Společnost Gartner identifikovala hlavní technologické trendy, kterým by se měli věnovat finanční ředitelé.

Dva nejdůležitější technologické trendy, jimiž by se měli v dnešní době zabývat nejen CTO či digitální ředitelé, ale především CFO, jsou podle analytiků Gartneru hyperautomatizace a inteligentní komponovaný byznys.

Co tyto trendy znamenají?

„Jde o trendy, jež odrážejí potřebu CFO a lídrů v oblasti financí rychle a efektivně přizpůsobit svou organizaci stále se měnícím podmínkám,“ říká senior ředitelka výzkumu Gartner Finance Alejandra Lozadová. „Hyperautomatizace zdůrazňuje význam přechodu od manuálních a zatěžujících procesů k automatizovaným procesům, které lze snadněji přizpůsobit měnící se situaci na trzích. Podobně inteligentní komponovaný byznys zdůrazňuje potřebu vedoucích pracovníků v oblasti financí vytvářet flexibilní systémy a funkce, které lze upravovat podle potřeby.“

Vzhledem k tomu, že o pozornost finančních ředitelů soupeří tolik technologií a trendů, doporučují analytici Gartneru, aby se finanční ředitelé zaměřili na dva nejdůležitější a jednali okamžitě – roztříštěný a neuvážený technologický přístup totiž může omezit možné přínosy digitalizace.

Trend 1: Hyperautomatizace (Hyperautomation)

Společnost předpovídá, že do roku 2024 organizace sníží provozní náklady o 30 % kombinací hyperautomatizovaných technologií a optimalizací svých provozních procesů.

Při úvahách o automatizaci se mnoho finančních ředitelů dostává do slepé uličky nadužívání jediného technologického nástroje – robotické automatizace procesů (RPA). Často pak ale zjišťují, že RPA je obtížné škálovat tak, aby automatizovala velkou část finančních procesů.

„Finanční ředitelé musejí pochopit, že RPA je pouze jednou částí souboru hyperautomatizačních nástrojů, který zahrnuje mimo jiné také umělou inteligenci (AI), strojové učení (ML), softwarovou architekturu řízenou událostmi a inteligentní sady pro řízení podnikových procesů (iBPMS),“ dodává Lozadová.

Gartner proto finančním ředitelům doporučuje, aby upřednostnili investice do automatizace financí vytvořením iterativního, víceletého plánu směřování k hyperautomatizaci, jenž by zahrnoval více souběžných a sladěných iniciativ. Měli by také vyvinout přístup k zavádění automatizace řízený byznysem, a zaměřit se spíše na měřitelné zlepšení obchodních výsledků než čistě na automatizaci.

Trend 2: Inteligentní komponovaný byznys (Intelligent Composable Business):

Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2024 50 % vedoucích pracovníků v oblasti finančních aplikací zahrne do svého výběru řešení přístup založený na komponovaném (skládaném, modulárním) systému pro správu financí. Gartner definuje komponovanou architekturu jako takovou, v níž lze vysoce modulární aplikace skládat a znovu skládat tak, aby poskytovaly funkce a výsledky, které drží krok s rychlým tempem obchodních změn.

„Řešení a systémy pro řízení financí – FMS (dříve ekonomické IS), jež jsou postavené na cloudovém jádru zahrnujícím základní procesy finančního řízení, finančního plánování a analýz a finančních uzávěrek, by se měla stát komponovanými,“ říká Lozadová. „To umožní, aby je pořizovali, komponovali – tedy sestavovali, konfigurovali a personalizovali především sami pracovníci v oddělení financí, kteří je skutečně používají.“

Výhodou takové architektury ekonomického či finančního IS je, že jej vzhledem k vysoké modularitě mohou pracovníci, kteří jej používají, rychle rekonfigurovat tak, aby vyhovoval jejich potřebám a potřebám podniku v rychle se měnícím prostředí. CFO mohou dále zlepšit schopnost rychle implementovat, uvádět do provozu a spravovat komponované systémy finančního řízení rozvíjením kompetencí, jako je datová gramotnost, jež usnadňuje integraci dat z široké škály dostupných zdrojů.

Případové studie, která zaujme nejednoho CFO

Volně dostupná je e-příručka Top Strategic Technology Trends for Finance v níž naleznete vedle dvou výše uvedených též dalších 7 aktuálních technologických trendů pro CFO.

Zdroj: Tisková zpráva

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou. ☕

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete. Dále také můžete sdílet novinky, které vás na Fintree zaujaly.

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám rozhovor? Podpořte nás kávou.

Naše články a rozhovory píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!