Zdroj obrázku: Pixabay

Ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky Vám přinášíme nové vydání Bulletinu Inovací, který shrnuje několik aktualit věnujících se inovacím na finančním trhu – mimo jiné z oblasti digitálních měn centrálních bank a otevřených financí.

OECD zveřejnila zprávu The FinTech Ecosystem in the Czech Republic

Podle průzkumu ze zprávy OECD, kterého se zúčastnilo 24 FinTech společností, což je téměř čtvrtina české Fintech scény, 77 % respondentů považuje vznik regulatorního sandboxu v ČR za přínosné a 71 % by mělo zájem o účast v sandboxu se zaměřením na data, avšak dvě třetiny respondentů dodávají, že jejich zájem o účast by byl závislý na konkrétních podmínkách projektu. Tato zpráva byla detailněji představena na workshopu o stavu českého Fintechu, který proběhl 24. 11. 2022 v prostorách ministerstva ve spolupráci s OECD a DG REFORM.

BIS Innovation Hub přichází s novým prototypem digitální měny centrálních bank

Nový projekt Tourbillon, který zahájilo švýcarské centrum BIS Innovation Hub, zkoumá, jak zlepšit kybernetickou odolnost, škálovatelnost a ochranu soukromí v novém prototypu CBDC. Sladit tyto tři prvky je totiž náročné. Například vyšší odolnost vůči kybernetickým útokům, zejména ze strany kvantových počítačů, vyžaduje dodatečnou kryptografii, která může zpomalit zpracování plateb apod. Další problematickou oblastí je především sladění zvyšujících se požadavků na ochranu soukromí uživatelů s mechanismy odhalujícími praní špinavých peněz a financování terorismu. Projekt Tourbillon řeší tuto situaci tím, že poskytuje soukromí odesílateli platby, ale ne příjemci. Cílem je dokončit práce na prototypu v polovině roku 2023.

The Bank of England spolupracuje se soukromým sektorem na vývoji peněženky pro digitální měnu centrální banky

The Bank of England zadala zakázku na vytvoření konceptu a vývoje peněženky pro CBDC. Cílem této zakázky není přímo vytvořit fungující peněženku, ale učinit koncept CBDC pro zúčastněné strany hmatatelnější a použít jej jako prototyp pro budoucí uživatelské testování. Projekt zahrnuje zejména vývoj mobilní aplikace, webových stránek a back-end serveru, který je bude obsluhovat, vyřizovat požadavky přijaté skrze API rozhraní, a ukládat uživatelská data a historii transakcí. Peněženka například umožní P2P platby prostřednictvím ID nebo QR kódu. Dodavatel bude práce na projektu pravidelně konzultovat s technologickým týmem banky, který bude vývoj monitorovat a řídit.

Evropská centrální banka zveřejnila druhou zprávu o pokroku výzkumné fáze digitálního eura

Evropská centrální banka (ECB) ve své druhé zprávě o pokroku výzkumné fáze digitálního eura představuje klíčové přístupy a plánovaný systém pro zavedení digitálního eura. ECB zvažuje zpřístupnění digitálního eura prostřednictvím zprostředkovatelů, nad nimiž bude vykonávat dohled. Zprostředkovatelé mají být kontaktem pro uživatele digitálního eura, zatímco ECB si ponechá kontrolu nad emisí a zaúčtováním. ECB bude nadále pokračovat ve výzkumné fázi digitálního eura. V prvním čtvrtletí roku 2023 se ECB plánuje soustředit zejména na prototypování a vytvoření prvního návrhu souboru pravidel pro digitální euro.

Nový Zéland kráčí k otevřenému bankovnictví

V červenci loňského roku se vláda Nového Zélandu shodla na vytvoření nového právního rámce ohledně práv spotřebitelů na údaje, Consumer data right (CDR), který od držitelů dat (např. bank) vyžaduje, aby bezpečně a spolehlivě sdíleli data s třetími stranami na základě souhlasu zákazníka. Díky tomu mohou zákazníci získat přístup k širší škále produktů a služeb, které lépe vyhovují jejich potřebám. V listopadu vláda oznámila, že bankovní sektor bude prvním sektorem na finančním trhu, který tento mechanismus zavede. „Otevřené bankovnictví zajistí, že banky budou muset sdílet informace o zákaznících, pokud o to požádají, což Novozélanďanům usnadní porovnávání úrokových sazeb hypoték, podávání žádostí o půjčky nebo změnu banky,“ uvedl ministr obchodu a spotřebitelských věcí David Clark.

Představitelé národních bank diskutovali o lepším a efektivnějším využití dat

Setkání, které pořádal Global Government Fintech ve spolupráci s AWS, se zaměřovalo na identifikování vhodných postupů pro vytvoření komplexních strategií pro data a jejich analýzu za použití nových technologií. Nové technologie by měly institucím šetřit čas strávený sběrem dat a poskytnout více prostoru pro jejich analýzu a využití. Akcentována zde byla potřeba vzdělávání zaměstnanců a změn ve vnitřní i vnější komunikaci. Dále je nutné upozornit na potřebu správné práce s daty a ukázat negativní vliv, který mohou mít tzv. špatná data na efektivitu práce. Jako příklad konkrétního řešení z praxe zde byl uveden tzv. „data steward“ – správce dat, který je zřízen v rámci konkrétní instituce a odpovídá za kvalitu jí zpracovávaných dat. Ze setkání je dostupný zápis vybraných tezí.

Avatar Autor
Ministerstvo financí České republiky

Každý měsíc Ministerstvo financí České republiky přináší tzv. Bulletin inovací, který se zaměřuje na nejpodstatnější aktuality v oblasti inovací finančního trhu.

Více informací od Ministerstva financí

Další informace naleznete na webu Ministerstva financí České republiky