V rámci jedinečné spolupráce v odvětví spouštějí tito tři online prodejci vzdělávací platformu na míru za účelem podpořit své partnery z řad značek při stanovování klimatických cílů v souladu s vědeckými poznatky.

ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO spojují své síly a podnikají kroky ke společnému cíli snížit uhlíkové emise ve svých hodnotových řetězcích a napříč celým módním průmyslem. Tři internetoví prodejci spouštějí online vzdělávací platformu, jež má podpořit jejich partnery z řad značek při stanovování vědecky podložených cílů pro snižování svých emisí skleníkových plynů.

Tato práce tvoří klíčovou součást příslušných klimatických kroků jednotlivých maloobchodních prodejců, přičemž každý z nich si již sám stanovil ambiciózní cíle snižování emisí prostřednictvím Iniciativy pro vědecky podložené cíle (tzv. SBTi, z angl. Science Based Target initiative).

Daný program šitý na míru bude partnerům značek ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO k dispozici bezplatně. Jeho smyslem je seznámit je s hodnotou a procesem klimatických cílů. Poskytne informace krok za krokem o tom, jak proniknout do komplexní cesty měření emisí, jak si nastavit ambiciózní cíle, které jsou v souladu s vědeckými poznatky o klimatu, a jak je předložit ke schválení Iniciativě pro vědecky podložené cíle. Módním značkám zároveň nabídne vlastní prostor pro vzájemnou komunikaci a kontakt s odborníky na udržitelnost.

Zatímco je každý z tří participujících online prodejců odhodlaný výrazně snižovat své vlastní přímé emise, 70 % až 90 % uhlíkové stopy v oblasti módy pochází právě z počátečních aktivit dodavatelského řetězce, jako je výroba, příprava a zpracování materiálu. Iniciativa proto plní dva hlavní cíle: škálovat klimatická opatření napříč odvětvím pro širší dopad a přeměnu systémů a zároveň přispívat ke snížení emisí z vlastního hodnotového řetězce (Scope 3) těchto tří společností.

Na pozadí výzev, aby hráči v rámci svého odvětví učinili ambiciózní klimatická opatření, jsou vědecky podložené cíle ověřené prostřednictvím SBTi, mezinárodně uznávané. Společnostem tak přináší jasně definované cesty ke snižování uhlíkových emisí a zároveň jim zajišťují budoucí růst, přizpůsobují se měnícímu se regulačnímu prostředí, posilují důvěru investorů a podporují inovace.

Klimatická iniciativa a vyjádření CEOs

„Registrujeme odvětví měnící trend sjednocování cest, jež povedou ke snížení emisí skleníkových plynů pomocí vědy. Do července 2022 schválila SBTi cíle více než 1 500 společností. My sami jsme si stanovili vědecky podložené cíle schválené SBTi a nyní z našeho úsilí těžíme. Přičemž i 46,6 % našich obchodních partnerů mělo do února 2022 své cíle týkající se oblasti emisí skleníkových plynů schválené. Vyzýváme tak ty zbývající, aby učinili totéž,” říká Hannes Wiese, spoluzakladatel a co-CEO ABOUT YOU.

„Náš závazek k činnosti v oblasti klimatických opatření je možné uskutečnit jen skrze inovativní partnerství. Tímto dalším krokem se prioritně zaměříme na investice do partnerů z řad značek, jež jsou v různých fázích své klimatické cesty. Podpoříme je tak i při dalším vymezování svých vědecky podložených cílů. Naše spolupráce se společnostmi ABOUT YOU a ZALANDO nám umožní společně prosazovat jednotnější přístup v našem úsilí o snižování emisí v oblasti luxusu a módy,” říká Geoffroy Lefebvre, CEO v YOOX NET-A-PORTER.

„Dekarbonizace dodavatelských řetězců ve spolupráci s dodavateli, značkami, logistikou, partnery z oblasti obalů a nyní i s našimi konkurenty je silnou hnací silou pro smysluplnou změnu v módním průmyslu. Naším cílem je, aby si ti partneři, kteří jsou zodpovědní za 90 % našich emisí, stanovili do roku 2025 vědecky podložené cíle, přičemž nová vzdělávací platforma představuje klíčovou iniciativu na cestě k dosažení této ambice,“ říká David Schneider, spoluzakladatel a co-CEO Zalanda.

Tato iniciativa, která se řídí protimonopolními předpisy a probíhá ve spolupráci se společností Quantis, přední poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti životního prostředí s expertízou v oblasti klimatu, bude spuštěna ve formě pilotního projektu pro vybrané partnery z řad značek na podzim 2022. V roce 2023 bude k dispozici i všem zbylým vhodným partnerům z řad značek. Tito tři online prodejci pak do budoucna vidí potenciál pro rozšíření této platformy jako iniciativy v rámci celého odvětví, která by byla otevřena všem zájemcům z řad módních značek a online prodejců, zavázaným k ambiciózním opařením v oblasti klimatu a k vytváření udržitelnější budoucnosti pro módu.

Další články:

V Recyklaci plastů je budoucnost. Nelahozevská firma ETW získává od holdingu SFG kapitál na modernizaci.

Platit kartou a pomáhat životnímu prostředí? – IDEMIA

Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!