Přinášíme další recenzi! Tentokrát se do našeho hledáčku dostala investiční P2B platforma Ronda Invest. Ta představuje zajímavou možnost pro investory, kteří chtějí vložit své peníze do úvěrů zajištěných nemovitostmi, nabízející stabilní výnosy s relativně nízkým rizikem. V recenzi se zaměříme na to, jak platforma funguje, jaké jsou možné výnosy, jaké poplatky se zde mohou vyskytovat a jaké jsou možnosti a omezení předčasného ukončení investice. Dále posoudíme, pro koho je Ronda Invest vhodná a jaké jsou rizikové faktory spojené s investicemi prostřednictvím této platformy.

Základní informace

Odhadovaný výnosAž 9 % p.a.
Minimální investice1 000 Kč
Maximální investiceStandardně není omezená
Poplatek z výnosůZcela bez poplatků

Co je Ronda Invest a co umí

Ronda Invest je investiční P2B platforma, která umožňuje investovat do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Hlavní výhody spočívají v relativně vysokých výnosech v rozmezí 7-9 % ročně a v pečlivém výběru bonitních nemovitostí v lukrativních lokalitách, které slouží jako zajištění investic. Většina úvěrovaných nemovitosti se nachází na území České republiky, především v Praze a jejím okolí a v krajských městech, avšak doplňkově se Ronda věnuje i zajímavým projektům na Slovensku​​.

Ronda Invest - Co to je a co umí-min

Ronda Invest je platforma, která se etablovala jako spolehlivý poskytovatel investičních příležitostí v oblasti investování do nemovitostního financování. Její obchodní model, který je zaměřen na co nejkvalitnější zajištění, zabezpečuje, že ani v době ekonomických turbulencí, jako byla například pandemie COVID-19, investoři neutrpěli ztrátu kapitálu.

Významnou charakteristikou je, že výše poskytnutých úvěrů obvykle nepřesahuje 70 % hodnoty dané nemovitosti (LTV), což přináší dodatečnou bezpečnostní rezervu. Platforma neúčtuje investorům žádné investiční poplatky, což znamená, že výnosy nejsou sníženy o další náklady. Navzdory těmto pozitivům musí investoři počítat s rizikem, že investované částky mohou být vráceny opožděně, jen zčásti nebo v nejhorším případě vůbec​​. K ničemu takovému však za působení Rondy od roku 2017 doposud nedošlo.

Ronda Invest - Co to je a co umí 2-min

Průchodnost úvěrových požadavků je přitom nízká, což svědčí o vysokých standardech společnosti. Navzdory své konzervativní strategii v oblasti posuzování úvěrů, společnost plánuje rozšířit svou nabídku a zlepšit funkcionality svého investičního portálu pro zajištění lepšího zážitku pro své klienty​​. Za zmínku stojí, že investice prostřednictvím Ronda Invest jsou přístupné již od 1 000 Kč popřípadě 50 €, což umožňuje širokému spektru investorů vyzkoušet platformu s minimálním vkladem navíc v odlišných měnách.

Kdo za Ronda Invest stojí

Za společností stojí Ronda Holding, a majoritní podíl ve firmě vlastní Vladimír Komár ze skupiny Alphaduct a.s., zatímco minoritní podíl drží podnikatel Gabriel Kovács, majitel společnosti Citfin. Ronda Invest je tedy součástí většího holdingu, který zahrnuje i další společnosti a značky, což z ní činí stabilního a spolehlivého partnera jak v oblasti financování úvěrů, tak poskytování investičních produktů.

Ve vedení platformy stojí úspěšní finančníci, jako třeba Lukáš Blažek, který zastává pozici obchodního ředitele. Disponuje více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti bankovnictví a finančnictví mimo banky. Získal inženýrský titul na ČVUT na Fakultě dopravní a dokončil doktorandské studium na Ekonomické fakultě Vysoké školy ekonomické. Jeho pracovní náplň zahrnuje nejen obchodní aktivity, ale také přednášky na odborných seminářích a přispívání k rozvoji nových produktů. Blažek je rovněž známý jako reprezentant společnosti v médiích a ve svém osobním čase se zapojuje do akademického světa na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Souhrnné informace

Název společnostiRONDA INVEST a.s.
Vznik2017
Sídlo společnostiOlivova 2096/4 Bredovský dvůr – 1. patro Praha 1 – Nové Město 110 00
Telefonní kontakt+420 800 023 099
E-mail[email protected]
Webové stránkyhttps://rondainvest.cz/
Podpora češtiny
Dohled ČNB
Člen České fintechové asociace
Odhadovaný výnosaž 9 % p.a. v Kč a 7,5 % v eur
Pojištění vkladů
Minimální investice1 000 Kč nebo 50 €
Maximální investiceNení omezená
PoplatekBez poplatků
Investiční horizont10 měsíců až 5 let
Počet aktuálních investičních příležitostí4
MěnaCZK, EUR
Možnost vkladuPřes bankovní účet, QR
Možnost výběruBankovní účet
Předčasné ukončení investiceAno, s poplatkem 1,5 % (min. 500 Kč)

Jak probíhá zhodnocení prostředků

Zhodnocení investovaných prostředků na platformě Ronda Invest probíhá prostřednictvím investic do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Investoři neinvestují přímo do nemovitostí, ale do úvěrů, které jsou těmito nemovitostmi zajištěny. Tento model umožňuje investovat již od relativně nízkých částek, což přináší flexibilitu a přístupnost pro široké spektrum investorů. Výnosy jsou generovány z úroků poskytnutých úvěrů. Ronda Invest uvádí, že výnosy se obvykle pohybují v rozmezí 7-9 % ročně, což představuje atraktivní zhodnocení ve srovnání s tradičními spořicími produkty​​. V porovnání s podobně zaměřenými platformami je Ronda zcela srovnatelným hráčem. O něco nižší procento kompenzuje kvalitním zajištěním úvěru, do kterých se investuje.

Proces investice na platformě Ronda Invest je navržen tak, aby byl co nejsnadnější a nejpřístupnější. Investoři si nejprve vytvoří účet u poskytovatele elektronických peněz, na který následně převedou peníze. Poté si mohou vybrat z nabídky projektů, do kterých chtějí investovat. Každý projekt je doprovázen detailními informacemi, včetně výše očekávaného výnosu, doby trvání investice a úrovně zajištění. Investice je možné realizovat online, což celý proces značně zjednodušuje a urychluje. Po schválení investice začne investor získávat výnosy podle dohodnutých podmínek, a to vždy na měsíční bázi​​.

Pro platformu je typická bezpečnost investic díky pečlivému výběru a analýze každého investičního projektu. Zajištění úvěrů nemovitostmi a důkladná prověrka bonity žadatelů o úvěr jsou klíčovými faktory, které přispívají k minimálnímu riziku ztráty investovaných prostředků. Navíc, v případě nesplácení úvěru ze strany dlužníka, má Ronda Invest k dispozici mechanismy pro vymáhání dluhu, včetně možnosti prodeje zajištěné nemovitosti. Tato opatření jsou zárukou vyšší bezpečnosti investic, což je důvod, proč platforma přitahuje široké spektrum investorů, od začátečníků po zkušené investory hledající stabilní a bezpečné příležitosti pro zhodnocení svých úspor.

Nabídka investičních příležitostí platformy Ronda Invest 

Ronda Invest nabízí klientům příležitost investovat své peníze do široké škály úvěrových projektů. Tyto investiční příležitosti jsou atraktivní díky kombinaci solidních výnosů a zajištění, které snižuje riziko. Typy nabídek zahrnují úvěry pro různé druhy nemovitostních projektů, od rezidenčních a komerčních nemovitostí po speciální projekty, které mohou zahrnovat rekonstrukce nebo výstavbu nových budov. V tuto chvíli je na Ronda Invest možné investovat do čtyř různých příležitostí. Každý týden přitom přibývá několik nových projektů.

Ronda Invest - Investiční příležitosti-min

Stránka s přehledem aktivních investičních nabídek ukazuje základní informace o nabídkách jako je výnos, splatnost, minimální výše investice a LTV (Loan to Value) ukazatel. Umožňuje tedy uživatelům seřadit nabídky podle různých kritérií. Informace o každé investici jsou přehledně zobrazeny s možností zjistit více detailů nebo přímo investovat. 

Detail investičních příležitostí

Pro každou nabízenou investici Ronda Invest poskytuje soubor relevantních informací včetně fotografií, podrobného popisu, umístění a vysvětlení, proč byla právě tato možnost vybrána. 

Ronda Invest nabízí investorům dva typy údajů, a to informace o úvěru a úvěrovaném klientovi a informace o zajištění. Investor je může nalézt na pravé straně a zahrnují frekvenci splácení jistiny a úroků, objem z celkové výše úvěru nabízeného k participaci, platební morálku společnosti, počet ručitelů, právní formu úvěrovaného klienta, zdroje splácení. Informace o zajištění zahrnují informace o celkové hodnotě zajištění, lokalitě, LTV, notářském zápisu a další.

Uzavřené investiční příležitosti

Mezi nabídkami investičních příležitostí nalezneme desítky již zainvestovaných nemovitostí a zároveň i úspěšně splacených úvěrů. Investor tak může snadno získat povědomí o úspěšnosti upsání úvěru a zároveň úspěšném splácení žadatelů o úvěr.

Ronda Invest - Ukončené investiční příležitosti-min

Jak Ronda Invest hodnotí investiční projekty

V procesu výběru a hodnocení investičních projektů, které platforma Ronda Invest nabízí svým investorům, je patrná vysoká míra pečlivosti a důraz na kvalitu. Platforma prioritně zohledňuje bonitu žadatelů o úvěr, životaschopnost jejich projektů a hodnotu zajištění, což jsou obvykle nemovitosti ve strategických a lukrativních lokalitách s vysokou likviditou. 

Ronda Invest - úvodní strana

Tento pečlivý selekční proces je klíčem k minimalizaci rizika a zajištění stabilních výnosů pro investory. Přestože každá investice nese inherentní rizika, Ronda Invest se je snaží omezit důkladným přezkoumáním každé úvěrové žádosti a poskytnutím transparentních informací o projektech, včetně potenciálních výnosů a splatnosti. Kritických výtek ohledně výběru investičních projektů na platformě Ronda Invest se v dostupných zdrojích objevuje minimálně, což svědčí o obecné spokojenosti investorů s nabízenými projekty. 

Ronda Invest - Zhodnocení příležitostí-min

Zhodnocení a volba investiční příležitosti

Zhodnocení investovaných prostředků na platformě Ronda Invest je závislé na několika klíčových faktorech, které ovlivňují výši úroku spláceného dlužníkem a celkovou atraktivitu jednotlivých investičních příležitostí. 

Ronda Invest - Zhodnocení a volba investiční příležitosti-min

Dle výše popsaných transparentně uvedených parametrů každé investiční příležitosti může každý investor lépe posoudit potenciální výnosnost a rizikovost svých investic a vybrat ty, které nejlépe odpovídají jejich investiční strategii a toleranci k riziku.

Ronda Invest - Detaily investiční příležitosti

Při výběru správné investiční varianty by měli investoři zvážit nejen očekávanou výši výnosu, ale také rozmanitost a kvalitu zajištění, které úvěr pokrývá. Důležitou roli hraje i transparentnost a detailnost informací poskytovaných o každém úvěrovém projektu, včetně historie splácení, plánovaného využití úvěru a potenciálního vývoje trhu s nemovitostmi v dané lokalitě. Investoři by měli pečlivě posuzovat tyto aspekty, aby mohli identifikovat projekty pro ně s optimálním poměrem mezi výnosem a rizikem vzhledem k jejich investičním cílům.

Faktory, které ovlivňují výnos investice na Ronda Invest

 • Bonita žadatele o úvěr: Vyšší bonita znamená nižší riziko a může vést k nižším úrokovým sazbám.
 • Hodnota a lokalita zajištění: Nemovitosti v lukrativních lokalitách s vysokou hodnotou obvykle nabízí lepší zajištění a mohou přinášet vyšší úroky.
 • Doba splatnosti úvěru: Dlouhodobější úvěry mohou nabízet vyšší úrokové sazby, ale zároveň přinášejí delší dobu, po kterou jsou prostředky vázány, tudíž nelikvidní.
 • Poměr úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV): Nižší LTV znamená nižší riziko pro investora a může ovlivnit úrokovou sazbu.
 • Celkové riziko projektu: Projekty s vyšším rizikem mohou nabízet vyšší výnosy, avšak je důležité posoudit, zda takové riziko odpovídá individuální toleranci investora k riziku.

Investoři by měli tyto faktory pečlivě zvážit a porovnat nabízené možnosti na Ronda Invest, aby našli ty projekty, které nejlépe vyhovují jejich investičním cílům a preferencím.

Ronda Invest - Zhodnocení a volba příležitosti-min

Zainvestování úvěru

Po vytvoření účtu na platformě a výběru konkrétního úvěrového projektu, investor vloží do projektu své finanční prostředky. Úvěry jsou zajištěny nemovitostmi, což přináší relativně vysokou úroveň bezpečnosti. 

Pravidelné výnosy

Výnosy z těchto investic jsou vypláceny pravidelně, každý měsíc, a jsou závislé na výši úroku daného úvěru. Výše úroku odráží různé faktory, včetně rizikovosti projektu, hodnoty a lokalizace zajištěné nemovitosti, a bonity žadatele o úvěr.

Minimální investiční částka

Minimální investiční částka na Ronda Invest je stanovena na 1 000 Kč nebo 50 eur, což umožňuje širokému spektru investorů vstoupit do investic s různou mírou rizika a výnosů. Nabízené projekty se liší dle hodnoty LTV, což je poměr hodnoty úvěru k hodnotě zajištěné nemovitosti, a splatnosti, která se pohybuje od několika měsíců do několika let, poskytující investorům flexibilitu ve výběru investic dle jejich preferencí a investičního horizontu​​.

Poplatky

Co se týče poplatků, investování přes Ronda Invest je bez vstupních nebo ročních poplatků za správu. Platforma vydělává formou rozdílu mezi úrokovou sazbou poskytnutého úvěru a úrokovou sazbou, kterou nabízí investorům. 

Ronda Invest - Dlužník nesplácí-min

Investiční platforma a její prostředí

Investiční platforma Ronda Invest nabízí uživatelům moderní a přehledné prostředí, které je zaměřeno na snadné investování do různých úvěrových projektů zajištěných nemovitostmi. Uživatelské rozhraní platformy je intuitivní a přívětivé, což umožňuje i méně zkušeným investorům snadno se zorientovat.

Ronda Invest - Uživatelské prostředí-min

Z hlediska user experience se Ronda Invest vyznačuje rychlým a efektivním procesem registrace, jasným a strukturovaným způsobem prezentace investičních příležitostí, a také transparentností v komunikaci o rizicích a nabízených výnosech. To vše přispívá k poskytování uživatelům jasného porozumění o možnostech investování a pomáhá v rozhodovacím procesu. Platforma také nabízí dobrou zákaznickou podporu a různé edukační zdroje, které pomáhají investorům lépe se orientovat v oblasti investování.

Ronda Invest - Uživatelské prostředí 2-min

Celkově Ronda Invest vytváří kvalitní uživatelské prostředí, které je nejen efektivní a uživatelsky přívětivé, ale také zvyšuje důvěru a spokojenost svých uživatelů díky své transparentnosti a podpoře, která zahrnuje jak e-mailovou tak telefonickou komunikaci. Několik dnů po registraci se vám ozve investiční specialista, který se vás zeptá, zda je vám něco nejasné a je ochoten vám pomoct s čímkoliv jen budete potřebovat. Rovněž máte možnost obrátit se na online chat nebo zákaznickou podporu.

Ronda Invest - Uživatelské prostředí 3-min

Jediné, co vás může trochu odradit je poměrně velké množství informačních e-mailů, které vám dorazí. Pro někoho se to může zdát až moc otravné.

Ronda Invest - E-maily-min

Výhody

 • Dobré výnosy
 • Pravidelné výplaty výnosů
 • Důkladná analýza a výběr projektů
 • Zajištění investic nemovitostmi
 • Žádné vstupní poplatky
 • Flexibilní investice
 • Transparentnost a informovanost
 • Podpora a edukace investorů
 • Možnost předčasného ukončení investice
 • Perfektní zákaznická podpora – online chat, e-mail, telefon

Nevýhody

 • Menší výběr investičních příležitostí
 • Poplatek za předčasné ukončení investice

Celkové shrnutí

Ronda Invest představuje P2B platformu, která se zaměřuje na financování progresivních podnikatelských záměrů z oblasti developmentu, ale i obchodu a služeb a na druhé straně poskytuje příležitosti pro investice do těchto úvěrů zajištěných nemovitostmi. S atraktivními výnosy v rozmezí 7-9 % ročně (dle preferované měny k investování) a pravidelným vyplácením výnosů nabízí investorům výrazně lepší podmínky než tradiční bankovní produkty. Pečlivý výběr a hodnocení investičních projektů, spolu s průhledným informováním investorů o rizicích a výnosech, činí Ronda Invest platformou, která stojí na pevných základech důvěry a transparentnosti.

Nicméně, jako každá investice, i ty přes Ronda Invest nesou určitá rizika, včetně možnosti ztráty kapitálu a omezené likvidity. To vyžaduje, aby si investoři pečlivě zvážili svou investiční strategii a toleranci k riziku.

Ronda Invest - Shrnutí-min

Platforma je ideální pro středně pokročilé a zkušené investory, kteří hledají alternativní způsoby diverzifikace svého portfolia s relativně vysokými výnosy a jsou ochotni přijmout s tím spojená rizika. 

Vhodnou volbou může být Ronda ale i pro úplné začátečníky. Vzhledem k minimalizované míře rizika, pravidelně vypláceným výnosům, jejich výši ale zejména i možností investovat a osahat si produkt již od 1 000 Kč.

Z pohledu investičního experta Ronda Invest demonstruje robustní platformu se solidním modelem, který je schopen generovat atraktivní výnosy pro své investory. Pečlivá analýza a selekce projektů, spolu s mechanismy zajištění, jsou klíčové prvky, které přispívají k jejímu úspěchu. Avšak jako u každé investiční příležitosti, je důležité, aby investoři prováděli důkladný due diligence proces a byli si vědomi všech potenciálních rizik.

Ronda Invest - Shrnutí 2-min

V konečném důsledku, pokud hledáte možnosti, jak zvýšit výnosy vašeho investičního portfolia a jste ochotni pečlivě zvážit spojená rizika, Ronda Invest může představovat zajímavou příležitost. Nicméně, je nezbytné učinit informované rozhodnutí a zvážit, zda platforma odpovídá vaším finančním cílům a toleranci k riziku.

Jak se zaregistrovat do Ronda Invest

 1. Přejděte na webovou stránku Ronda Invest a klikněte na tlačítko “Začít investovat” v pravém horním rohu.
Jak se registrovat v Ronda Invest - 1-min
 1. Zadejte svoji e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko “Registrovat se”.
Jak se registrovat v Ronda Invest - 2-min
 1. Následně běžte do své e-mailové schránky a potvrďte svoji e-mailovou adresu kliknutím na odkaz.
Jak se registrovat v Ronda Invest - 3-min
 1. V dalším kroku zadejte vaše telefonní číslo a klikněte na tlačítko “Uložit a pokračovat”.
Jak se registrovat v Ronda Invest - 4-min
 1. Svoje telefonní číslo potvrďte zadáním kódu, který vám na telefonní číslo Ronda Invest pošle.
 2. Pak zadejte své osobní údaje jako je jméno, příjmení, pohlaví, adresu a další standardní informace k zahájení investiční aktivity.
Jak se registrovat na Ronda Invest - ověření e-mailu a telefonního čísla
 1. K ověření totožnosti budete potřebovat mobilní telefon a dokument prokazující totožnost např. občanský průkaz nebo cestovní pas. Naskenujte mobilním telefonem QR kód na obrazovce.
Jak se registrovat v Ronda Invest - 7-min
 1. QR kód vás přesměruje na proces ověření totožnosti, kde je v prvním kroku nutné odsouhlasit zpracování osobních údajů.
Ronda Invest - KYC
 1. Následně vyberte dokument k ověření totožnosti a potvrďte, že rozumíte pokynům.
Ronda Invest - KYC 2
 1. Zapne se kamera, kterou jednoduše namíříte nejprve na přední stranu dokumentu a pak na zadní. Podobným způsobem naskenujete i váš obličej. Procesem vás provedou srozumitelné instrukce a celý proces registrace vám nezabere víc než 5 minut.
Ronda Invest - KYC 3
 1. Pokud vše proběhlo bez problémů. Zobrazí se vám potvrzení a na stránce Ronda Invest na monitoru se objeví informační hláška o úspěšném ověření.
Ronda Invest - KYC 4

Jak investovat na Ronda Invest

 1. Přihlaste se do svého profilu na Ronda Invest.
Ronda Invest - Jak investovat 1
 1. Vyberte si svoji preferovanou investiční příležitost a klikněte na tlačítko “Investovat”.
Ronda Invest - Jak investovat 2
 1. Zadejte částku k investici, zadejte váš zdroj příjmů, odvětví, ve kterém pracujete a stiskněte tlačítko “Přejít k podpisu”.
Ronda Invest - Jak investovat 3
 1. Objeví se smluvní dokumentace, kterou si můžete v klidu pročíst, ale k úspěšnému zainvestování i odsouhlasit.
Ronda Invest - Jak investovat 4
 1. Pokud jsou veškeré dokumenty v pořádku, jednoduše klikněte na “Zaškrtnout vše” a následně na “Četl jsem a chci podepsat”.
Ronda Invest - Jak investovat 5
 1. Na telefonní číslo vám Ronda Invest pošle SMS kód, kterým je nutné investici potvrdit. Jakmile kód zadáte, stiskněte tlačítko “Podepsat”.
Ronda Invest - Jak investovat 6
 1. Objeví se další potvrzovací hláška. Je nutné počkat na podpis dokumentů ze strany Ronda Invest. Následně je teprve čas uskutečnit převod peněz na účet, aby se participace zaktivovala
Ronda Invest - Jak investovat 7
Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Vyzkoušejte Ronda Invest

Investiční P2B platforma Ronda Invest nabízí výnos od 7 do 9 % p.a.

Hodnocení
Vyzkoušet!