Společnost GTS Alive je ve světě licenční autoritou a oficiálním vydavatelem studentského průkazu ISIC v České republice a současně členem mezinárodní skupiny GTS Alive Group působící v 17 zemích světa. Nejsilnější pozici má na českém trhu, její systém ale využívají vydavatelé průkazů z 27 zemí po celém světě. S rostoucí potřebou digitalizace však došlo nejen na postupnou výměnu plastových kartiček za aplikaci v mobilu, ale především na kompletní revizi celého systému.

Té se ujala technologická společnost BiQ Group, respektive její dceřinka BOOTIQ, se kterou GTS Alive spolupráci před čtyřmi lety započala. Vznikl tak hybridní tým, který od té doby spolupracuje na vývoji globálního systému a postupně se rozrostl na 21 lidí. Společnosti GTS Alive se tak podařilo zahájit digitalizaci a modernizaci platformy sloužící pro vydávání nejznámějšího studentského průkazu, a to včetně zajištění systému pro ověřování nároku na partnerské slevy a nového designu.

„Průkaz ISIC má nejen v Česku, ale i v Evropě a koneckonců po celém světě dlouhou historii. Společnost GTS Alive proto na základě předešlých pozitivních zkušeností oslovila BOOTIQ s vývojem komplexního řešení a doplnění systému o nové funkce. Kromě toho se BOOTIQ podílel společně s týmem GTS Alive na jeho celkové modernizaci a vývoji mobilní aplikace, digitalizaci průkazu a napojení na externí systémy, včetně specifických služeb, jako je systém lokálních slev v jednotlivých státech. V České republice je to například unikátní možnost použít digitální ISIC pro nákup kuponů pro cestování v MHD,“ říká Lukáš Kabíček, IT manager GTS Alive. 

Digitalizaci společnost GTS Alive začala již v roce 2018. BOOTIQ postupně převzal systém pod svou správu včetně backendu a frontendu. Základem bylo nastavení rozhraní API pro generování průkazů přímo do mobilní aplikace. Nová vysoce škálovatelná infrastruktura postavená na Kubernetes vznikla v AWS cloudu, je založena na kombinaci primárně PHP a databázích PostgreSQL a využívá například technologie Elasticsearch pro vyhledávání a open-source monitorovací frameworky Prometheus a Grafana. Toto řešení dokázalo zabezpečit kromě automatizované škálovatelnosti také nízkonákladovou údržbu, kterou zajišťují DevOps experti z BOOTIQ. 

ISIC

Zdroj: ISIC.cz

„Požadavky na aplikaci se u B2B klientů v 27 zemích lišily. Původní zastaralou architekturu v PHP a Javě jsme v BOOTIQ nahradili přechodem do microservices v PHP. Právě variabilita práce, pestrost a možnost být při zrodu novinek je pro vývojářský tým BOOTIQu skvělou příležitostí neustále se rozvíjet. Z původního složení pěti vývojářů, kteří na projektu pracovali, se tým nakonec rozrostl na dvojnásobek. Cílem je dosáhnout jednotného frontendu v Reactu, aby každý uživatel mohl obsloužit vše v rámci jedné platformy. Zároveň mě těší, že se spolupráce rozšiřuje a náš tým bude pro GTS Alive pracovat i na dalších projektech, které komplexně zajišťují jak interní, tak B2B systémy,“ představuje řešení Marcel Červený, co-founder a CEO skupiny BiQ Group.

Nová éra digitálního průkazu 

Aplikace byla spuštěna v srpnu 2021 a má okolo deseti tisíc aktivních uživatelů denně. Díky novému technologickému řešení, vylepšení monitoringu provozu a chybových logů se tak zvýšila i její spolehlivost. Výpadek aplikace by totiž měl dalekosáhlé následky, například při ověření průkazů v dopravě nebo při využívání slev a výhod u partnerů. Navíc se díky tomu podařilo pokrýt nároky mladých lidí z pohledu digitalizace, kteří vyžadují 100% funkčnost, rychlost a minimalizaci chyb.

Vývoj mobilní aplikace probíhal v rámci úzké týmové spolupráce BOOTIQ a GTS Alive, a to prostřednictvím osvědčeného agilního frameworku Scrumban. Tento otevřený způsob kooperace obsáhl nejen technologickou, ale i byznysovou rovinu a umožnil pokrýt veškeré role včetně analytiky a testingu. 

„ISIC je na trhu několik desetiletí a jeho popularita neutichá, právě naopak. Loni GTS Alive vydala v České republice rekordních 593 000 licencí průkazů a potvrdila tak své dlouholeté prvenství na trhu. Celkové nároky a požadavky na digitalizaci se nám podařilo díky BOOTIQ posunout směrem k úspěšné transformaci a modernizaci pomocí pokročilých nástrojů. Do budoucna plánujeme další technologické vylepšení, jako je například podpora technologie NFC pro vstup do budov vysokých škol či kampusů,“ uzavírá Radek Schich, ředitel české pobočky GTS Alive. 

Více o GTS Alive a ISIC

GTS ALIVE je licenční autoritou a oficiálním vydavatelem průkazu ISIC pro Českou republiku, která je dlouhodobě vyhodnocována jako země s největším rozšířením průkazů ISIC a nejširší nabídkou studentských výhod. Průkaz ISIC využívají studenti ve 114 zemích světa včetně Francie, Indie, USA, Velké Británie či Austrálie. ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta na ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ a vybraných pomaturitních studijních oborech. Průkaz hraje klíčovou podpůrnou roli při zlepšování mezikulturního porozumění, zvyšování vzdělávacích příležitostí a usnadňování studentského života prostřednictvím uznávání mezinárodního statusu a poskytování exkluzivních příležitostí a výhod studentům na celém světě. GTS ALIVE je hrdým členem GTS ALIVE Group, která má licenci od mezinárodní ISIC Association v 17 zemích světa.

Více o BiQ Group

BiQ Group je technologická skupina postavená na proaktivním a partnerském přístupu, díky kterému její experti provázejí klienty výzvami moderního digitálního světa. Skládá se z pěti dceřiných společností rozmístěných ve dvanácti lokalitách v České republice i na Slovensku. Díky tomu může být vždy po ruce jak pro lokální šampiony, tak pro globální hráče z řad známých korporací i nadějných startupů. BiQ Group, která je součástí skupiny InTeFi Lukáše Nováka, dnes tvoří více než 460 vývojářů a dalších specialistů s expertním know-how v široké paletě technologií. Díky tomu mohou přinést komplexní službu, od vývoje na míru přes osvědčené platformy SAP, Atlassian a Kentico Xperience až po e-commerce a digitální marketing. Projekty dodávají pro firmy T-Mobile, DPD, GTS Alive – ISIC, Škoda, Unipetrol, Allianz pojišťovna, Sazka, Univerzita Tomáše Bati, SZIF, Konica Minolta ,Tatra banka a více než stovku dalších klientů.

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.