Klíčovou směrnici CCD2, která ovlivní dostupnost i podobu spotřebitelského financování v celé Evropské unii, schválil v úterý 12. září 2023 Evropský parlament. Do konce října by měla být zveřejněna v Úředním věstníku EU. Směrnice mimo jiné reflektuje digitalizaci finančních služeb a do budoucna umožní spotřebitelům lépe odlišit férové poskytovatele půjček od těch predátorských. Na podobě normy téměř dva roky spolupracovala i Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) ve spolupráci s Českou bankovní asociací (ČBA).

Schválení směrnice CCD2 v Evropském parlamentu je prvním krokem k jejímu uvedení do praxe. Druhým bude její efektivní a rychlé začlenění do českého právního systému, které by mělo proběhnout v následujících dvou letech. 

CCD2 pohledem ČLFA

„Osobně považuji za velký úspěch, že se podařilo schválit vyvážený dokument, který na jedné straně posiluje ochranu a práva spotřebitelů, ale na straně druhé neomezuje schopnost odpovědných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů i nadále poskytovat klientům dostupné finanční služby,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA. Jak dále doplnila: „Česká leasingová a finanční asociace podporovala rozšíření působnosti směrnice na některé neregulované produkty, jako je například crowdfunding. Jsme velmi rádi, že se ve výsledné podobě podařilo také prosadit akceptaci modernějších přístupů při ověřování úvěruschopnosti. Díky moderním technologiím, které členové ČLFA používají, tak může být získání úvěru pro klienty rychlejší a pohodlnější.“

Mezi hlavní úpravy, které přináší nová směrnice CCD2, reagující na rychlou a výraznou digitalizaci finančních služeb, patří například rozšíření informačních povinností finančních institucí zájemcům o úvěr. Nová pravidla budou platit také při ověřování příjmů a výdajů žadatele o úvěr. Další změnou je plné zregulování dalších produktů, které dnes v režimu směrnice nejsou buď vůbec, nebo jenom v omezeném rozsahu – například odložené platby (typu kup nyní, zaplať později), se kterými je spojeno obvykle bezplatné odložení splatnosti menšího úvěru. Regulace dopadne také na P2P půjčky nebo crowdfunding. 

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) při procesu zavádění CCD2 aktivně spolupracovala jak
s evropskými federacemi Leaseurope a Eurofinas, tak i se Stálým zastoupením ČR při EU.

TRANSPOZICE SMĚRNICE 2023/2225
O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM
ÚVĚRU (CCD2

KONZULTAČNÍ MATERIÁL
oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)

ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 37 členů.

Více novinek naleznete zde.

Avatar Autor
Redakce

Autorem je redakce fintech magazínu Fintree.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!