Zdroj obrázku: Applebypharmacy

I v oblasti insurtech se dějí věci a probíhají inovace. Přečtěte si komentář Roberta Šimka z České Insurtech Asociace k aktuálnímu stavu komunikace mezi lékaři a soukromou pojišťovnou. Jaké je řešení?

Podle některých zdrojů lékaři tráví až polovinu času, strávenou s pacientem, papírováním. Pokud by alespoň část administrativní zátěže lékařům odpadla, pak by více času zbylo na to nejdůležitější – na pacienty. Z průzkumu, který si nechala Česká Insurtech Asociace provést agenturou Ipsos vyplývá, že značná část, konkrétně 73 % dotázaných pacientů si přeje zcela automatizovat a plně digitalizovat komunikaci mezi svým lékařem a svou soukromou pojišťovnou. Samotná iniciativa změny současné administrativní zátěže vzešla z řad některých soukromých pojišťoven. Kde je tedy problém?

Je načase digitalizovat!

Nejde vlastně o nic složitého, jako společnost máme k dispozici informační technologie, finanční prostředky, personální kapacity a na základě výše zmíněného evidentně i vůli stávající proces změnit. Je tak na čase komunikaci mezi lékaři a soukromými pojišťovnami zdigitalizovat, zautomatizovat a výrazným způsobem tak celý proces zefektivnit. A není tím myšleno umět osobně poslat e-mailem přiložený dokument, kterému se musí na druhé straně opět někdo osobně věnovat, ale propojit systémy lékaře se systémy soukromé pojišťovny.

Zastaralé procesy a systémy ve zdravotnictví

Zatěžování lékařů požadavky na vyplnění papírového formuláře při vstupu do pojištění, nebo pro účely nahlášení pojistné události například kvůli pracovní neschopnosti, nebo invalidity je zcela zbytečné. Primárně zabírá lékaři i pacientovi čas, a zároveň sebou vyřízení nese určitou chybovost či případné neúmyslné opomenutí v podobě neúplně či nejasně vyplněného papírového formuláře a potřebu opětovného vyplnění.

Nejde hlavně o žádný exces, v podstatě jde o změnu formy přenosu dat na plně automatický a zcela digitalizovaný přenos od lékaře do soukromé pojišťovny. Lékař informace má ve svém zdravotnickém systému již od okamžiku, kdy pacient za lékařem poprvé přišel s nemocí či úrazem, která vedla k jeho dočasné pracovní neschopnosti, případně k následné invaliditě. Tyto informace se od lékaře do pojišťovny i v současné podobě stejně dostanou, pakliže chce pacient, resp. poškozený vyplatit pojistné plnění. V současnosti jde o časově i finančně nákladnou formu komunikace.

Přechod k digitálu

Vhodnějším prostředkem se jeví napojení na stávající softwarová řešení, případně vytvoření komunikačního modulu, prostřednictvím kterého by si za předpokladu dodržování zásad zabezpečení dat a šifrování automaticky vyměňovali lékaři se soukromými pojišťovnami informace o konkrétním pacientovi. Na příkladu pracovní neschopnosti by to v praxi mohlo vypadat tak, že pacient může být ošetřován lékařem s komplikovanou zlomeninou, která vyžaduje několik měsíců léčby.

Při zadávání diagnózy a způsobu léčby do zdravotnického systému a následnému vygenerování, resp. odeslání informace o dočasné pracovní neschopnosti na příslušnou OSSZ a případně zaměstnavateli pacienta, by zároveň tato informace automaticky odcházela i do konkrétní pojišťovny, u které má pacient připojištění pracovní neschopnosti. Tato pojišťovna by následně započala úkony šetření pojistné události se všemi podstatnými a potřebnými informacemi. Pacient by tak nemusel znovu navštěvovat lékaře jen kvůli vyplnění papírového potvrzení pro pojišťovnu.

Panelová diskuze mezi zástupci asociací

V současné době se připravuje panelová diskuze mezi zástupci lékařských asociací, vývojářů zdravotnického software a členy České Insurtech Asociace ohledně návrhů možných řešení, provázanosti systémů a samotné implementace. Uvítáme další zapojení odborné veřejnosti do diskuze.  Jde o významné systémové řešení, ze kterého budou benefitovat všichni zúčastnění, jak lékaři i pojišťovny, tak především pacienti.

Autorem článku je Robert Šimek z České Insrutech Asociace.

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!