Poslanci budou na své aktuální schůzi, která začíná dnešním dnem, schvalovat návrh dalšího milostivého léta. Akce má začít 1. července 2024 a skončit 30. listopadu 2024. Během tohoto období budou mít dlužníci možnost zaplatit dlužné pojistné bez penále a dalších nákladů. Příslušný návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, který milostivé léto zavádí, poslancům vrátili senátoři, jelikož požadují rozšíření okruhu dlužníků, kteří by byli schopni o prominutí penále úspěšně požádat. Vyhověli tak požadavkům odborné veřejnosti, která původní návrh kritizovala s tím, že by se dotkl jen minima lidí. Tématu se dále věnuje Vít Křivánek, vedoucí oddělení daňových sporů a partner společnosti BDO.

„Letošní milostivé léto navazuje na předchozí tři ročníky, které se zaměřovaly na exekuce, sociální pojištění a daňové nedoplatky. Tentokrát půjde o specifické případy týkající se dluhu na zdravotním pojištění, přičemž lze předpokládat, že se tím okruh zaměření vyčerpá a půjde tak o poslední milostivé léto v dohledné době,“ prohlašuje Vít Křivánek.

Podle původního poslaneckého návrhu mělo být penále odpuštěno pouze těm, kteří mají dluhy vymáhané pojišťovnou v rámci tzv. daňové exekuce, konkrétně zároveň jak jistinu, tak penále. Navíc návrh předpokládal, že k zahájení daňové exekuce muselo dojít nejpozději 31. prosince 2023. Kritici však tvrdí, že takové případy jsou relativně vzácné a že by se opatření dotklo jen úzké skupiny pojištěnců.

Milostivé léto se bude týkat převážně klientů VZP

Daňovou exekuci využívá pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Ostatní pojišťovny vymáhají zpravidla prostřednictvím soudních exekutorů. I z toho důvodu senátoři vyhověli kritikům a okruh osob, které budou moci milostivé léto využít, rozšířili. Přepracovaný návrh vrátili k projednání Poslanecké sněmovně. 

„Podle senátorského návrhu by se milostivé léto mělo týkat těch, po kterých pojišťovna nevymáhá penále prostřednictvím soudních exekutorů podle exekučního řádu. Jíž zde není rezolutní podmínka daňové exekuce. Vedle toho rovněž odpadá požadavek na to, aby již k 31. prosinci 2023 probíhala daňová exekuce dlužné jistiny. Obecně senátorský návrh původní text oprostil o pasáže vázané na daňovou exekuci, což lze vnímat jako jasnou snahu umožnit mimořádné prominutí penále výrazně většímu počtu aktuálních dlužníků,“ shrnuje Vít Křivánek z BDO.

Přesto se letošní milostivé léto bude s vysokou pravděpodobností týkat zejména klientů VZP, jelikož ostatní pojišťovny, jak bylo výše uvedeno, dluhy vymáhají zpravidla klasicky, soudní exekucí. Těchto dluhů se klienti ostatních pojišťoven mohli zbavit během prvních dvou milostivých let.

Dlužné pojistné půjde platit na splátky v průběhu až tří let

Zaplatit jistinu, díky čemuž pojištěncům bude prominuto penále a další poplatky, bude možné jednorázově, nebo ve splátkách. Pro dluhy přesahující 5 000 Kč lze vyžádat až 12 splátek, pro vyšší částky nad 50 000 Kč dokonce až 36 pravidelných měsíčních splátek.

„Akce se vztahuje k dluhům vzniklým do konce roku 2023 a je nastavena tak, aby nebyla zneužitelná. Cílem je kromě ulehčení situace dlužníkům také výběr finančních prostředků prostřednictvím zaplacených jistin, které by bez milostivého léta mohly zůstat nedobytné,“ objasňuje Vít Křivánek.

O společnosti BDO

BDO je poradenská společnost poskytující auditorské, daňové, právní, účetní, znalecké a poradenské služby. Na českém trhu působí již přes 30 let. S více než 600 odborníky a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice, kde také opakovaně vyhrála titul Největší poradenská firma roku. Kanceláře má kanceláře v Praze, Plzni, Brně, Domažlicích, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a Ostravě.

BDO je v České republice zastoupena společnostmi BDO Audit s.r.o., BDO Czech Republic s.r.o., BDO Consulting s.r.o., BDO Legal s.r.o., advokátní kancelář a BDO Valuation, s.r.o. Společnost je součástí mezinárodní sítě BDO, která celosvětově tvoří jednu z největších sítí auditorských a poradenských skupin. Zaměstnává více jak 115 tisíc odborníků a působí ve 166 zemích, v nichž čítá více než 1 750 kanceláří. 

Avatar Autor
Redakce

Autorem je redakce fintech magazínu Fintree.