Švýcarsko musí zavést open finance do poloviny roku 2024

Ve Švýcarsku, na rozdíl od Velké Británie nebo 27 členských států EU, dosud finanční instituce neměly zákonnou povinnost zpřístupňovat finaneční údaje třetím poskytovatelům na žádost svých klientů. To by se však mělo do 18 měsíců změnit. Švýcarské finanční instituce musí do polovinu roku 2024 splňovat požadavky na open finance (OF), které stanovila švýcarská federální vláda spolu s Ministerstvem financí (FDF). Pro finanční sektor to znamená zejména otevření svých rozhraní pro sdílení finančních dat. FDF stanovilo 3 cíle v oblasti OF, a to společné standarty, otevřená rozhraní a škálovatelná řešení pro přístup třetích stran k rozhraním. Švýcarská asociace bankéřů tuto iniciativu uvítala a přislíbila, že bude požadavky na OF i se svými členy realizovat. Federální vláda uložila Ministerstvu financí, aby do června 2024 navrhlo opatření pro případ, že se by se finanční sektor dostatečně nezavázal k otevření svých rozhraní.

Získat licenci od ČNB pro činnosti dle PSD2 trvá v České republice téměř nejdéle z celé EU

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) srovnává v dokumentu uveřejněném v lednu proces získání licence platebních institucí a vydavatelů elektronických peněz v režimu revidované evropské směrnice o platebních službách (PSD2) a úroveň implementace pokynů EBA. Ze srovnání, mimo jiné, vyplynulo, že průměrná délka výše zmíněného licenčního řízení v České republice trvá 13-15 měsíců a je téměř dvojnásobná oproti mediánu v EU, který je 7-9 měsíců. Oproti tomu počet zaměstnanců vyčleněných na tato licenční řízení v ČR vyšel ve srovnání s ostatními členskými státy jako čtvrtý nejvyšší. Zatímco v Estonsku se jeden zaměstnanec zabýval ve sledovaném období 13 žádostmi, v ČR se jeden zaměstnanec v průměru zabýval necelou jednou žádostí.

SupTech využívají skoro tři čtvrtiny finančních autorit na svět

Centrum pro alternativní finance v Cambridge (CCAF) zveřejnilo Zprávu o stavu SupTechu ve světě, ve které zkoumalo praxi 134 finančních autorit, mezi nimi i 81 centrálních bank. Výzkum ukázal, že SupTech (využívání inovativních technologií v rámci dohledových činností) využívají ke své činnosti (např. pro efektivnější sběr dat či pro provádění přesnějších analýz) skoro tři čtvrtiny finančních autorit. Nejčastěji autority využívají SupTech v oblasti ochrany spotřebitele nebo k obezřetnostnímu dohledu. Také bylo zjištěno, že orgány dohledu nad cennými papíry jsou se zaváděním SupTechu nejdále, centrální banky naopak zaostávají. Podle odpovědí z průzkumu jsou třemi nejvýznamnějšími překážkami v zavádění SupTechu: nedostatek finančních prostředků, špatná kvalita dat či nedostatečné technické dovednosti zaměstnanců. Hlavní výzvy pro zapojení SupTechu se ale u jednotlivých typů autorit liší. V případě centrálních bank se problémy týkají především vnitřní kultury a strategického přístupu. U orgánů dohledu nad kapitálovými trhy, cennými papíry a investičními nástroji se výzvy týkají spíše modernizace stávajících systémů a procesů.

První krok k regulaci kryptoaktiv v Austrálii

Treasury of Australia vydalo konzultační dokument o mapování tokenů. Tento dokument je prvním krokem k zavedení vhodného regulatorního rámce pro kryptoaktiva. Dokument zmiňuje také některé právní a regulatorní problémy spojené se smart kontrakty. Lze proto očekávat, že se Austrálie bude smart kontrakty dále zabývat, přičemž tuto iniciativu může být zajímavé sledovat s ohledem na plánovanou regulaci smart kontraktů v EU v Data Aktu. Zpětná vazba od veřejnosti na konzultaci bude zohledněna australskou vládou při návrhu rámce pro licenční řízení v polovině roku 2023.

Open Banking ve Velké Británii čeká další významný krok

Competition and Markets Authority (CMA) oznámila dokončení plánu pro Open Banking, a to po splnění všech požadavků 6 největšími britskými bankami. Open Banking tak přechází do nové fáze. CMA bude nicméně nadále dohlížet, zda banky kontinuálně umožňují bezpečný přístup uživatelů ke svým datům a nebrání jejich sdílení.

Platforma Czech Digital Solutions propojuje ICT společnosti a ekonomické diplomaty

Pod společnou iniciativou ICT Unie a Ministerstva zahraničích věcí vznikla platforma Czech Digital Solutions. Platforma je online katalogem ICT společností, kde se mohou bezplatně prezentovat společnosti, které chtějí expandovat na zahraniční trhy. Společnosti svou registrací získají například přístup k uceleným a podrobným informacím o trzích v jednotlivých státech, tamní regulaci i nových příležitostech, pozvánky na podnikatelské mise a exportní semináře či přístup k obchodním kontaktům českých ambasád v zahraničí. V rámci pokročilé spolupráce, pak mohou společnosti využít například i možnost pomoci s nastavením obchodních strategií pro konkrétní teritoria.

Avatar Autor
Ministerstvo financí České republiky

Každý měsíc Ministerstvo financí České republiky přináší tzv. Bulletin inovací, který se zaměřuje na nejpodstatnější aktuality v oblasti inovací finančního trhu.

Více informací od Ministerstva financí

Další informace naleznete na webu Ministerstva financí České republiky

Více informací