu zadávat své údaje a vyplňovat formuláře. To může pomoci zrychlit procesy a zlepšit uživatelskou zkušenost.

Další výhodou digitální identity je, že by mohla pomoci fintech společnostem snížit náklady na ověřování totožnosti uživatelů. V současné době musí společnosti vynakládat velké množství času a peněz na ověřování totožnosti uživatelů. Digitální identita by mohla tyto procesy zjednodušit a urychlit, což by mohlo vést ke snížení nákladů a zvýšení efektivity.

Na druhé straně mohou být obavy z ochrany osobních údajů překážkou pro přijetí digitální identity. Je důležité, aby byly přijata přísná opatření na ochranu soukromí a aby byly předcházeny případům zneužití dat.

Oblasti, kde by mohla evropská digitální identita pomoci fintechovým společnostem:

  • Zlepšení KYC procesu: V současné době musí fintechové společnosti dodržovat přísné pravidla Know Your Customer (KYC), což znamená, že musí ověřit totožnost každého uživatele. Evropská digitální identita by mohla zjednodušit tento proces tím, že poskytne jednotný a spolehlivý způsob ověřování totožnosti uživatele.
  • Snížení podvodů: Podvodné aktivity jsou v fintechovém sektoru stále běžné a mohou způsobit velké škody jak pro spotřebitele, tak pro fintechové společnosti. Evropská digitální identita by mohla pomoci snížit počet podvodů tím, že zpřísní ověřování totožnosti a zabezpečí citlivé osobní údaje uživatele.
  • Zlepšení mobility: Fintechové společnosti se často rozvíjejí a expandují do nových zemí. Avšak, každá země má své vlastní požadavky na ověřování totožnosti a zabezpečení osobních údajů. Evropská digitální identita by mohla pomoci fintechovým společnostem snížit náklady na dodržování těchto požadavků tím, že poskytne jednotný a spolehlivý způsob ověřování totožnosti pro celou Evropskou unii.
  • Zlepšení integrace: Fintechové společnosti často používají různé platformy a technologie, což může vést k problémům s integrací. Evropská digitální identita by mohla pomoci fintechovým společnostem zjednodušit integraci tím, že poskytne jednotný a standardizovaný způsob ověřování totožnosti.
  • Zlepšení spolupráce: Fintechové společnosti často spolupracují s jinými společnostmi a institucemi, jako jsou banky, pojišťovny a vládní úřady. Evropská digitální identita by mohla pomoci fintechovým společnostem zlepšit tuto spolupráci tím, že poskytne spolehlivý a jednotný způsob ověřování totožnosti pro všechny zúčastněné strany.

Závěrem lze konstatovat, že evropská digitální identita by mohla mít pro fintechové společnosti mnoho výhod. Poskytne jednotný a spolehlivý způsob ověřování totožnosti uživatele, což zlepší KYC proces a pomůže snížit počet podvodů. Dále by mohla zjednodušit integraci a zlepšit spolupráci mezi fintechovými společnostmi a dalšími institucemi, jako jsou banky, pojišťovny a vládní úřady. Tím se zvýší mobilita fintechových společností a sníží náklady na dodržování různých požadavků jednotlivých zemí. Evropská digitální identita by tedy mohla vést ke zlepšení konkurenceschopnosti fintechového sektoru v Evropě a zlepšit zároveň zkušenost uživatelů při využívání fintechových služeb. Je tedy důležité, aby se fintechové společnosti aktivně zapojily do diskusí o vývoji evropské digitální identity a využily této příležitosti k posílení svých služeb a konkurenční pozice na trhu.

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!