Bulletin inovací shrnuje aktuality z oblasti inovací ve financích. Bulletin přinášíme ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky.

Banka pro mezinárodní vypořádání vyzývá k harmonizaci API protokolů pro přeshraniční platby

Výbor pro platby a tržní infrastruktury (dále CPMI) apeluje na poskytovatele služeb, finančních infrastruktur, asociace a centrální banky, aby nominovali experty v oblasti API, kteří by se mohli připojit k panelu zabývajícímu se harmonizací API protokolů pro přeshraniční platby. Tento krok reaguje na program G20 v oblasti přeshraničních plateb, kde byla harmonizace standardů API v rámci přeshraničních plateb označena jako priorita.

Výhody vidí CPMI zejména v urychlení a zefektivnění přeshraničních plateb. Nově vzniklý panel se bude skládat z přibližně dvaceti členů a bude se zabývat návrhy na standardizaci API v přeshraničním sdílení platebních dat, návrhy na další harmonizaci a vytvoření dlouhodobého návrhu pro aktualizaci harmonizace API v globální měřítku.

Indie a Filipíny podepsaly FinTech memorandum

Memorandum se týká zřízení Joint Working Group, která se bude zabývat zlepšováním regulace, podporou vývoje FinTech řešení a tvorbou mezinárodních standardů pro API.

The Consumer Financial Protection Bureau Spojených států amerických varuje velké společnosti před manipulací open banking standardů v jejich prospěch

The Consumer Financial Protection Bureau – dále CFPB má obavy z přechodu na open banking. Nemá totiž v plánu micro-management standardů, které se vyvinou v rámci trhu. Ředitel CFPB Rohit Chopra ale uvedl, že i když agentura nemá v plánu micro- management tvorby standardů, tak bude bedlivě sledovat případné pokusy velkých společností ovlivňovat standardy v jejich prospěch na úkor menších společností.

V Polsku vzniká Technologický a produktový hub

Technologický a produktový hub (Technology and Product Hub, dále Hub) otevírá společnost Visa. Hub by měl v příštích letech přijmout až 1500 zaměstnanců. Visa zřizuje Hub především za účelem podpory místních talentů, tedy z Polska, Ukrajiny a jiných částí regionu. Nový Hub bude pro společnost Visa prvním svého druhu ve střední a východní Evropě a jejím pátým významným strategickým místem na světě.

Global Financial Markets Association vydala report o dopadu technologie distribuovaných registrů na globální kapitálový trh

Report se zabývá možnými výhodami a riziky spojenými s technologií sdílených registrů (dále DLT) na kapitálovém trhu. Dále hodnotí současný právní a regulační stav společně s rámci řízení rizik.

Dle reportu je důležité harmonizovat pravidla, to potvrzuje i výkonný ředitel Global Financial Association Adam Farkas, podle něj je DLT slibné pro růst a inovace. Dále může mít DLT potenciál zejména ve správě zajištění, tokenizaci aktiv nebo státních a kvazistátních dluhopisech.

V souvislosti s regulací a právním rámcem vyzvala Global Financial Markets Association regulátory společně s trhem k činnosti v pěti okruzích a to

1) harmonizace pravidel

2) umožňování interoperability pomocí jednotných standardů

3) podpora rychlejšího přijetí DLT

4) spolupráce na rozvoji DLT

5) rozvoj řešení platebních služeb na bázi DLT.

Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry (IOSCO) vydala Konzultační zprávu k doporučením pro regulaci trhu s kryptoaktivy a digitálními aktivy

IOSCO zveřejnila Konzultační zprávu s cílem dokončit doporučení pro regulátory týkající se řešení otázek integrity trhu a ochrany na trzích s kryptoaktivy a digitálními aktivy (dále kryptoaktiva). Zpráva si dále klade za cíl podpořit jurisdikce, které se snaží co nejefektivněji vytvořit kompatibilní trhy pro obchodování s kryptoaktivy, a jejich vzájemnou spolupráci v souladu se zásadou „stejné činnosti, stejná rizika, stejné výsledky regulace.“

Zpráva proto nastiňuje 18 doporučení pro regulátory, která IOSCO plánuje dokončit na začátku posledního čtvrtletí roku 2023. Doporučení se zaměřují na šest klíčových oblastí jako například střet zájmů, úschova a ochrana majetku klientů, přeshraniční rizika a regulatorní spolupráce a operační a technologická rizika. Případné podněty ke konzultaci je možné zaslat do 31. července 2023 na adresu [email protected].

Navrhovaná doporučení se však nevztahují na činnosti, produkty nebo služby poskytované v vrámci tzv. decentralizovaného financování neboli „DeFi“. Pracovní skupina FTF DeFi letos v létě zveřejní konzultační zprávu s doporučeními pro DeFi.

Španělská CaixaBank spustila mobilní aplikaci, která udělá ze smartphonu platební terminál

Aplikace umožňuje obchodníkům přijímat platby pomocí Visa, či Mastercard stejně bezpečně jako s konvenčním platebním terminálem jen za použití smartphonu s aplikací od CaixaBank bez potřeby dalších zařízení. Po dokončení transakce lze zaslat zákazníkovi účtenku emailem nebo lze naskenovat pomocí QR kódu, aplikace si poradí také s vyřízením vrácení zboží. Dle CaixaBank je produkt ideální pro podnikatele, či rozvozové služby.

Na londýnském sympoziu digitálních měn byly představeny projekty zabývající se přeshraničními multi-CBDCs platbami

Zlepšování přeshraničních plateb je jedna z priorit pro G20. Jedno z identifikovaných řešení problému přeshraničních plateb jako například vysoké náklady, nedostatečná transparentnost nebo pomalé vyřizování plateb se jeví realizace přeshraničních plateb pomocí digitálních měn centrálních bank – neboli CBDCs. V rámci sympozia byly představeny mimo jiné dva projekty pro realizaci plateb pomocí CBDCs a to Project Icebreaker a Project mBridge. Tyto projekty řeší stejný problém, ale každý odlišnou strategií.

Project Icebreaker realizovaný ve spolupráci Banky pro mezinárodní vypořádání a centrálních bank Izraele, Norska a Švédska propojuje retailové CBDCs systémy přičemž přeshraniční platby jsou rozděleny na dvě platby – každá platba proběhne v domáckém systému, následně poskytovatelé devizových služeb zakoupí jednu měnu v jednom systému a prodají měnu druhou v druhém systému.

Project mBridge ve spolupráci Banky pro mezinárodní vypořádání, Hongkongského měnového úřadu, Thajské banky, Čínské lidové banky a Centrální banky Spojených arabských emirátů realizuje platby pomocí wholesale CBDCs. Systém funguje na speciálně uzpůsobené DLT platformě, která umožňuje bankám realizovat přeshraniční platby.

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Více informací od Ministerstva financí

Další informace naleznete na webu Ministerstva financí České republiky

Více informací