Drazí čtenáři, pokud sledujete naše pravidelné analýzy akcií, jistě jste si všimli, že se zajímáme především o jména v technologickém sektoru. I když je to jedna z našich předních oblastí, na tom úplně prvním místě stál vždy fintech. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli, že se podíváme i do těchto míst a najdeme akcii, která možná nebude tak známá, za to ale perfektně zapadne do našeho hlavního tématu.

SoFi je staronová fintechová společnost, která se soustředí na segment soukromých financí. Pro své zákazníky nabízí celou škálu produktů, mezi kterými najdete úvěry, investice, ale také třeba nákup a prodej kryptoměn. SoFi se podle svého sloganu snaží vytvořit místo, které by dokázalo zajistit všechny finanční potřeby zákazníka tak, že potom nemusí zápasit s jednotlivými bankami a jinými poskytovateli produktů. Společně se v článku podíváme podrobně na všechny části firmy, historii, rizika, finanční stav a mnoho dalšího. V poslední sekci si pak ukážeme i praktickou cestu k nákupu těchto akcií.

Historie společnosti SoFi – Základy hledejte ve studentských půjčkách

Zkratka SoFi je složená ze slov Social Finance. Toto byl i název původní firmy, která vznikla v roce 2011 na univerzitě Stanford. Čtyři studenti z podnikové třídy, Mike Cagney, Dan Macklin, James Finnigan a Ian Brady, se rozhodli, že dají uchazečům novou cestu pro financování jejich akademických let. Na druhé straně pak stáli absolventi, kteří mohli touto cestou zhodnotit své vlastní peníze. V první vlně půjček, kterou Social Finance spustilo, byly rozprostřeny 2 miliony dolarů mezi 100 studentů.

Z programu se stal úspěch v podstatě přes noc, neboť jen rok poté získalo SoFi dalších 77,2 milionu dolarů od investorů. Rok na to bylo do firmy vloženo 500 milionů z různých jiných zdrojů. V roce 2013 měla společnost již 2 500 studentských zákazníků.

Několik dalších let bylo především ve znamení nového financování. Jeden podstatný úspěchů přišel v roce 2016, kdy se SoFi stalo vůbec prvním startupovým věřitelem s tříáčkovým ratingem, což je podle žebříčku Moody’s ta nejvyšší možná příčka. Zde měla společnost již 175 000 zákazníků.

V tento moment je jistě na místě očekávání nějaké veřejné nabídky akcií a postup na burzu. I když se tak vlastně nakonec stalo, nebyl to úplně standardní proces.

SPAC – Special-purpose Acquisition Company

Standardní způsob uvedení na burzu je poměrně zdlouhavý proces, který se však dá v určitém smyslu obejít. SPAC jsou veřejně obchodované společnosti, jejichž jediným účelem je nákup nějaké jiné firmy. I když akvizovaná firma nešla na burzu přímo, tímto kolečkem se tam prakticky dostane. Nese to s sebou spoustu výhod, ale také nejistoty pro investory a možnost podvodu ze strany SPAC firmy. Jak už asi tušíte, přesně tímto způsobem vznikla akcie SoFi.

V módu burzovně obchodované společnosti jde o velice mladý titul, neboť akvizice a uvedení na burzu Nasdaq proběhlo teprve v červnu roku 2021.

Problémy s nepravdivými informacemi

Stejně jako spousta jiných firem má i SoFi svůj vlastní škraloup. Šlo o spor s obchodní komisí ve Spojených státech amerických. Jejich postoj k SoFi byl takový, že již od roku 2016 klamali zákazníky falešnými reklamami, ve kterých uváděli nepodložená čísla a sliby o ušetřených penězích. V SoFi se s komisí dohodli na tom, že tato nepodložená prohlášení dělat přestanou, přičemž toto nařízení platí až do roku 2039.

Podnikatelský model – Komplexní služby finančního poradce na jednom místě

Původně se SoFi soustředilo na studentské půjčky, jejichž hlavním účelem bylo financování studia. Takový dluh byl specifický hlavně tím, že jej nebylo nutné splácet po celou dobu studia a zároveň se zde po tuto dobu nenačítal úrok.

Vzhledem k tomu, jak se SoFi s postupem času rozvíjelo a přidávalo další typy produktů a služeb, odklonilo své podnikání od tohoto typu půjček, aby se namísto toho mohlo soustředit na bonitní a spolehlivou klientelu se zájmem o komplexní služby.

Zdroj: Sofi

Jak můžete z obrázku výše vidět, rozsah poskytovaných služeb je velmi široký. Úplným základem jsou úvěrové služby, které SoFi dělí na spotřebitelské, studentské a hypoteční. V tomto segmentu dominovaly především dluhy spotřebitelské, kterých bylo v roce 2022 vydáno necelých 10 miliard, zatímco u studentské dluhy se dostaly na čtvrtinu této částky a hypotéky na 7 procent.

Segment Technology Platform je zaměřený zejména na poskytování softwarových licencí a různé digitální doplňky a technologie ke správě uživatelského účtu.

Financial Services jsou, jak už název vypovídá, všechny zbylé služby týkající se osobních financím. Nachází se zde investiční účty a produkty, spořící účty, pojišťovací služby, finanční plánování a mnoho dalšího.

Důležitý je především poměr mezi jednotlivými segmenty. Největším zdrojem výnosů jsou jednoznačně úvěrové produkty, a to hlavně spotřebitelské úvěry. Finanční služby jsou zhruba třikrát menší a nakonec přichází segment Technology Platform, který vytvořil obrat “pouze” 90 milionů.

Když se podíváme na geografické rozdělení, bude nám hned od začátku jasné, že je SoFi víceméně plně americkou společností. Absolutní majorita všech výnosů pochází z USA, zde tedy není moc o čem debatovat.

Prozatím SoFi poskytuje své služby pro koncové uživatele v USA. Evropa je poněkud tvrdší oříšek, neboť zde máme přísnější zákony ohledně osobních dat apod.

Když už jsme narazili na zákaznickou základnu, můžeme se kouknout i na celkový počet klientů. Zde je SoFi skutečně jedničkou, neboť za posledních patnáct čtvrtletí dokázala firma zvednout počet zákazníků vždy.

Ještě optimističtější je růst meziroční, který se pravidelně pohybuje v desítkách procent. Jak jistě vidíte, za celé sledované období meziroční růst nespadl pod 40 %.

Dost podobný průběh je vidět i v produktovém portfoliu. Úvěrové produkty rostou v posledních čtvrtletích zhruba o 25 % v meziročním srovnání, u ostatních finančních služeb je to ještě dvakrát rychlejší.

Jaká jsou hlavní rizika SoFi?

SoFi je naprosto standardní firma, která má i standardní rizika. Představit si zde můžete například neschopnost držet krok s konkurencí, nedostatečná adaptabilita na politické prostředí atp.

Jedno riziko je potřeba vypíchnout – útlum ekonomiky a hospodářská krize. Pokud si pamatujete rozložení úvěrového portfolia, pak jistě uznáte, že většinu částky tvoří spotřebitelské úvěry. Jedná se o poměrně ziskový segment, který s sebou ale nese i poměrně velké riziko, neboť dluhy nejsou ničím zajištěné. Jestliže by se dostala větší část klientů do platební neschopnosti, mohlo by to významně ovlivnit výsledovku společnosti.

Další problém, který lze u SoFi najít, je používání produktů s malým ziskem, na které firma zákazníky láká. Jde hlavně o investiční nástroje a kreditní karty. Pak to bude vidět na výsledovce, ve které rostou výnosy ohromnou rychlostí, ale zisk je později sražen náklady a dostává se do mínusu. Je to takové divoké eso. Pakliže firma dokáže zákazníky udržet ve svých službách, získá následně možnost cross-sellingu skrze své produktové portfolio. Může tak zákazníky překonvertovat do ziskovějšího segmentu, čímž významně podpoří výsledovku.

Finanční situace SoFi, porovnání s konkurencí

Jistě už zhruba chápete, jak podnikatelský model SoFi funguje. I když by ale mohlo vše na první pohled vypadat dobře, vždy je extrémně důležité podívat se i pod povrch na tvrdá data v podobě finančních výkazů a určitých ukazatelů.
Nejnovější výsledky můžeme najít ve čtvrtletní uzávěrce z třetího kvartálu. Zde SoFi prezentuje čisté výnosy a provozní zisk. Podle grafu vše postupně a mezikvartálně roste. Výnosy jsou samozřejmě podstatně stabilnější, neboť vyplývají hlavně z rostoucí klientské základny, zatímco do provozního zisku se již promítá spousta nákladů a potenciálních problémů.

Ačkoliv by to mohlo všechno vypadat velice přitažlivě, SoFi zásadně trpí na konci své výsledovky. Zisk společnosti je i v posledních letech stále v červených číslech.

SoFi ztrácí peníze především na svých investičních produktech a nabídkách kreditních karet. Určitě se do výsledovky promítá i zhoršující se ekonomická situace spousty domácností, které pak nezvládají splácet spotřebitelské úvěry.

Jak to tedy SoFi plánuje vyřešit? Společnost má velkou zákaznickou základnu, která roste ohromnou rychlostí. Pakliže zvládne udržet spokojenost svých uživatelů, není důvod, proč by je nemohla postupně směřovat do ziskovější části produktového portfolia.

Při každé analýze bychom se měli také podívat na konkurenční společnosti a porovnat naši akcii s nimi. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, neboť nám to dává určitý kontext k celému odvětví. My jsme do naší skupiny konkurenčních firem zvolili Ally Financial, Credit Acceptance, OneMain Holdings a SLM Corporation. Jsou to firmy velice podobné z hlediska velikosti a oboru, ve kterém podnikají.

Půjdeme na to postupně. Nejprve srovnání pro koncové investory z hlediska celkové výkonnosti akcií. Budeme se zde zabývat jen posledními třemi roky, neboť SoFi je na trhu teprve od roku 2021.

Jde o celkový výnos, do kterého jsou samozřejmě započítané i dividendy. SoFi je v našem porovnání na posledním místě.

Dalším hlediskem je růst jednotlivých položek výsledovky. Jestliže se společnosti nedaří zvyšovat prodeje, bude dříve či později předběhnuta konkurencí. I když byla investice do SoFi pro investory ztrátová, zde si vede akcie opravdu velmi dobře.

Růst výnosů je u SoFi oproti konkurenci v podstatě excelentní. Za poslední tři roky jde o průměrný růst 60 %, zatímco konkurence se většinou točí kolem nuly nebo v mínusu v případě SLM. Porovnávat růst čistého zisku je pak poměrně složité, neboť se SoFi ještě nedostalo do zelených čísel.

U rentability není moc co řešit. SoFi je v neustálé ztrátě, což pro investory není nic skvělého. Zbytek společností dosahuje většinou na dvojciferné výsledky, pouze Ally se drží na 9,7 %.

Rozvaha je pro nás důležitá hlavně z hlediska rizika. Pokud má firma příliš málo krátkodobého majetku, může na to doplatit v případě jakékoliv krize, protože nedokáže řešit své závazky.

Rizikovost se měří pomocí ukazatelů likvidity jako Current ratio (běžná likvidita) nebo Quick Ratio. SoFi je spíše na té rizikovější straně, ale to není nic neočekávaného vzhledem k tomu, že jde o fintechový startup.

SoFi je firma, která se v tuto chvíli soustředí hlavně na růst zákaznické základny. To s sebou nese velké náklady na marketing a soustředění zákazníků do atraktivnějších a méně ziskovější produktů. Promítá se to na velice rychlém růstu výnosů, ale zároveň zásadně stagnuje zisk v červených číslech. Pokud společnost dokáže přesunout uživatele k výhodnějším produktům, má zde jednoznačně potenciál.

Praktický návod na nákup akcií SoFi s platformou RoboMarkets

V úvodu jsme vám slíbili, že si ukážeme i praktický návod na nákup akcií SoFi. Právě teď nastala ta chvíle. Celkově to není nic složitého a zvládne to naprosto každý

Každá akcie je kótovaná na nějaké burze. Abyste ji mohli nakoupit, potřebujete účet u nějakého brokera, který má na tuto burzu přístup. V našem případě budeme pracovat se společností RoboMarkets, avšak vy můžete využít například brokera Patria nebo něco podobného. Důležité je, aby obchodoval akcie na americkém trhu, konkrétně na burze Nasdaq.

1. Založte si účet u RoboMarkets

Ze všeho nejdřív budete potřebovat obchodní účet. U RoboMarkets trvá jeho založení jen pár minut a zvládnete to celé online. Jednoduše přejděte na hlavní stránku RoboMarkets a klepněte na zelené políčko pro registraci. Celý proces je v podstatě o vyplnění jednoho formuláře. Jakmile budete mít základní údaje vložené, systém vás ještě požádá o naskenování nějakého průkazu totožnosti. I když je to poměrně nepříjemné, nemusíte se ničeho bát. RoboMarkets je certifikovaný broker, což zároveň znamená, že tato data sbírat musí.

Pokud máte všechno splněné, už jen zbývá nahrát nějaké peníze na obchodní účet. S nimi budete následně akcie nakupovat.

2. Přejděte do platformy StocksTrader a najeďte na okno se SoFi

Máte v RoboMarkets obchodní účet a odeslali jste si na něj peníze? V tom případě se můžeme posunout dál. 

RoboMarkets využívá pro obchodování akcií svou vlastní platformu StocksTrader. Je určena pro obchodování akcií a CFD kontraktů. Teď si platformu otevřete. Měli byste před sebou vidět zhruba takovéhle okno.

V levém horním rohu najeďte na vyhledávací políčko a napište zde ticker akcie SOFI. Dejte si pozor, ať skutečně vyberete fyzickou akcii, protože se může velice jednoduše stát, že se uživatel překlikne na CFD kontrakt, což je svou povahou úplně odlišný instrument.

3. Vyplňte příkaz a akcie nakupte

Teď už byste před sebou měli mít graf ceny akcie SoFi. Z tohoto okna již můžete plně ovládá všechny příkazy, které souvisí s nákupem. Na pravé straně je konzole pro nastavování příkazů. Když se kouknete do horní části, uvidíte zde tlačítko s modrým názvem Market. Klepněte na něj.

Na obrazovce by se vám mělo otevřít vyskakovací okno s nastavením parametrů příkazu. Market je typ příkazu, který funguje velice přímočaře – příkaz se vyplní okamžitě po odeslání nezávisle na ceně. To, že jste na správném typu příkazu, můžete tak poznat i tak, že je otevřené pouze políčko pro počet nakupovaných akcií.

Co tedy musíte udělat? Zvolte objem akcií pro nákup a příkaz odešlete. Vyplnění proběhne buď ihned nebo při nejbližší možné příležitosti za tržní cenu.

Jak vidíte, není to nic těžkého. Oficiálně jste se stali akcionáři SoFi. Úplně stejně to funguje i s jinými akciovými tituly, takže tento postup můžete využít i při vašich dalších obchodech.

Jakou známku SoFi dostává?

SoFi je extrémně rychle rostoucí společnost, která meziročně přidává zhruba 40 % dalších zákazníků navíc. Poskytuje komplexní služby osobního finančního poradenství z jedné aplikace, což je pro koncového uživatele velice komfortní. Zákazníci si zde mohou sjednat úvěr, je jim umožněno zdarma investovat do standardních instrumentů jakými jsou třeba ETF fondy, vyřídí zde spořící účty a mnoho dalšího.

Z pohledu rizika je problém hlavně velká koncentrace portfolia ve spotřebitelských úvěrech, které tvoří majoritní část výsledovky. Jde o úvěry, za které se ničím neručí, což z nich dělá sice na papíře ziskovou, ale zároveň podstatně rizikovou investici. Kdyby mělo dojít na nějaký silnější ekonomický útlum, je pravděpodobné, že by to mělo vliv na výkonnost firmy kvůli nesolventním dlužníkům.

SoFi je svým způsobem taková Tesla finančního sektoru. Firma má atraktivní a poměrně komplexní nabídku produktů, moderní systémy a velkou fanouškovskou bázi. Prozatím jde ale stále o fázi rozvoje, což s sebou nese i problémy se ziskem. Na druhé straně rostou výnosy dvojciferným tempem, zvětšuje se počet zákazníků a je tak jen otázkou, jestli management zvládne tuhle kombinaci ukočírovat do ziskové podoby.

Celkově vypadá akcie SoFi zajímavě, ale v žádném případě nejde o klidnou investici, kterou nakoupíte a zapomenete.

Často kladené otázky (FAQ)

Jelikož se nás poměrně často čtenáři ptají na různé otázky nebo chtějí jen určité informace, připravili jsme pro vás toto krátké FAQ. Zde snad odpovíme na všechno, co by vás jen mohlo zajímat a trápit.

Vyplácí SoFi dividendu?

SoFi je poměrně mladá společnost, která je ještě ke všemu velmi dynamická. Startup a fintech dohromady tvoří prostředí, které zrovna dividendám nepřeje. Bohužel SoFi žádnou dividendu nevyplácí. Neznamená to však, že o nějaké peníze přicházíte. Tím, že SoFi dividendu nevyplácí, má větší prostor na investice do rozvoje podnikání.

Kde se SoFi obchoduje?

SoFi je americká akciová společnost umístěna na burze Nasdaq. Pokud chcete na burze obchodovat, musíte k ní mít přístup. Jakožto fyzická osoba jej mít s největší pravděpodobností nebudete, což znamená, že potřebujete jít přes nějakého prostředníka – tedy přes brokera.

Brokerských společností je mnoho a každá má nějaká pozitiva a negativa. V našem případě jsme použili brokera RoboMarkets, avšak vy můžete jít například skrze českou Patrii nebo Lynx. Ať už si vyberete kohokoliv, přesvědčte se nejprve o tom, že dovoluje obchodování amerických akcií.

Vyplatí se nákup SoFi?

Pro nás bohužel neexistuje žádná cesta, jak bychom vám mohli předpovědět budoucí cenu akcie. Tuto schopnost nemá nikdo. Jestliže chcete udělat správné a informované rozhodnutí, za kterým si budete stát, doporučujeme načíst mnoho zdrojů, udělat si vlastní analýzu, a teprve když budete spokojeni, akcie nakupte. Táto práce na začátku vám ušetří starosti do budoucna.

Operuje SoFi v Evropě? Můžu vyzkoušet jejich služby?

Bohužel ne. SoFi poskytuje své služby především lidem ve Spojených státech amerických. Nikdo ale nevylučuje, že se do budoucna nerozroste i na evropský trh.

Avatar Autor
Martin Doležal

V osmnácti letech si místo parašutistického kurzu zvolil investici do akcií. Od té doby ho trhy školí každý den. Když v roce 2020 poznal kryptoměny, změnilo to jeho uvažování o celém světě. V tuto chvíli pracuje na projektu Banditize.

Robomarkets

Broker pro nákup akcií SoFi

Hodnocení
Přečíst recenzi