Banky dnes mají k dispozici mnoho moderních nástrojů a technologií, které jim umožňují vytvářet pro své zákazníky vynikající uživatelskou zkušenost a stát se tak jejich hlavní mobilní aplikací. Mnoho bank však zatím nevyužívá plný potenciál nových technologií k tomu, aby udržely uživatele aktivní a motivované k častějšímu používání bankovní aplikace. Pokud si chcete udržet aktivní a loajální zákazníky, není lepší způsob, než jim nabídnout personalizované a moderní bankovní služby, které jsou dostupné kdykoli a odkudkoli.

První otázka, proč motivovat klienty chodit do bankovní aplikace častěji?

Banky mají mnoho důvodů, proč své klienty motivovat k častějšímu používání své mobilní aplikace. Především může zvýšit ziskovost, protože banky mohou nabízet své produkty a služby přímo v aplikaci. Za druhé, zlepšení klientské zkušenosti (například obohacením platebních dat) nebo zvýšení efektivity jsou dalšími důvody, proč banky chtějí, aby klienti aplikaci používali. Pokud budou zákazníci pro své bankovní transakce používat aplikaci, sníží se počet osobních návštěv banky, což znamená rychlejší a efektivnější služby pro všechny klienty.

Personalizace a cílení, konkurenční výhoda a lepší zabezpečení a prevence podvodů jsou dalšími důvody, proč by banky měly své zákazníky motivovat k častějšímu používání mobilní aplikace. Celkově mohou být kvalitní bankovní aplikace klíčovým faktorem při získávání nových zákazníků a udržení těch stávajících.

COVID-19 zrychlil přechod na digitální bankovní kanály, mezí kterými dominují bankovní aplikace

Podíváme se na průzkum, který provedla společnost Morning Consult jménem Americké bankovní asociace.

Před vypuknutím pandemie COVID-19 používalo 33 % bankovních klientů jako hlavní možnost správy svého bankovního účtu aplikace v telefonech nebo jiných mobilních zařízeních, zatímco 24 % využívalo nejčastěji online bankovnictví prostřednictvím notebooku nebo počítače a 21 % (1 z 5 klientů) provádělo své transakce nejčastěji osobně na pobočce banky. Během pandemie se frekvence využívání digitálních kanálů ještě zvýšila (44 % mobilní aplikace, 26 % online), zatímco bankovnictví na pobočce kleslo na 10 %. 

Celý průzkum naleznete stránkách Americké bankovní asociace.

„Digitální bankovnictví bylo na vzestupu již dlouho před COVID-19, ale růst využívání mobilních aplikací se zrychlil, když pandemie ztížila osobní bankovnictví,“ uvedl Rob Morgan, senior viceprezident ABA pro inovační strategii. „Dnešní bankovní aplikace jsou mimořádně sofistikované a tento průzkum ukazuje, že mnoho spotřebitelů, kteří je vyzkouší, si rychle zvolí mobilní způsob bankovnictví.“

Zdroj: Aba.Com

Nyní se zamysleme, jak využít tento trend přesunu klientů do mobilní aplikace. Níže přinášíme přehled 6 možných důvodů, jak uživatele motivovat k častějším návštěvám a vytěžit z toho maximum.

6 důvodů, jak motivovat uživatele

Přehlednost: Standardem dnešního bankovnictví je přehlednost platebních dat. Klienti chtějí vidět, kde utratili své peníze. Tedy chtějí vidět u svých transakcí přesný název obchodníka, jeho logo, kategorizace transakce nebo GPS polohu. Díky přehlednosti mohou klienti mít přehled o svých platbách a lépe pracovat se svým osobním rozpočtem.

Personalizace: nabídněte personalizované služby a nabídky, které se přizpůsobí unikátním potřebám každého klienta. Zajistěte, aby klienti dostávali informace o výhodách a nabídkách, které odpovídají jejich finanční situaci a zájmům. K tomu Vám může pomoci obohacování platebních dat, které je klíčovým prvkem, pro porozumění chování klientů. 

Mobilní platby: zvyšte pohodlí pro klienty tím, že jim umožníte provádět mobilní platby v reálném čase. Umožnění mobilních plateb může zvýšit aktivitu uživatelů v aplikaci, protože budou aplikaci používat k placení častěji. Například možnost splitu společné útraty s přáteli nebo rodinou.

Push notifikace:  Pro uživatele mohou být push notifikace užitečné, protože získají okamžitou zpětnou vazbu a upozornění na důležité informace, jako jsou nové produkty nebo slevy. Push notifikace také mohou poskytnout užitečné připomenutí, jako jsou splátky nebo termíny, což může pomoci uživatelům udržet své financování pod kontrolou. Dbejte na to, aby oznámení byla personalizovaná a nebyla příliš vtíravá, aby uživatele neodradila.

Virtuální asistenti: Poskytněte klientům možnost komunikovat s virtuálním asistentem, který může odpovídat na otázky a pomáhat řešit problémy. Virtuální asistent může například poskytnout uživatelům informace o transakcích a platebních údajích, jako jsou informace o zůstatku na účtu nebo historii transakcí.Tato funkce umožní uživatelům snadno získat informace a zlepší jejich zkušenosti s aplikací. Ukázkou chytrého bankovního asistenta může být řešení od Českého fintechu AddAI.

Bonusové programy: Nabídněte klientům bonusové programy, které odměňují pravidelnou aktivitu v aplikaci. Tímto způsobem můžete motivovat uživatele, aby aplikaci používali častěji a využívali další funkce. Nabídnout můžete například Moneyback. Analýzou nákupního chování zákazníků získáte personalizované propagační akce. Vaši klienti ušetří peníze za zboží, které běžně nakupují a budou Vaši aplikaci navštěvovat častěji.

O tom, jak motivovat uživatele se také dočtete v naší case study s bunq.

Vliv specializace na kapitalizaci banky

S ohledem na rostoucí konkurenci v bankovním sektoru se stává specializace stále důležitější. Pokud chceme porozumět hodnotě veřejně obchodovaných bank a fintechů, je nutné se zaměřit nejen na geografii a segmentaci zákazníků, ale také na specializaci. Podle dat „P/B” a návratnost vlastního kapitálu jsou vysoké u specializovaných hráčů a fintechů, kteří se zaměřují na produkty jako jsou vklady, platby a spotřebitelské financování.

Tradiční banky se potýkají s výzvami a nedostatečnou návratností vlastního kapitálu, zatímco fintechy a specializovaní hráči s inovativními produkty jsou schopny generovat zisk. Rozdíly jsou patrné napříč geografií, kdy banky v Asii a na Blízkém východě jsou v současnosti nejlépe oceněny, zatímco evropské banky čelí zesílenému tlaku potenciální recese.

S využitím obohacení dat můžeme vylepšit platby a další produkty a zlepšit tak celkovou hodnotu banky. V bankovním sektoru se tedy stává specializace nezbytností a klíčovým faktorem pro úspěch na trhu.

Tento přehled vychází z dat McKinsey’s Global Banking Annual Review, která identifikuje klíčové trendy a rizika v bankovním sektoru. Výzkum ukazuje, že nejlepší specializace v závislosti na kapitalizaci jsou banky s zaměřením na oblast plateb, které mohou být zlepšeny obohacením dat a využitím inovativních technologií. Tyto trendy ovlivňují bankovní trhy po celém světě, od evropských a amerických bank po banky v rozvíjejících se asijských zemích.

Zdroj: McKinsey’s Global Banking Annual Review

Závěr

Zmíněné strategie mohou pomoci bankám zvýšit aktivitu klientů v aplikaci a zlepšit zkušenosti uživatelů s bankovními službami. V dnešní digitální době je klíčové, aby banky byly inovativní a nabízeli moderní řešení bankovní aplikace, která vyhovují potřebám a očekáváním zákazníků. Investice do rozvoje mobilní aplikace a vytváření prostředí, které zákazníky aktivně zapojuje, může být pro banku výhodná jak finančně, tak i z hlediska získávání nových zákazníků a udržení stávajících.

Partnerem článku je Tapix.io

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!