Photo by Jasmin Sessler on Unsplash

Uhlíková stopa se dnes týká jakékoliv firmy, nejen těch výrobních, které přímo tvoří nějaký druh odpadu. Mediální boom zaměřený na klimatické změny pomalu přináší své ovoce a lidé se tak začali více zajímat o tuto oblast. Zamýšlejí se nejen nad dopady svého konání, ale také svých zaměstnavatelů. Otázka ekologického chování zaměstnavatelů se navíc stává v čase stále důležitější, což potvrzují i data z průzkumu agentury Stem/Mark z podzimu tohoto roku.

Dalším důvodem, proč by se měly firmy zajímat o svou uhlíkovou stopu a veškerý dopad je ESG (Environmental, social and corporate governance). Dle  ESG pravidel se vybírají společensky zodpovědnější podniky vhodné pro investice. Tento trend posledních let je velice rychle na vzestupu, a to z velké části mezi mladšími investory.

Česká technologická společnost Cleverlance si důležitost klimatické změny před nedávnem plně uvědomila a proto jako vůbec první IT firma v České republice odstartovala celofiremní strategii ke sledování a snižování vlastní uhlíkové stopy. V rámci strategie si nechala vypracovat audit vlastní uhlíkové stopy a průzkum veřejného mínění na téma jak čeští zaměstnanci vnímají ekologické snahy svých zaměstnavatelů.

 „Stále více firem přemýšlí o tom, do jaké míry právě ony svou činností ovlivňují životní prostředí. Globální IT firmy jsou lídrem a tahounem tohoto přístupu a nastavují pro něj pravidla. U nás prozatím technologické firmy nejsou tak aktivní, jak by se dalo čekat. Cleverlance je první českou technologickou společností, u které ekologický audit proběhl. Jako první IT firma v České republice jsme začali sledovat svou uhlíkovou stopu a mezi roky 2019 a 2020 ji dokázali snížit téměř o 35 %.” říká Jiří Voldán, ředitel dodávky v Cleverlance.

Průzkum mezi zaměstnanci

Průzkum agentury Stem/Mark z července tohoto roku prokázal hned několik základních faktů. Víc, než dvě třetiny dotázaných (66,5 %) už pojem uhlíková stopa znalo. Jen třetina lidí (32,9 %) ale vnímá, že se firma, ve které pracují nějak věnuje oblasti snižování ekologických dopadů své vlastní činnosti a jen 19 % lidí pracuje ve společnostech, které mají ekologické aktivity nějak začleněné přímo ve firemní strategii.

Jedno z nejdůležitějších zjištění průzkumu ale hovoří o tom, že pro čtvrtinu lidí (24,9 %) bylo důležité, jak se jejich současný zaměstnavatel k životnímu prostředí chová. Při hledání nové práce v současné době by to ale už bylo důležité pro 35,9 % lidí. Znalost samotného pojmu “uhlíková stopa” pak jednoznačně stoupá s dosaženým vzděláním i příjmem dotázaných: 

(zdroj: Průzkum Cleverlance)

 • Už dvě třetiny (66,5 %) respondentů se někdy setkaly s pojmem uhlíková stopa.
  • výrazněji tento pojem zaznamenali muži (73,5 %) než ženy (57,9 %)
  • výraznou dělící linii je i vzdělání. Pojem znají nejvíce lidé s VŠ vzděláním, nejméně pak lidé bez maturity
   • VŠ (87,1 %)
   • s maturitou (72,3 %) 
   • bez maturity (47,7 %)
  • znalost pojmu stoupá i s příjmem respondentů
   • příjem do 20 tisíc: 39,4 %
   • příjem do 30 tisíc: 63,3 %
   • příjem do 40 tisíc: 67,5 %
   • příjem 40 tisíc a více+: 79,4 %

Jako nejdůležitější činnost při kontrole a omezování vlastní uhlíkové stopy vnímají Češi třídění odpadu (79,1 %). Snižování spotřeby energií a vody je pro ně hned druhé nejdůležitější (73,1 %) a na třetím místě uvádějí snižování exhalací a odpadních produktů při výrobě (65,7 %). Ano třídění odpadu nám jde dobře, ale stačí to?

“Moderní IT technologie zlepšují energetickou účinnost i využití přírodní zdrojů, výrazně se podílejí na snižování emisí a brání ve svém důsledku ztrátě biologické diverzity. Zároveň však otevírají nové cesty pro byznys a nové obchodní příležitosti. Digitalizace, automatizace, umělá inteligence, environmentální senzory / IoT, big data a další, to vše pomáhá firmám k ekologicky šetrnější výrobě, snižování firemního papírování nebo zefektivnění dopravy. Inovace potřebujeme ke svému přežití, digitální transformace naší planety je navíc business příležitostí. Právě v oblasti dodávky relevantních IT řešení je svým klientům nápomocná společnost Cleverlance.” říká k úloze IT v ekologickém chování celé společnosti Jiří Voldán.

Proti ostatním benefitům to u zaměstnanců zatím ekologie prohrává

Pokud se českých zaměstnanců zeptáme, jakou váhu pro mě mají určité výhody při výběru nového potenciálního zaměstnání, ekologické snahy zaměstnavatele to přece jen ještě pořád nevyhrávají. Z deseti nabízených možností skončily na osmém místě. I tak by je ale za důležité považovalo 35,9 % lidí. 

(zdroj: Průzkum Cleverlance)

Jaký význam by pro Vás při výběru nového zaměstnání měly následující benefity a aktivity zaměstnavatele? (aktivity označené respondenty jako důležité)

příspěvek na penzijní připojištění67,6
kvalitní pracovní pomůcky (vč. notebooku, telefonu)65,3
firemní vzdělávání58,3
stravenky48,6
občerstvení na pracovišti (káva, ovoce)45,9
home office42,8
firemní vozidlo39,1
aktivity zaměřené na snižování dopadů chodu firmy na životní prostředí35,9
možnosti sportovního vyžití (multisport, vlastní fitness)29,8
společné firemní akce22,1

Jedním ze zásadních nástrojů, kterým se ale dá pracovat s vlastní uhlíkovou stopou je nutnost dojížďky do práce, nebo možnost home office. S tímto prvkem začali v Cleverlance výrazně pracovat. 

„Největší podíl na uhlíkové stopě v nevýrobních firmách má doprava a dojíždění do práce. Je potřeba, aby byl každý zaměstnanec každý den v kanceláři? Pandemie nám dokázala, že to nutné není. Home office je nový standard práce a z původního benefitu se stává norma. Navíc: každý den jednoho pracovníka na home office firemní uhlíkovou stopu pomáhá zmenšovat.” říká ke strategii snižování uhlíkové stopy ve firmě Martin Paták, HR ředitel Cleverlance.

Samotný home office je pak i velice důležitým pro zaměstnance. Jako důležitý ho při rozhodování o novém zaměstnání označilo téměř 43 % dotázaných.

A co dál? Budeme se chovat ekologicky?

Data z posledního průzkumu společnosti Cleverlance potvrzuje i další výzkum agentury STEM/MARK a MEDIAN realizovaný pro Český rozhlas. Z odpovědí vyplývá, že na rozdíl od jiných oblastí, pokud jde o klimatické změny, postoje obyvatel ke změně klimatu společnost výrazně neštěpí. K tomu, že v posledních 100 letech ke změně klimatu dochází, se přiklání 93 % dospělých obyvatel ČR.

Také názor, že změna klimatu je způsobená člověkem zastává 85 % respondentů. Zároveň si 82 % obyvatel myslí, že k řešení klimatické změny je potřeba také změna lidské činnosti. Vzácnou shodu na úrovni sociálních i demografických skupin, narušuje pouze názor, kdy je potřeba změny řešit. K názoru začít ihned se kloní téměř dvě třetiny obyvatel (63 %), začít v horizontu deseti let to považuje za vhodné 24 %, přičemž začít ihned je více důležité pro ženy (71 %), než muže (54 %).

Světově proslulý britský přírodovědec David Attenborough (95 let) ve své knize Život na naší planetě: Mé svědectví a vize pro budoucnost napsal: „Často mluvíme o záchraně planety, ale pravda je taková, že všechno tohle musíme udělat pro záchranu nás samotných. Divočina se vrátí, ať už s námi, nebo bez nás.“

Tuto skutečnost si uvědomuje stále více lidí. Novým trendem firem, menších i větších, je přihlašování se k uhlíkové neutralitě. Způsoby, jakými se tuto neutralitu snaží dosáhnout jsou různorodé, od zefektivnění hospodaření s vodou i energiemi, pomocí využívání environmentálně šetrných materiálů, až po obměnu vozového parku, kde se nahrazují benzínová vozidla vozy elektrickými. #uhlikovastopa.

Partnerem článku je společnost:

cleverlance - uhlíková stopa
Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou!

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi když nás na jeden pozvete.

Chci vás pozvat!