Zdroj: Firmbee na Unsplash

Češi se ve znalostech v oblasti investic stále zlepšují a jejich investiční gramotnost se zvýšila o 4,5 %. Navzdory lepším výsledkům si ale v investování Češi stále nevěří. Za poslední půlrok se v investiční gramotnosti nejvíce zlepšili mladí lidé, čím dál lépe si také vedou ženy. Ukazují to nejnovější data průzkumu investiční platformy Portu vypracovaného s agenturou Ipsos na konci roku 2022.

Zhruba ¾ Čechů chápou správně pojem inflace, rozdíl mezi investováním a spořením i to, že k větším výnosům se váže také větší riziko.  V rámci Indexu investiční gramotnosti si ale jen třetina Čechů a Slováků uvědomuje, že na rozdíl od spoření nejsou výnosy v investování zaručeny. „Minulé výnosy nejsou relevantní pro určení výnosů budoucích,“ říká Radim Krejčí, zakladatel Portu a dodává, že se proti poklesům na akciových trzích nelze pojistit.

„Češi i Slováci zhodnocují prostředky zejména na spořících účtech a pouze menšina se kloní k dlouhodobému investování, tomu potom odpovídají nedostatečné vědomosti v oblastech jako je záruka budoucích výnosů či pojištění proti případným poklesům na trzích,“ dodává Krejčí.

Znalosti žen se oproti prvnímu měření výrazně zlepšily, a to napříč všemi otázkami. Muži však mají v investiční gramotnosti před ženami stále náskok, i když rozdíl se postupně snižuje (50% v roce 2021 vs 30% rozdíl k poslednímu měření). I když se za zcela nezkušené či neznalé považuje o 5 % žen méně než při posledním měření, celkově si ženy v investování nevěří.

Zkušení se podceňují, nezkušení přeceňují

Průzkum potvrdil, že investiční sebevědomí neodpovídá investičním znalostem. Téměř polovina lidí v ČR (44 %) se považuje za nepříliš zkušené a znalé, v investiční gramotnosti jsou však nadprůměrní. Oproti tomu, za velmi zkušené a znalé investory se považuje 1,2 % lidí. Jejich sebevědomí ale vůbec neodpovídá jejich znalostem a umisťují se až na předposledním místě.

V dnešní době je hlavní snahou začínajících investorů porazit inflaci, ideálně rychlým ziskem a bez hlubší analýzy. Toho se bohužel snaží využít řada podvodníků. Lidé by si tak měli dát pozor na investiční doporučení, která slibují velmi vysoký výnos a zároveň se prezentují jako bezrizikové.

„Hodně lidí začalo investovat během covidové pandemie, to byly na trzích zlaté časy, kdy v podstatě většina aktiv rostla na ceně. Mnozí tak mohli nabýt dojmu, že jsou v investování experti. Ať dali peníze do čehokoli, dařilo se jim“, komentuje ředitel Portu Martin Luňáček. „Pozitivní na tom ale je, že si lidé vytvořili zkušenost, tedy to, že investice nelze brát jako loterii, je třeba k nim přistupovat s rozumem, dívat se na ně dlouhodobě, správně chápat, do jakého finančního produktu dávám své peníze, jaká se k němu vážou rizika, a tedy i možné ztráty,“ dodává Luňáček.

Vysoká inflace inflace zvyšuje zájem o investování

Vliv osobní zkušenosti s propadem vlastních investic zvyšuje povědomí o diverzifikaci rizik a vlivu inflace na úspory. Právě v době rekordně vysoké inflace je investování jedním z klíčových nástrojů, jak z dlouhodobého hlediska s inflací držet krok a ideálně ji porazit.

Index investiční gramotnosti platforma Portu měří také na Slovensku. Oproti Česku se zde ale investiční gramotnost téměř nezměnila, meziročně vzrostla o 0,6 %. „Vyšší nárůst investiční gramotnosti v České republice v porovnání se Slovenskem může pramenit i z toho, že Česko v uplynulém roce vykázalo o něco vyšší inflaci než Slovensko, takže to, jak ochránit své úspory tu bylo ještě o něco silnějším tématem než tam. Inflace v České republice činila dle harmonizovaného ukazatele Eurostatu takřka 15 procent, zatímco na Slovensku dle téhož ukazatele zhruba 12 procent,” vysvětluje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Lidé se v chápání inflace opět mírně zlepšili, nárůst cen totiž všichni sami pociťují. 8 z 10 lidí zmiňuje výrazný nárůst cen jako riziko ovlivňující jejich osobní finance. Největší posun udělali mladší lidé a lidé se základním vzděláním. Dopad růstu cen na úspory si tak uvědomují i lidé, kteří toto téma dříve tolik neřešili.

O projektu Index investiční gramotnosti

Projekt investiční platformy Portu – Index investiční gramotnosti – bude dlouhodobě monitorovat vývoj znalostí v oblasti investic u české populace. Zkoumá, jak se Češi orientují v investicích a spoření. Cílem projektu je vzdělávat širokou veřejnost ve finanční gramotnosti a zvyšovat povědomí o investicích a chování trhu s cennými papíry. Svůj index se každý dozví po vyplnění dotazníku na www.rozumiminvesticim.cz, kde jej může porovnat s indexem české populace. Na stejné adrese lze najít edukativní webináře, podcasty a články z oblasti investování. Garanty projektu jsou přední čeští ekonomové Lukáš Kovanda a Dominik Stroukal a Burza cenných papírů Praha.

Zdroj: Tisková zpráva

Avatar Autor
Lukáš Raška

Už nějakou dobu ponořen do světa FinTechu, dat, osobních financí a udržitelnosti. A chce vědět víc. Nadšený cestovatel do severských zemí.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!