Zdroj: Cyrkl

Dobrý den Cyrile. Jsem rád, že jste přijal pozvání na rozhovor pro náš on-line magazín Fintree.cz.

Cyrile, v roce 2018 jste založil Cyrkl – digitální odpadové tržiště. Můžete našim čtenářům v krátkosti Cyrkl představit, a také říct, jaká byla vaše cesta k tomuto projektu a co bylo vaší hlavní motivací s Cyrklem přijít?

Na konci roku 2018 jsme spustili pilot, který měl za cíl ukázat, že jsme schopni změnit nakládání s odpady, odpadový svět. Protože ještě několik let předtím jsem pochopil, že společnost je velmi extensivní v užívání materiálů, ročně vytěžíme zdroje Země o hmotnosti asi 100 miliard tun, ze kterých se jedna třetina stává odpadem. A na vině je právě odpadové hospodářství. 

Odpady většinou netvoříme my jako občané, ale 90 procent odpadů jsou postindustriální. To jsou často krásné materiály, které vůbec nemusí končit na skládkách. Jde o to, najít další možné využití těchto materiálů pro nejlepší možné partnery. A my jsme v roce 2018 vytvořili projekt, kde jsme v rámci burzy druhotných surovin našli prostor tyto suroviny využívat. V roce 2020 jsme poté do toho šli úplně naplno, dnes rosteme 12 až 15 procent meziměsíčně, máme 8300 společností, které nás používají a jsme největší recyklační platforma v Evropě. A důležitá je naše mise, abychom celoplanetárně, daleko lépe nakládali s materiály, a to pomocí technologií, inovací, pochopení trhu a nastavení transparentnosti.

Kdybyste měl Cyrkl vysvětlit vaší babičce, jak byste to udělal? A co kdybyste měl takto vysvětlit cirkulární ekonomiku?

Našim babičkám bych to vůbec nevysvětloval. Ty takto celý život žily. My jsme první lidská společnost, která si není schopna vyřešit svoje odpady, což dříve nebyl problém. Biologické materiály se dávaly zpátky na dvůr a zpátky na pole v rámci například kompostu, ale plastové odpady nebyly. Spousta materiálů bylo zálohovaných a vracely se zpátky do oběhu, jako třeba sklenice na mléko. To byl přirozený systém, ve kterém si lidé uvědomovali hodnotu materiálů a tyto materiály obíhaly přirozeně. Od padesátých let jsme díky enormnímu nárůstu všeho, určeného k naplnění našich potřeb a velké produkci opustili bazální věci a díky tomu se dnes tisíce tun materiálů stávají odpadem. 

Cirkulární ekonomika má poté jako hlavní misi udržet okolo nás užitnou hodnotu co nejdelší dobu, při zachování co nejlepší této hodnoty pro nás, pro společnost, tak aby to nemělo negativní dopady na nás ani na životní prostředí.

Myslíte si, že byl odpad jako zdroj v minulosti přehlížen? Pokud ano, proč myslíte, že to tak bylo?

Když se podíváme do firem tak velmi často byl odpad dříve něco, co byla nepříjemná součást podnikání. To se ale všechno mění, kdy materiály najednou mají vysokou hodnotu, cena materiálů vzrostla i o 50 až 300 procent, jako například u kovů, papírů. A zároveň jsou si firmy více vědomy cirkulární ekonomiky a je to něco, co roste. A my jsme tak schopni se bavit s vedením bohatých firem a společností, což znamená, že změny se dají dělat daleko rychleji a lépe.

kompost

Zdroj: Cyrkl

Kdo všechno může na Cyrklu nabízet své odpady, může to být jakákoliv firma? A kdo všechno může odpady nakupovat?

Jsme zaměření na industriální firmy, ale zároveň dnes žádné omezení nemáme, takže své odpady, ale i další materiály a různé recykláty k nám mohou dávat jakékoliv firmy. Odpad poté může převzít pouze oprávněná osoba, pokud se jedná o materiál tak ten může převzít jakákoli jiná firma.

Můžete uvést nějaký příklad, co firmy nejčastěji nabízejí? A po čem je naopak největší poptávka?

Velká část jsou plasty, které tvoří zhruba polovinu všech materiálů. Historicky proteklo přes nás nějakých 6400 nabídek, aktuálně jich poté máme 2500. Další velkou část poté tvoří papír, sklo, textile, kovy, nebo nějaký biologický materiál.

Kolik firem na Cyrklu působí? A kolik je nabídek?

Dnes máme 8300 společností napříč celým světem. Hlavní část je ve střední Evropě, nejvíce v Česku, na Slovensku a v Polsku. Ale máme další pobočky i ve Španělsku, nebo máme i ruské firmy. 

Zhruba 10 % firem je velmi aktivních, další firmy poté přidávají nabídku jednou za čtrnáct dní, nebo jednou za měsíc. Ve výjimečných případech jsou firmy, které přidají jednu nabídku za rok.

Kromě provozování tržiště také nabízíte firmám poradenství ve formě tzv. Cirkulárního odpadového skenu. Můžete prozradit jak taková služba vypadá v praxi? Kolik takto může firma ušetřit z nákladů na odpady a jak velkou část celkových nákladů toto může tvořit?

Přišli jsme s analýzou, která je velmi praktická, s tzv. Cirkulárním odpadovým skenem. V rámci něho umíme zanalyzovat materiálové toky celé společnosti a jsme pro všechny toky materiálů schopni najít nejlepší možné řešení. Dokážeme také dopočítat konkrétní množství finančních úspor a úspor CO2. Poté přijdeme s konkrétním doporučením toho, co by měla firma udělat, což firmy velmi často rády aplikují.

Tyto skeny poté děláme pro ty největší firmy ve střední Evropě jako Siemens, Ikea a spousty dalších. Máme krásné výsledky, kdy v průměru u jedné firmy najdeme úspory kolem 4 nebo 5 milionů korun a zhruba 400 až 600 tun CO2 za rok.

V rámci procentuálního vyjádření to poté velmi záleží na tom, jaké materiály firma využívá. Pokud má firma hodně kovů a dalších zajímavých materiálů, tak jsou na tom takové firmy v plusu. Jedna firma ročně získá díky prodeji odpadního kovu půl miliardy korun. U firem, které mají náklady vysoké nám poté vychází, že jsou schopny náklady zredukovat o 15 až 40 %.

Jak velkou část vašeho byznysu, nebo vašich příjmů v současnosti tyto skeny tvoří?

Obě části našeho podnikání jsou propojené, firmy často využívají naše tržiště a zároveň i naše poradenství, takže se jedná o dvě spojené nádoby. Většinu příjmů tvoří příjmy z consultingu. Vybudovat platformu trvá nějaký čas a máme na její tvorbu značné náklady. V základu je navíc platforma zdarma, a firmy si mohou zaplatit prémiové členství se spoustou výhod. Takže větší část našich příjmů plyne ze skenů.

Na vašem webu jsem našel Info sken zdarma, kde pomocí vašeho unikátního algoritmu vygenerujete závěrečnou zprávu. Jak složité je takový algoritmus vymyslet a můžete nastínit co obsahuje?

Každá firma, která produkuje 100 tun odpadu ročně a více, musí mít odpadové hlášení. Tento sken firma nahraje pomocí webového prohlížeče a my jsme schopni pomocí výpočtů spočítat různé scénáře co se s materiály stane. To jsme schopni propojit s cenami komodit v reálném čase, což trvá několik hodin zpracovat.

APP Cyrkl

Zdroj: Cyrkl

Mám pocit, že se Cyrklu daří významně růst. Co si myslíte, že stojí za vaším úspěchem?

Myslím si, že za naším úspěchem stojí, že rozumíme potřebám našich klientů. A že se snažíme inovovat. Máme pochopení trhu a pochopení cirkulární ekonomiky, ale zároveň i pochopení technologií a dat. A to jsme schopni dát dohromady tak, aby to sedělo a vyhovovalo našim firmám. A věci děláme ne pro klienty, ale s klienty. Jsme velmi často součástí vývoje.

Cyrkl je hlavně zaměřen na B2B. Chystáte se na B2C? A jaké jsou další plány do budoucna?

B2C zatím neplánujeme, protože jak jsem říkal, většina odpadů vzniká na B2B trhu.Chceme být nejlepší na světě v tom co děláme. Tedy být největší B2B platforma na zjištění hodnoty materiálů a následné nalezení nejlepších možných partnerů, tak aby si firmy mohly přes nás udělat veškerou logistiky, administrativu i finance.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou. ☕

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

Avatar Autor
Lukáš Raška

Už nějakou dobu ponořen do světa FinTechu, dat, osobních financí a udržitelnosti. A chce vědět víc. Nadšený cestovatel do severských zemí.

Cyrkl

Digitální odpadové tržiště

Prozkoumat tržiště!