Zdroj: Conor Sheridan na Unsplash

Firmy po celém světě sice uznávají požadavek na udržitelnost a většina z nich oznámila závazky nulových emisí, ale mezi dlouhodobými ambicemi a krátkodobými konkrétními kroky stále existuje propast. Takové jsou závěry nejnovější studie Capgemini Research Institute.

V roce 2009 identifikovala skupina mezinárodně uznávaných vědců devět bodů zvratu, které zajišťují stabilní klima na Zemi. Jak ale uvádí společnost Capgemini, v roce 2022 lidstvo překročilo už šest z devíti těchto bodů zvratu. To zvyšuje riziko náhlých nebo nevratných změn životního prostředí.

Udržitelnost se tak promítá stále častěji i do fungování firem. Studie „Svět v rovnováze – Proč se ambice v oblasti udržitelnosti nepromítají do činů“ zdůrazňuje, že obchodní důvody pro zavádění opatření v oblasti udržitelnosti jsou do značné míry podceňovány nebo špatně chápány. Pouze 21 % vedoucích pracovníků se domnívá, že jsou tato opatření jasné.

Jaké jsou hlavní hnací síly v oblasti udržitelnosti?

Aby bylo možné pochopit, zda společnosti berou environmentální problémy dostatečně vážně, a zhodnotit jejich pokrok v průběhu let, realizoval Capgemini Research Institute první ročník globální výzkumné studie, v níž se dotazoval 2 004 vedoucích pracovníků z 668 velkých organizací (s ročními tržbami přes 1 miliardu dolarů) ve 12 zemích a v klíčových odvětvích.

Studie zjistila, že mnoha organizacím chybí kolektivní vize a koordinace úsilí v oblasti udržitelnosti. To se projevuje napříč jejich provozy a různé týmy stále pracují odděleně. Například pouze 43 % respondentů uvádí, že data týkající se udržitelnosti jsou k dispozici a sdílena napříč celou organizací, a méně než polovina (47 %) podniků aktivně nabírá nové talenty se silnými dovednostmi v oblasti udržitelnosti.

Aktuálně jsou hlavními hnacími silami iniciativ tlak ze strany současných a budoucích zaměstnanců (pro 60 % vedoucích pracovníků) a potřeba předejít přísnějším budoucím předpisům (57 %). Většina podniků se drží zpátky, protože se obává krátkodobých dopadů na firemní náklady.

Studie zjistila, že organizace, které udržitelnost upřednostňují, již předstihují organizace, které tak nečiní. Společnosti si více uvědomují dopad svých technologií na životní prostředí a k dosažení svých cílů využívají nové nástroje. Více než polovina (55 %) vedoucích pracovníků tvrdí, že jejich společnost ví, kolik uhlíku její technologie vypouštějí.

Výzkum provedl Capgemini Research Institute mezi 2 004 respondenty z 668 organizací s ročními příjmy přesahujícími 1 miliardu dolarů. Padesát procent manažerů bylo z podnikových funkcí (např. strategie, udržitelnost, prodej a marketing, účetnictví a finance, IT, provoz) a zbylých 50 % bylo z funkcí hodnotového řetězce (např. inovace/výzkum a vývoj, návrh a vývoj produktů, zásobování a nákup, dodavatelský řetězec a logistika, výroba a produkce). Tyto organizace sídlí ve 12 zemích. Rozsah výzkumu se zaměřil na postupy a iniciativy v rámci environmentální udržitelnosti a nezahrnoval sociální aspekty udržitelnosti.

Capgemini se specializuje na pomoc společnostem při jejich transformaci a řízení jejich podnikání s využitím síly technologií.  Skupina se řídí svým cílem uvolňovat lidskou energii prostřednictvím technologií pro inkluzivní a udržitelnou budoucnost. Capgemini Research Institute je interní think-tank, který publikuje výzkumy o dopadu digitálních technologií na tradiční velké podniky. Capgemini pravidelně publikuje i další reporty jako World Retail Banking Report nebo World Wealth Report.

Zdroj: TZ Capgemini

Avatar Autor
Lukáš Raška

Už nějakou dobu ponořen do světa FinTechu, dat, osobních financí a udržitelnosti. A chce vědět víc. Nadšený cestovatel do severských zemí.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!