Visa je značka, kterou najdete snad v každé domácnosti. Platební karty všech druhů si našly místo v nespočetném množství peněženek po celém světe. Visa samozřejmě v tomto oboru není jedinou firmou, avšak v žebříčku seřazeném podle počtu obhospodařovaných zákazníků je na první místě, a to o pěkně velký kus.

V tomto článku se společně podíváme na všechny důležité informace týkající se tohoto zprostředkovatele platebního styku. Nejprve si ve stručnosti projdeme historický vývoj společnosti. V další části si ukážeme podnikatelský model a rizika, kterým je firma vystavena. Jakožto investoři se musíme samozřejmě dostat i do finančních výkazů. Nakonec si ukážeme i praktický návod na to, jak vlastně akcie Visa nakoupit skrze brokerskou společnost RoboMarkets.

Historie společnosti Visa

Ačkoliv historie moderních kreditních karet začala až v polovině 20. století, první náznaky tohoto nápadu můžeme hledat již o mnoho desítek let dříve. Úvěry se dříve braly například na talířky podobné psím známkám nebo na kovové destičky od Western Union. Samozřejmě to nebylo nic pohodlného, ale v té době to jistě stačilo.

Něco skutečně podobného našim známým platebním kartám vzniklo až v roce 1948. Nástroj se jmenoval Charge-it Card, přičemž šlo o jednoduchý systém, ve kterém zákazník koupil zboží, banka za něj prodejci zaplatila a následně si vzala splátku od zákazníka. O rok později na trh přišla karta Diner’s Club, kterou vytvořil Frank McNamara. Tato karta držiteli posloužila ve 28 restauracích v USA, přičemž v průběhu dalších let vzniklo několik podobných projektů pro jiné řetězce.Jak si asi umíte představit, systém to byl vskutku nepřehledný a zbytečně složitý. Karet prostě začne být po nějaké době příliš mnoho.

První univerzální platební karta

Situace výše trvala až do roku 1958, kdy se na trh dostala platební karta BankAmericard instituce Bank of America. V odvětví platebních karet šlo o naprosto zásadní zlom, neboť BankAmericard byla první víceúčelová karta. První testy proběhly ve městě Fresno. Úspěch to byl v podstatě okamžitý, protože o rok později se projekt rozšířil na San Francisco, Sacramento a Los Angeles. Na konci roku měla karta přes 2 miliony uživatelů a přijímalo ji zhruba 20 000 obchodníků po celých státech.

I když měl celý projekt své problémy, nakonec se ukázal jako ziskový a velice žádaný. Bank of America začala prodávat licenci na svůj nápad ostatním institucím. I když to bylo zpočátku finančně výhodné, přineslo to také řadu dalších problémů, které se týkaly vybírání poplatků. Systém byl roztříštěný a potřeboval nápravu. Řešení přinesl až Dee Hock, jehož snahy vytvořily první vyrovnávací a clearingový protokol. Ten fakticky sjednotil jednotlivé vydavatele karet do uceleného systémů.

Základy samotného jména Visa se objevují v roce 1976. Bank of America a Dee Hock se společně shodují, že by bylo dobré spojit zahraniční a vnitrostátní vydavatele karet. I přes značný odpor jednotlivých institucí se nakonec nápad dokončil a vznikla společnost Visa propojující všechny systémy do jednoho.

Pro Visu se začala psát nová kapitola až v roce 2007, kdy se transformovala na veřejně obchodovanou společnost s veřejnou nabídkou akcií v hodnotě 10 miliard.

Podnikatelský model Visa – Poplatky, poplatky a zase poplatky

Když si představíte nějakou velkou akciovou společnost a její business model, většinou se vám v hlavě zjeví idea velice složitého systému, který je složený z mnoha různých divizí a sekcí. 

Visa je v tomto ohledu úplný opak. Společnost má v podstatě jeden jediný nástroj, skrze který plyne naprostá většina výnosů. Koneckonců co víc potřebujete, když skoro polovina světa používá vás jednoúčelový produkt.

Jednoduchý systém, který však generuje královské výnosy, můžete vidět na infografice pod odstavcem.

Celý řetězec je složený z pěti článku – spotřebitel, vydávající banka (issuer), VisaNet, přijímající banka (acquirer) a obchodník. Jednoduchý příklad nákupu vypadá zhruba takto:

  1. Vydávající banka poskytne spotřebiteli platební kartu Visa.
  2. Spotřebitel jde nakoupit a za zboží chce zaplatit kartou.
  3. Přijímající banka dostane informace od obchodníka o velikosti objednávky. Tyto informace následně předá vydávající bance.
  4. Vydávající banka překontroluje účet spotřebitele.
  5. Pokud je vše v pořádku, vezme částku z účtu spotřebitele a odešle ji na účet přijímající banky, přičemž VisaNet si v průběhu strhne poplatek za výměnu mezi bankami.
  6. Přijímající banka získá částku, ze které odečte poplatek obchodníkovi a převede očištěnou platbu na účet obchodníka.

Na první pohled to není nic složitého, ale je třeba pochopit zásadní fakta, která z tohoto procesu vyplývají. 

Visa zde sbírá poplatky v podstatě pouze za výměnu informací. Není bankovní institucí, dokonce ani nevydává platební karty a nezajišťuje jednotlivé půjčky. Díky tomu nenese žádný risk, kterému podléhají běžné bankovní instituce. Visa je v tomto ohledu v podstatě v perfektní pozici, jelikož je pro bankovní instituce nepostradatelná, těží z jejich produktů a kampaní, ale zároveň nemusí řešit problémy, které pochází z nesplacených úvěrů apod.

To, jak jsou rozdělené výnosy, je skvěle vidět na grafu z roční uzávěrky 2022.

Výnosy jsou vcelku rovnoměrně rozložené mezi čtyři skupiny procesů. Za služby poskytované zákazníkům měla Visa 13,4 miliardy dolarů. Za zpracování jednotlivých dat, autorizaci transakcí a odeslání plateb 14,4 miliardy dolarů. Za mezinárodní platby si na poplatcích Visa naúčtovala necelých 10 miliard a 2 miliardy zůstávají na doplňkové služby.

Žluté kolečko pak reprezentuje náklady, které Visa platí svým partnerům za to, že budou jejich karty propagovat a dále rozšiřovat. Celkově si pak v roce 2022 Visa nechala více než 29 miliard dolarů na čistých výnosech.

Nejnovějším dokumentem je výkaz za třetí čtvrtletí roku 2023, ve kterém se můžeme podívat na aktuální růst těch nejdůležitějších ukazatelů. 

Payment volume (celkový objem transakcí) se meziročně zvýšil o 9 %. Hodnota je měřena na tzv. Constant dollars, což se dá přeložit jako údaje upravené o inflaci. Přeshraniční převod měn celkový se zvýšil o dalších 17 % a stejně tak množství samotných transakcí poskočilo o dalších 10 %.

Konkurence a geografické rozložení výnosů

Když se podíváme na rozdělení trhu platebních zprostředkovatelů, hned na první pohled je jasné, že je celý obor poměrně jednotvárný. 

Na první místě je jednoznačně Visa, která celosvětově drží kolem 40 % celého trhu. Na druhém místě se drží Unionpay s 32 % a následně Mastercard, který je fungováním přímý konkurent naší akciové společnosti. Unionpay je platební zprostředkovatel z Číny, který obhospodařuje zejména státy v Asii. 

Jak je na tom Mastercard a Visa z pohledu geografického rozložení výnosů?

Grafy vyjadřují jednoduché složení výnosů podle světových regionů. Visa má ohromnou podíl především ve Spojených státech amerických, zatímco Evropa a Asie hrají spíše menší roli.

I když má Mastercard také velké procento v USA, příjmy z Evropy se na tuto oblast v podstatě dotahují a podobně tomu je i u Asie.

Na toto geografické rozdělení se dá dívat tak, že Visa sice drží větší tržní podíl v zemích rozvinutého světa, nicméně to s sebou nese také jeden problém – omezený růst. Většina lidí již nějakou kartu vlastní a aktivně s ní platí. Potenciál proto leží spíše v zemích Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Zde je pak otázka, jestli firma toto rozšíření zvládne, nebo ne.

Jaké má Visa slabiny a rizika?

Finanční sektor je jeden z nejvíce regulovaných na světě. Všudypřítomné oko státníků a celých řídících orgánu neustále sleduje společnosti a jejich chování. O to víc v případě, že se jedná o leadery celého trhu. S vedoucí pozicí, které se Visa těší již několik let, tak přichází i riziko, že nesplní nějaké požadavky regulátorů.

Dalším potenciálním problémem může být nedostatečná rychlost vývoje nových systémů a služeb, čímž by Visa ultimátně přenechala místo dalším firmám. To stejné platí na poli geografie. Spousta regionů má své vlastní systémy jako UnionPay v Číně nebo RuPay v Indii. Tyto projekty fungují a dokazují tak celému světu, že ani hegemoni jako Visa nejsou nenahraditelní.

Zde je samozřejmě nutné zmínit i celé odvětví kryptoměn, které s každým rokem získává na síle. Společně s nimi se totiž tvoří i nové ekosystémy jako CBDC – státem řízené kryptoměny. Pakliže by se tyto projekty ujaly v masovém měřítku, mohlo by to znamenat, že firmy jako Visa, PayPal a jim podobné přijdou o půdu pod nohama. 

Finanční situace společnosti Visa

Nastal čas na to, abychom se společně podívali na hlavní finanční ukazatele společnosti Visa. Provozní údaje jsou důležité, ale ve výsledku se vše odvíjí od toho, jak funguje firma na finanční úrovni. Začněme od toho jednoduchého.

Jestli na trhu existuje jedna společnost, která by mohla jít příkladem ve věci výnosů a jejich pravidelného růstu, pak by to byla jednoznačně Visa. 

Jak můžete na grafu výše vidět, od roku 2007 bylo pouze jedno období, kdy výnosy klesly. Tímto “červeným” rokem byl 2020, což dává smysl kvůli covidové pandemii. Obchody byly zavřené a celý kolotoč ekonomiky a platebních karet se zastavil. Hned poté ale Visa vzala za opratě a mezi lety 2021 a 2022 udělala skok obřích rozměrů.

Na čistém zisku už je situace typicky jiná, protože do něj zasahují všechny vlivy z výsledovky, daňových změn apod. I přesto ale Visa dokázala udržet relativně podobný trend a čistý zisk za poslední dekádu zvyšovala.

Horní i dolní část výsledovky tedy vypadá na první pohled dobře. Ještě předtím, než přejdeme k porovnání s konkurencí, si ukážeme graf porovnávající celkový dluh, vlastní kapitál a peněžní prostředky.

Modrá linie grafu ukazuje celkový vlastní kapitál, červená dluh a světle zelená peněžní prostředky a ekvivalentní instrumenty. Lze si všimnou, že peněžní prostředky v podstatě pokrývají skoro celý dluh, zatímco vlastní kapitál je 1,5krát vyšší. 

Tyto hodnoty jsou skvělé v případě, že je pro vás důležitá bezpečnost. Pro Visu to ale může také znamenat, že nedostatečně využívá potenciální sílu cizího kapitálu, což je v dlouhodobém horizontu jasná brzda.

Porovnání s konkurencí

Jedna z nejdůležitějších věcí při hodnocení akciových společností je srovnání s konkurencí. Dá se to samozřejmě vztáhnout na obor či sektor, ale my si prozatím vystačíme s těmito čtyřmi společnostmi – Mastercard, PayPal, Global Payments a American Express. Všechny společnosti se zabývají nějakým typem zprostředkování plateb.

Začněme u celkové návratnosti (tedy včetně dividend) pro investory. Na pětiletém horizontu byla nejlepší investicí Mastercard, to stejné pak platí i na období deseti let. Visa ale nijak výrazně nezaostává a drží se těsně za Mastercardem. 

Růstové ukazatele

Pokud podnik neroste, pak většinou nechává prostor konkurenci. Je proto navýsost důležité, aby byly růstové metriky dostatečně dobré. 

Visa na tom rozhodně ve výnosech není špatně, ale velmi záleží na zvoleném horizontu. V meziročním srovnání je na tom nejlépe. Naopak na intervalu pěti let je průměrný roční růst pod 10 procent, čímž výrazně zaostává za konkurencí.

Podobný scénář je i u růstu provozního zisku na různých úrovních čistého zisku.

Marže a rentabilita

Marže mluví o tom kolik si společnost nechává pro sebe po zaplacení nákladů. I když byla Visa v růstu spíše pozadu, u marží naopak exceluje. Z naší skupiny je na první místě, a to dokonce i na spodu výsledovky u marže čistého zisku.

U tabulky profitability máme ještě dva důležité údaje, kterými jsou ROA a ROE, tedy rentabilita celkových aktiv a rentabilita vlastního kapitálu. Pokud bychom porovnali přímou konkurenci v podobě Mastercard, pak je Visa až na druhém místě. Zbytek firem v našem srovnání je ale o velký kus pozadu za naší dvojkou. 

Jako doplňková metrika nám může posloužit čistý zisk na zaměstnance. Visa tuto kategorii absolutně dominuje s dvojnásobným až dvacetinásobným předstihem.

Rozvaha

Když se podíváme na rozvahu, bude nás zajímat především situace týkající se dluhu a jeho pokrytí. Firma, která nedokáže dostát svým závazkům, je extrémně riziková a dlouhodobě nefunkční.

Z tabulky níže můžeme vyčíst, že celkový dluh společnosti Visa (pod kolonkou Total Debt) dosahuje na hodnotu 20,5 miliardy dolarů. Mohlo by se to zdát jako extrémně hodně, avšak Visa proti tomuto dluhu drží peněžní prostředky v celkové výši 18,8 miliardy dolarů. Visa je tak reálně schopna zaplatit skoro celý dluh na místě bez protahování.

Tento fakt nám zohledňují i ukazatele likvidity jako běžná likvidita a pohotová likvidita (Current Ratio a Quick Ratio). U běžné likvidity má Visa hodnota 1,49, což znamená, že krátkodobý majetek je 1,5krát větší než krátkodobé závazky. Podobně je na tom i pohotová likvidita. Oproti ostatním společnostem a přímé konkurenci v podobě firmy Mastercard jsou to skvělé hodnoty.

Riziko – Altmanův bankrotní model

Riziko se dá měřit i skrze statistické metody. Altmanův bankrotní model je číslo, které vyplývá z rovnice několika poměrových ukazatelů a jejich váhy. Číslo vyšší než 3 značí situaci, kdy firmě nehrozí finanční tíseň.

Jelikož má Visa Altmanovo Z-skóre 6,83, měla by být před finančními problémy v bezpečí. V porovnání je pak zajímavé, že Mastercard má hodnotu ještě o kus lepší.

Akcie Visa – Cena a dividenda

Cena akcií je to, na co se upíná pozornost médii a investorů. Visa za posledních 5 let rostla v podstatě stejným tempem jako světoznámý index S&P 500. Zhodnocení na tomto relativně krátkém horizontu je kolem 60 %.

Dividenda

Jednou z věcí, kterou Visa láká potenciální investory, je samozřejmě dividenda. Ačkoliv se nejedná o nijak velké procento, jsou zde jiné výhody, které byste jako investoři neměli přehlédnout.

Prvním důležitým faktem je průměrná rychlost zvyšování dividendy. Za posledních 5 let společnost každoročně zvýšila dividendu o zhruba 17 %. Druhým pozitivem je, že dividendu společnost zvyšuje již 14 let v řadě, čímž se postupně blíží k titulu dividendový aristokrat. Rozhodně tak není pravděpodobné, že by společnost s touto snahou přestávala, leda že by se něco šeredně pokazilo.

Výplatní poměr (Payout Ratio) pravidelnou výplatu dividendy jenom podporuje. Hodnota necelých 22 % je naprosto skvělá a ukazuje, že má dividenda ještě velký potenciál pro růst.

Jak nakoupit akcie Visa s pomocí RoboMarkets

Teď si společně projdeme praktický návod na nákup akcií společnosti Visa. Není to nijak složité a nejvíce času pravděpodobně strávíte při registraci. Celkově se ale celý proces neprotáhne na více než pár minut aktivní práce. V našem případě budeme využívat platformu RoboMarkets, ale pokud chcete zkusit služby jiného brokera, není s tím žádný problém. Dejte si jen pozor na to, aby firma podporovala nákup na amerických burzách. Postup už bude potom podobný

1. Registrace u Robomarkets

Na začátku je potřeba vytvořit zákaznický účet. Není to nic neobvyklého. V podstatě jde jen o vyplnění formuláře, který po vás bude chtít nějaké osobní informace. Ty budou následně použity například pro založení vašeho interního bankovního účtu apod. Bohužel se jedná o finanční služby, z čehož plyne pro firmy povinnost ověřit i totožnost uživatele. RoboMarkets po vás bude vyžadovat naskenování průkazu totožnosti, což může být například občanský průkaz, řidičák atd.

Jakmile registrací projdete, stačí už jen odeslat na zákaznický účet peníze, za které budete následně nakupovat. Mějte na paměti, že se vždy obchoduje v měně burzy. Při nákupu akcií Visa budou potřeba americké dolary. Ty můžete buď rovnou poslat nebo směnit u brokera.

2. Najděte akcii Visa

Dalším krokem je nalezení akcií Visa. Zapněte si obchodní platformu StocksTrader, která je určená pro obchodování akcií.

Před vámi by se mělo na obrazovce objevit takovéto prostředí. Na levé straně v horním rohu uvidíte kolonku pro vyhledávání. Stačí, když sem napíšete ticker akcie “V”. Jak vidíte, systém vše prohledá a hned na prvních dvou pozicích je Visa. Dejte si pozor, ať vyberete skutečné akcie na burze NYSE, neboť RoboMarkets obchoduje také CFD certifikáty.

3. Vyplňte příkaz a akcie nakupte

Na levé straně můžete vidět ovládací konzoli a v horním menu tlačítka Market, Limit a Stop. Jde o typy příkazů. Pro nás je důležitý Market. Tento typ příkazu zobchoduje akcie okamžitě po odeslání, nebo v nejbližší možný moment.

Když na tlačítko Market kliknete, otevře se vám vyskakovací okno s formulářem pro nákup.

V tomto okně stačí zadat celkový počet nakupovaných akcií. Množství je omezeno pouze obnosem na vašem účtu. Jakmile se rozhodnete, stačí klepnout na tlačítko dole.

Pokud je trh otevřený, akcie se okamžitě nakoupí. V opačném případě budete muset počkat na obchodní hodiny.

Shrnutí – Má cenu nakupovat akcie Visa?

Jistě si teď kladete stejnou otázku. Visa je vedoucím hráčem na trhu platebních zprostředkovatelů, neboť vlastní zhruba 40 procent trhu. Hlavní podíl výnosů pochází ze Spojených států, ale společnost má své sítě i v Evropě, Asii a Jižní Americe.

Z pohledu finančních výkazů je na tom Visa skvěle. Rostou výnosy i zisk a dluh je držený na uzdě pomocí vysokého množství finančních prostředků.

I když bychom si to přáli umět, bohužel vám nedokážeme odpovědět na budoucí cenu. Nezvládne to nikdo a vždy se bude jednat pouze o odhady. Doporučujeme vám, abyste si udělali vlastní analýzu a rozhodli se podle svého nejlepšího úsudku.

Často kladené otázky (FAQ)

Abychom vám v rychlosti odpověděli na základní otázky, vytvořili jsme toto krátké FAQ, ve kterém se snad dozvíte vše potřebné.

Vyplácí Visa dividendu?

Společnost Visa dividendu vyplácí. V době psaní článku se relativní výše pohybuje kolem 0,7 %. I když dividenda není nijak vysoká, Visa každoročně částku zvyšuje o více než 15 %. Dlouhodobě může být Visa skvělým dividendovým doplňkem portfolia.

Kde se Visa obchoduje?

Visa se obchoduje na americké burze NYSE. Když budete tedy akcie kupovat, celá transakce bude probíhat v amerických dolarech.

Kde akcie nakoupit?

Akcie lze nakoupit u jakéhokoliv brokera, který má povolení obchodovat na americké burze NYSE. V našem případě se jednalo například o RoboMarkets, avšak společností zaměřujících se na tento typ služeb je spousta. U nás v České republice je standardem například Patria, Degiro a další.

Avatar Autor
Martin Doležal

V osmnácti letech si místo parašutistického kurzu zvolil investici do akcií. Od té doby ho trhy školí každý den. Když v roce 2020 poznal kryptoměny, změnilo to jeho uvažování o celém světě. V tuto chvíli pracuje na projektu Banditize.

Robomarkets

Broker pro nákup akcií Visa

Hodnocení
Přečíst recenzi