Nový World Life Insurance Report 2023, upozorňuje na výjimečné výzvy, které musí splnit pojišťovny v oblasti životního pojištění. Největší mezigenerační přesun majetku v historii bude mít za následek významný odliv spravovaných aktiv (AUM). V současnosti vlastní pojistníci starší 65 let celých 40 % spravovaných aktiv pojistitelů, což představuje 7,8 bilionu amerických dolarů u 40 největších životních pojišťoven na světě. Tato aktiva se do roku 2040 převedou na oprávněné osoby.

Podle Organizace spojených národů budou do roku 2050 tvořit 33 % světové populace osoby starší 50 let. Přesto většina seniorů nemá připravený finanční plán pro stáří. Nový report od Capgemini ukazuje, že 60 % osob nad 65 let dosud nevyužilo profesionální finanční poradenství k přípravě na důchod nebo k převedení svého majetku.

Rostoucí životní náklady, ekonomické překážky a klesající státní podpora představují krizi pro ty, kteří se blíží k odchodu do důchodu, a přenášejí na ně většinu finanční odpovědnosti za stáří. Toto zvýrazňuje důležitost životního pojištění, avšak spotřebitelé často narazí na obtíže. Pojišťovny stojí před složitým úkolem. Hlavními problémy jsou složité nabídky životního pojištění a nedostatek informací (39 %), následován nedostatečnou důvěrou (29 %).

Samantha Chow, globální lídr pro sektor životního pojištění, anuit a příspěvků ve společnosti Capgemini, zdůrazňuje, že demografické změny spojené s historicky největším přesunem majetku představují pro odvětví životního pojištění riziko. „Pouze ti, kteří včas osloví své klienty a jejich oprávněné osoby, totiž získají důvěru zákazníků a ochrání svá aktiva,“ dodává.

Češi stárnou rychleji než ostatní Evropané, výzva pro české pojišťovny

Česká populace stárne rychleji než jinde v Evropě. V období 2008–2018 bylo Česko třetí v Evropě v počtu obyvatel nad 65 let. Stárnutí obyvatelstva je globálním problémem a Česká republika není výjimkou. Počet obyvatel nad 65 let stále roste, až přesahuje pětinu celkové populace, a do roku 2050 se pravděpodobně zvýší na 30 %. To znamená, že tuzemští pojistitelé se musí přizpůsobit těmto demografickým změnám.

„Podle průzkumu České asociace pojišťoven z roku 2022 se Češi nejvíce obávají, že se o sebe ve stáří nedokážou sami postarat, což bude znamenat zátěž pro další členy rodiny – nejen časovou, ale také finanční. To ukazuje, že i v našem kontextu mají pojistitelé příležitost uzpůsobit své produkty životního pojištění demografickým změnám populace a vyjít tak vstříc společenské poptávce. Důstojné, aktivní a finančně zajištěné stáří bude totiž důležité pro čím dál více lidí,“ dodává Bernd Bugelnig, Country Manager Capgemini Česká republika.

Aby pojišťovny ochránily svá aktiva a podpořily růst, musí se zaměřit na majetné klienty (affluent a mass affluent), kteří tvoří 39 % světového majetku a cca 20 % stárnuvší populace. Tento segment také projevuje největší zájem o inovativní produkty životního pojištění, ale jen málo pojišťoven má dostatečný produktový vývoj.

Více než 44 % majetných zákazníků ve věku 50+ očekává, že jejich pojišťovny budou poskytovat služby od wellness programů po asistované bydlení. Toto vyžaduje vytváření ekosystémových partnerství a personalizovaný onboarding. Pojišťovny musí zaměřit svůj přístup na zákazníky, nejen na produkty, a modernizovat své technologie a analýzu dat pro zlepšení zákaznické zkušenosti. Tyto kroky mohou pomoci posílit důvěru zákazníků a zajistit růst pojistitelek, zatímco ochrání aktiva před převodem na oprávněné osoby.

Zdroj: Tisková zpráva

Avatar Autor
Lukáš Raška

Už nějakou dobu ponořen do světa FinTechu, dat, osobních financí a udržitelnosti. A chce vědět víc. Nadšený cestovatel do severských zemí.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!