Zdroj obrázku: Pixabay

Ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky Vám přinášíme nové vydání Bulletinu Inovací, který shrnuje několik aktualit věnujících se inovacím na finančním trhu – mimo jiné z oblasti digitálních měn centrálních bank a otevřených financí.

Studie hodnotící vliv COVID-19 na FinTech trh

Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), které je součástí University of Cambridge Judge Business School, ve spolupráci s World Bank Group a World Economic Forum zpracovalo studii Global COVID-19 FinTech Market Rapid Assessment Study, jejímž cílem bylo zhodnotit, jaké příležitosti a překážky přinesla pandemie COVID-19 pro společnosti v sektoru finančních inovací. FinTech společnosti ve sledovaném období vykazovaly růst.

Studie uvádí, že digitální burzy aktiv, digitální platby, digitální spoření vykázaly v 1. polovině 2020 meziroční nárůst objemu transakcí o více než 20 %, zatímco sektory digitálního bankovnictví, digitální identity a RegTech vykázaly v 1. polovině 2020 skromnější meziroční nárůst o přibližně 10 %. Naopak společnosti působící v oblasti poskytování digitálního úvěrů vykázaly v 1. polovině 2020 celosvětově meziroční pokles objemu transakcí a počtu transakcí. Ve všech sledovaných regionech vzrostl objem transakcí, avšak s výraznými rozdíly mezi nimi, přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán na Blízkém východě a v severní Africe.

Studie poukazuje na rychlosti, jakou dokáží FinTech společnosti reagovat i na nečekané změny, dvě třetiny dotázaných firem kupříkladu uvedly, že v reakci na COVID-19 provedly dvě nebo více změn ve svých produktech nebo službách. Změny se týkaly snižování poplatků nebo provizí, vstupních kritérií či platebních úlev. Nově došlo i k představení nových platebních kanálů nebo posílení kybernetické ochrany za pomoci zavedení nových bezpečnostních prvků.

Přezkum rizik spojených s používáním finančních uživatelských dat v USA

Rada pro dohled nad finanční stabilitou (FSOC) byla požádána o přezkum, jak finanční instituce používají uživatelská data a zda a do jaké míry shromažďování a prodej těchto údajů finančními institucemi představuje systémovou hrozbu pro finanční stabilitu a bezpečnost USA.

Studie o využití digitálních měn centrálních bank (CBDCs) v oblasti přeshraničních plateb

Inovační hub Banky pro mezinárodní platby (BISIH) zveřejnil studii s názvem Using CBDCs across borders: lessons from practical experiments, která ukazuje, jak mohou digitální měny centrálních bank umožnit poskytování rychlejších, levnějších a transparentnějších přeshraničních plateb. CBDCs představují potenciální inovaci platebního systému a jejich cílem je nabídnout rychlou, efektivní, spolehlivou a odolnou infrastrukturu platebního styku.

Studie BISIH z června roku 2022 shrnuje poznatky ze čtyř experimentů BISIH věnujících se CBDCs, které zahrnovaly množství stakeholderů jak ze soukromého, tak z veřejného sektoru, mezi kterými byly například centrální banky Švýcarska, Thajska, Francie, Singapuru nebo Spojených arabských emirátů). Cílem experimentů BISIH bylo zjistit, jak mohou CBDCs zlepšit mezinárodní platby.

Experimenty se zaměřovaly zejména na technickou proveditelnost nových multiměnových systémů a v souhrnu ukázaly, že přeshraniční platformy se dvěma nebo více CBDCs jsou technicky proveditelné a nabízejí řadu výhod, které mohou vést ke zlepšení v oblasti přeshraničních plateb. Přeshraniční platby mohou být s pomocí CBDCs levnější díky využívání chytrých smluv s automatizovanými procesy, které by snížily náklady spojené s prací odborníků.

Rychlejší vypořádání plateb je možné v důsledku umožnění přímých plateb bez nutnosti přítomnosti zprostředkovatele. Větší transparentnost pak přináší evidence plateb, která v CBDC systému probíhá na jediném účtu a účastníci tak mohou platby sledovat v reálném čase. Studie navazuje na další materiály BISIH: InthanonLionRock to mBridge: Building a multi CBDC platform for international payments; Project Jura – Cross-border settlement using wholesale CBDC; Project Dunbar – International settlements using multi-CBDCs a Central bank digital currencies for cross-border payments.

Aktuální výzva technologická inkubace

Do 17. srpna se mohou nové návrhy založené na inovativních technologiích hlásit do první výzvy specializovaných inkubátorů (k dispozici např. AI hub). Cílem je vyhledat a pomáhat formou přímé i nepřímé podpory k vzniku výjimečně inovativních, proveditelných a rozšiřitelných projektů.

Vaše připomínky, návrhy a podněty k nastíněným oblastem uvítáme na e-mailu [email protected], napište nám také,
pokud byste již bulletin nechtěli dostávat.

Autorem článku je: Odbor 36 – Finanční trhy III

Avatar Autor
Ministerstvo financí České republiky

Každý měsíc Ministerstvo financí České republiky přináší tzv. Bulletin inovací, který se zaměřuje na nejpodstatnější aktuality v oblasti inovací finančního trhu.

Více informací od Ministerstva financí

Další informace naleznete na webu Ministerstva financí České republiky

Více informací