Bulletin inovací shrnuje aktuality z oblasti inovací ve financích. Bulletin přinášíme ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky.

Singapur a Malajsie spouštějí přeshraniční platby u obchodníků pomocí QR kódů

Singapur a Malajsie propojily své platební systémy a umožnily tak zákazníkům provádět přeshraniční maloobchodní platby skenováním fyzických i on-line QR kódů. Platební propojení poskytne obchodníkům a spotřebitelům jednodušší a efektivnější způsob provádění a přijímání plateb. Do konce roku bude služba rozšířena tak, aby umožnila provádět P2P převody finančních prostředků mezi Singapurem a Malajsií v reálném čase pouze pomocí čísla mobilního telefonu příjemce. QR propojení mezi Malajsií a Singapurem bude přínosem pro miliony lidí dojíždějících za prací přes průliv, pro obchodní cestující a turisty. Bude také impulsem pro maloobchodní podniky v obou zemích.

Na Innovative Finance Global Summitu se panelisté zabývali budoucností finančních inovací

V dubnu proběhl v Londýně každoroční summit IFGS věnovaný FinTechu a finančním inovacím. Právě v oblastech jako jsou otevřené bankovnictví, otevřené finance nebo digitální identita patří Spojené království dlouhodobě mezi světové lídry. Jedním z hlavních témat summitu byl dokument vydaný Společným výborem pro regulační dohled s názvem Doporučení pro další fázi otevřeného bankovnictví ve Spojeném království.

Byly vyzdviženy přínosy dokumentu, který podle Open Banking Implementation Entity určuje směr, ambice a dynamiku vývoje otevřeného bankovnictví bez nadbytečných příkazů. Mezi pět klíčových témat doporučení patří 1) zvyšování dostupnosti a výkonnosti; 2) zmírnění rizik finanční kriminality; 3) zajištění účinné ochrany spotřebitele; 4) zlepšení toku dat k poskytovatelům třetích stran a koncovým uživatelům; a 5) podpora případů užití otevřeného bankovnictví.

Rezervní banka Indie a Inovační Hub Banky pro mezinárodní vypořádání zahájili hacathon v oblasti přeshraničních plateb

Učinili tak na začátku května zahájením „G20 Tech Sprint 2023“ v rámci indického předsednictví G20. Od Tech Sprintu si slibují zkvalitnění přeshraničních plateb, dle náměstka guvernéra Rezervní banky Indie je zapotřebí prozkoumat řešení zlepšující efektivitu v oblasti přeshraničních plateb, zvýšená efektivita by napomohla k lepším ekonomickým vztahům a ekonomické spolupráci mezi státy.

Tech Sprint až do 4. června 2023 vyzývá zájemce k přihlášení řešení v oblastech 1) snižování rizika nezákonného financování v oblasti praní špinavých peněz, financování terorismu a sankcí; 2) devizová a likvidní technologická řešení umožňující vypořádání v měnách rozvíjejících se trhů a rozvojových ekonomik; 3) technologická řešení pro vícestranné přeshraniční platformy digitálních měn centrálních bank.

Z přihlášených budou na základě posouzení expertů a organizátorů do užšího vybrány projekty, kterým bude posléze umožněno v šestitýdenní lhůtě řešení více propracovat. Toto řešení pak bude posouzeno v rámci platformy APIX, kde nejslibnější řešení z jednotlivých oblastí bude odměněno 4 000 000 indických rupií (přibližně 1 050 000 Kč).

Africkému FinTechu M-Kopa se podařilo získat téměř 250 000 000 USD na rozšíření finančních služeb

Přes 200 000 000 USD bylo investováno největší africkou bankou Standard Bank Group. Dále se do investice zapojilo několik velkých hráčů a to například japonská Sumitomo Corporation, či americké Blue Haven Initiative nebo Broadscale Group. Cílem investice bylo provázání financování s udržitelností a zvýšení míry finanční inkluze v subsaharské Africe. M-Kopa je FinTech působící ve 4 afrických státech.

Umožňuje zákazníkům financování dluhů, kdy zákazník má po zaplacení zálohy (nejčastěji přibližně 35 USD) možnost věc ihned vlastnit. Zákazník následně splácí denně po malých částkách (přibližně 0,5 USD) nejčastěji prostřednictvím smartphonu poskytnutého v rámci služby. Půjčit si může například na každodenní základní věci, ale také na elektrické motorky, či solárně napájené systémy (financování se soustředí na upřednostňování udržitelných řešení). Při používání služeb M-Kopa zákazník buduje skóre, na základě kterého si „odemyká“ další služby.

OECD vydala report Data portability in open banking

Tento report publikovaný pod záštitou Committee for Digital Economy Policy s OECD reaguje na březnový virtuální workshop věnující se zejména otázkám soukromí a dalším problémům otevřeného bankovnictví. Report se věnuje čtyřem hlavním tématům, které byly identifikovány v rámci workshopu a to 1) inovace založené na datech: stav otevřeného bankovnictví 2) přenosnost dat a začlenění sociálních a ekonomických důvodů pro otevřené bankovnictví 3) soukromí, role souhlasu a odpovědnost v otevřeném bankovnictví 4) vnitrostátní a mezinárodní spolupráce mezi regulátory.

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Více informací od Ministerstva financí

Další informace naleznete na webu Ministerstva financí České republiky

Více informací