V druhé polovině roku 2023 se 77 % všech podvodů, které byly nahlášeny zákazníky Revolutu v EHP, odehrály na sociálních sítích. Ministerstva členských států EU zaujmou konečné stanovisko do června 2024.V České republice, 65 % nahlášených podvodů pocházejících ze sociálních médií začalo na platformách Meta, což představuje 51 % všech ztracených prostředků.

Společnost Revolut vyzývá členské státy Evropské unie, a tím také českou vládu, aby zaujaly nový přístup v boji proti rostoucímu problému online podvodů. Podle údajů většina (více než 54 %) všech případů podvodů, která byla nahlášena Revolutu v EHP v roce 2023, začala na platformách sociálních sítí, přičemž v druhé polovině roku se jejich počet zvýšil na 77 %.

Iniciativa přichází v době, kdy údaje společnosti Revolut z roku 2023 ukazují, že platformy Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger) představují 61 % případů pocházejících ze sociálních sítí a 40 % z celkové odcizené částky. Společnost Revolut rovněž zjistila, že nejčastějšími typy podvodů, které mají dopad na zákazníky, jsou nákupní a investiční podvody, které představují 70 %, resp. 12 % nahlášených případů.

V roce 2023 předložila Evropská komise nové legislativní návrhy, mezi něž patří nařízení o platebních službách (PSR), jehož cílem je zavést opatření pro banky v boji proti podvodům s vydáváním se za bankovní zaměstnance. Ministerstva členských států EU se nyní snaží dokončit své stanovisko k tomu, jak by měla vypadat celoevropská pravidla pro prevenci a odhalování podvodů, přičemž vystupují jako spoluzákonodárce společně s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Společnost Revolut proto vyzývá členské orgány a orgány EU, aby se více snažily pomoci řešit podvody přímo u zdroje, což jsou především platformy sociálních sítí, a nezaměřovaly se pouze na podvody s vydáváním se za zaměstnance bank. Z údajů společnosti Revolut vyplývá, že podvody s vydáváním se za zaměstnance představovaly v roce 2023 pouze 4 % všech zaznamenaných podvodů. 

Woody Malouf, Head of Financial Crime v Revolutu, potvrdil: „Důrazně podporujeme návrh Evropské komise na zlepšení opatření pro prevenci podvodů integrovaných bankami. Společnost Revolut již má pro miliony svých zákazníků zavedenu důkladnou ochranu –⁠ naše sofistikované kontroly prevence podvodů každý měsíc analyzují více než půl miliardy transakcí a v případě, že se domníváme, že je transakce opakovaně podvodná, přijmou opatření, která naše zákazníky upozorní. Banky však nemohou být jedinou obrannou linií proti podvodům s APP. Naše údaje ukazují, že je třeba udělat mnohem více: platformy sociálních sítí, a především Meta, zůstávají ohniskem podvodů. Pokud chceme komplexně řešit podvody a podvodná jednání, musíme mít k dispozici opatření napříč celým řetězcem podvodů. Žádáme proto EU a členské státy, aby pomohly velkým technologickým společnostem aktivně odhalovat a odstraňovat podvodný obsah u zdroje pomocí správných nástrojů a mechanismů.“

Společnost Revolut zjistila, že v EHP budou v roce 2023 dva hlavní typy podvodů pocházejících ze sociálních sítí: 

  • Investiční podvody, kdy je jednotlivcům slibováno rychlé zbohatnutí výměnou za „investici“ velkého množství peněz. Přestože investiční podvody tvoří pouze 12 % případů, představují 61 % odcizených peněz. 
  • Nákupní podvody, při nichž jsou lidé podvedeni ke koupi zboží, které neexistuje nebo není takové, jak je inzerováno. Tento typ podvodu představuje 18 % odcizených peněz, a i když z hlediska odcizených částek nemá tento typ největší význam, jedná se o nejrozšířenější kategorii podvodů. Většina případů pochází z online webových stránek s omezenými kontrolními mechanismy nebo nástroji pro kontrolu rizik.

Revolut v Česku zaznamenal podobnou situaci jako v jiných evropských zemích. V druhé polovině roku 2023 pocházelo 69 % podvodů z platforem sociálních sítí. Na platformy Meta připadá 65 % podvodů pocházejících ze sociálních sítí a 51 % celkových zcizených prostředků. 

„EU má nyní možnost, společně s dalšími členskými ministerstvy v Evropě, navrhnout legislativní opatření, která by od velkých technologických společností vyžadovala boj proti podvodům na úrovni EU. Doufáme, že jasné povinnosti a správné finanční pobídky pro velké technologické společnosti sníží míru podvodů s APP v EU,“ uzavírá Malouf. 

O Revolutu

Revolut je licencovaná banka, která pomáhá lidem získat více z jejich peněz. V roce 2015 Revolut zahájil svou činnost ve Velké Británii a nabízí převody a směnu peněz. Dnes více než 40 milionů zákazníků po celém světě využívá desítky inovativních produktů Revolut a měsíčně provede více než půl miliardy transakcí. V rámci našich osobních a firemních účtů poskytujeme zákazníkům větší kontrolu nad jejich financemi a bezproblémově propojujeme lidi po celém světě.

Avatar Autor
Redakce

Autorem je redakce fintech magazínu Fintree.