Ač vám tato zkratka nemusí nic připomínat, tak zdání může klamat a těchto pár obyčejných písmenek přináší ne zrovna malou změnu do světa plateb a scoringu. Za touto zkratkou se schovává označení Payment services directive. Česky by se dala tato zkratka přeložit jako Směrnice o platebních službách, kdy číslovka dvě značí jen pořadí po PSD směrnici již z roku 2007. Vzhledem k rychlosti vývoje fintech plateb přes internet proto musela Evropská unie přinést nová pravidla a upřesnění. Při krátkém shrnutí se jedná hlavně o zvýšení bezpečnosti internetových plateb a rozšíření přístupu k uživatelským informacím pro třetí strany.

Bezpečnost internetových plateb

Prvně zmiňovaná bezpečnost se točí hlavně okolo pojmu SCA neboli strong customer authentication zavádí minimálně dvoufázové ověření, kterým se musí uživatel prokázat. Jedná se o faktory ze tří skupin:

  • Biometrický údaj – nenapodobitelná charakteristika člověka, otisk prstu, tvar obličeje, rozpoznání hlasu;
  • Znalost – heslo, PIN, odpověď na osobní otázku;
  • Vlastnictví – platební karta, kód z SMS, určitý software, zařízení nemusí být pouze fyzické.

Nyní proto nestačí při platbě přes internet pouhé vyplnění údajů z karty a zaslaný ověřovací kód, protože se obě tyto položky nachází pod jedním faktorem. Dvoufázové ověření teď vyžaduje nejčastěji otisk prstu nebo potvrzení platby v aplikaci. Tato nová opatření hodně doléhají na lidi, kteří nepoužívali internetové bankovnictví či uživatele bez chytrých telefonů. Většina bank proto poskytuje možnost ověření speciálním heslem, které už spadá mezi znalost (ví jen klient). Směrnice PSD2 má takto zamezit podvodným scamům, kdy šlo i neověřenou platbou vytáhnout z lidí mnohem více peněz. Vymezují se i další specifika v platbách mimo EU či jiných situacích.

Rozšíření přístupu k uživatelským informacím pro třetí strany

Druhou částí je otevření se bank dalším subjektům. Dříve si velmi cenné informace o uživatelích banky střežili např. z důvodu cílenější propagace svých služeb. Díky novým pravidlům ale musí autorizovaným společnostem při vyžádání mnohé informace sdělovat. Klient si může charakterizovat druh dat, která mohou být předána třetím stranám.

Hlavním důvodem je podpora hospodářské soutěže a možnost prorazit pro další subjekty, které třeba i přes vymyšlení pokročilé technologie postrádala větší databázi, o kterou by se mohla opřít. Toto vpuštění třetích stran by mělo přinést mnoho inovací a zlepšit uživatelské podmínky, ať už se jedná o cenu služeb, nebo o přívětivější software. Otázkou zůstává, jaká je skutečnost..

Velkou novinkou je i možnost ovládání vícero účtů přímo v jednom rozhraní pomocí externích zprostředkovatelů. Nejedná se určitě o plnohodnotné nahrazení všech funkcí. Další vývoj se dá jen těžko předvídat, ale vzhledem k nekončícímu se trendu zvyšování podílu plateb přes internet můžeme nové regulace brzy očekávat ať už formou PSD3 nebo úplně nových nařízení.

Co říkají na regulaci PSD2 společnosti, jež ji samy využívají? Má tato regulace své využití? Má své mouchy?

Ivo Apetauer – FinTech Expert Deloitte

PSD2 je rozhodně jeden z největších milníků ve světě digitálních financí v Evropě. Je to dobrý start pro spolupráci mezi tradičními bankami, nebankovními subjekty a fintechy. Ačkoliv reálná implementace u některých bank byla poněkud zdlouhavá a byla provázena technickými problémy, dnes už je PSD2 dobře použitelné pro různé byznysové využití. Například ověřování transakční historie uživatelů v případě třeba úvěru či automatické zadávání trvalých příkazů. Na tomto principu máme postavené v Deloittu dokonce samotné řešení ADEL, které takové služby nabízí i klientům bez potřebných licencí.

Co určitě stojí za zmínku je stále přetrvávající potřeba zlepšit UX, i samotná EBA tzv. Evropský orgán pro bankovnictví vydává neustále nová doporučení jak procesy v PSD2 zlepšit a odstranit případně překážky. Z našeho pohledu na český a slovenský trh vidíme výrazné zlepšení ať už technické tak UX, ale i přesto některé banky stále nemají odstraněné některé překážky v UX a pro klienty to v konečném důsledku může znamenat horší uživatelský zážitek a méně pohodlný proces. Zvlášť věříme v potenciál PSD2 platbách s tím jak se bude zlepšovat právě zmiňované UX. Osobně nejsem velký příznivce regulací, ale v tomto ohledu si myslím, že PSD2 je správný směr jak otevřít více tradiční někdy poněkud rigidní banky.

Jindřich Benko – Head of Central Europe –  kevin.

Společně s PSD2 prišlo i zmiňované SCA, které je bezpochyby skvělou zprávou z pohledu bezpečnosti a fraudu, na druhou stranu se ale rychlost platby kartou stala srovnatelnou, ne-li pomalejší než platba přímým bankovním převodem. Z našeho pohledu někoho, kdo pracuje s PIS a AIS na denní bázi, je tak PSD2 něco, co může pomoci výrazně změnit celý platební ekosystém a zároveň zjednodušit přístup k cenným datům. Tuto změnu povede ten, komu se podaří využít potenciálu naplno a to nejen v online prostředí.

Samozřejmě má ale také spoustu úskalí – z evropského kontextu vidíme, jak rozdílně k implementaci přistupují jednotlivé země a také jednotlivé banky – zatímco v některých zemích chápou, že je digitalizace důležitá a implementují i věci, které PSD2 v rámci PIS a AIS přímo nedefinuje (například periodické platby, deep linking, apod.), v jiných jdou naopak cestou plnění požadavků bez jakéhokoliv zamyšlení o tom, jak to bude reálně uživatelsky použitelné.

Dominik Stroukal – Hlavní ekonom Platební instituce Roger

Je obtížné dodat něco, co Ivo a Jindřich neřekli o současném stavu, ale slušelo by se dodat, že jde o relativně rychle se vyvíjející odvětví. A pozitivním směrem! Roger ho sleduje od začátku a po prvotním nadšení a získání PSD2 licence samozřejmě přišla i mírná deziluze z toho, jak laxně k implementaci směrnice přistoupily některé banky. Ne snad, že by se to nedalo čekat, ale všichni jsme chtěli výsledky hned a na konci dne jsme se mohli snažit sebevíc a použitelnost stála a padala na bankách, kterým měly tyto služby konkurovat. Když ale porovnáme stav před rokem, před půl rokem a nyní, uvidíme neuvěřitelně rychlý rozvoj. Některé velké banky ještě nedávno plnili směrnici jen naoko, použitelné ale nebyly.

Dnes je možné pracovat bez větších problémů s většinou bankovního trhu. Neuvěřitelný skok kupředu, který umožní všem, kteří by chtěli na PSD2 stavět skutečný platební systém, se posunout mílovými kroky kupředu. První platební aplikace tak uvidíme už v letošním roce. Dostáváme se každým dnem blíže bodu zlomu, kdy začneme PSD2 platební služby používat a možná o tom ani nebudeme vědět.

Inovace v oblasti plateb:

Oblasti PSD2 se také dotýkáme v naší panelové diskuzi.

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

PSD 2
Více o této directivě